(คำแปล) ระจอมมุนีได้ชัยชนะต่ออาฬวกยักษ์ ผู้มีจิตสันดานหยาบกระด้าง ปราศจากความอดทนมีฤทธิ์พิลึกยิ่งกว่าพระยามาร ผู้เข้ามาต่อสู้จนตลอดทั้งคืน ด้วยวิธีทรมานอยางดี คือพระขันติธรรมด้วยเดชแห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้านั้นขอชัยมงคลจงมีแก่ท่าน(ผู้ อ่านทั้งหลาย)
...อ่านต่อ
ชีวิตคือการแข่งขัน โดยจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามย่อมจะมีอยู่ทุกวัย ทุกที่ ทุกชนชั้น ไม่ว่าจะในเรื่องเงินทองหรือในเรื่องการแสวงหาเกียรติยศชื่อเสียง ความเป็นจริงสิ่งที่เราวิ่งตามหาชนิดเลือดตาแทบกระเด็น สุดท้ายเมื่อต้องจากไป กลับกลายเป็นเพียงความเหนื่อยเปล่า การแข่งขันอย่างนี้ เป็นเกมส์ที่ไม่มีกติกาหรือกรรมการการตัดสินขึ้นอยู่กับกิเลสที่มากน้อยของแต่ละคน โดยมีโลกเป็นสนามประหัตประหาร แล้วก็ตัดสินชัยชนะด้วยความพอใจ ซึ่งก็ไม่ได้เป็นชัยชนะที่จะมีบุคคลใดครอบครองได้ตลอดอย่างแท้จริง
...อ่านต่อ
นารคิรึ คชวรํ อติมตฺตภูตํ ทาวคฺคิจกฺกมสนีว สุทารุณนฺตํ เมตฺตมฺพุเสกวิธินา ชิตวา มุนนินฺโท ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ
...อ่านต่อ
ทุกความสำเร็จ ล้วนต้องแรกมาด้วยความพยายาม ระดับของความสำเร็จคือเครื่องวัดพลังแห่งความทุ่มเท สายฝนที่ตกลงมาอย่างรุนแรง ย่อมจะมีมหาเมฆที่ตั้งเค้าดำทะมึนประกอบกับลมพายุที่โหมกระหน่ำ เช่นกัน สายใยแห่งชีวิตเมื่อปรารถนาความสำเร็จ ยิ่งระดับความสำเร็จยิ่งสูง
...อ่านต่อ
ธรรมดาจิตของปุถุชนย่มมีขึ้นมีลง เมื่อจิตเป็นอกุศลย่อมนำไปสู่การพูดและการกระทำที่เป็นอกุศล ทำอย่างไรจึงจะสกัดกั้นอกุศลกรรมเหล่านั้นได้ ทำอย่างไรให้แปรเปลี่ยนอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นเป็นกุศลกรรมได้
...อ่านต่อ
ความสมบูรณ์ของชีวิต ประกอบด้วยร่างการที่แข็งแรง ละจิตใจที่เข้มแข็งบ้างก็ว่าความเข้มแข็งของจิตใจต้องอยู่บนพื้นฐานของร่างกายที่แข็งแรง บางคนว่าร่างกายจะแข็งแรงได้ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งและเบิกบาน แต่ทั้งร่างกายและจิตใจนั้นต่างก็ไม่อาจแยกจากกันได้อย่างอิสระ เหมือนป่าไม้ที่ไม่อาจขาดน้ำได้ เมื่อใดที่ป่าขาดน้ำความแห้งแล้งจะเกิดขึ้นไม่เหลือความสดชื่นของชีวิตเลย
...อ่านต่อ
เวลานี้ผู้คนต่างวิตกกังวลเรื่องความวุ่นวายเรื่องสงคราม และเรื่องอาวุธเชื้อโรคซึ่งกำลังเป็นข่าวดังไปทั่วโลก ใจคนก็หม่นหมองลงทุกทีเสียงหัวเราะและรอยยิ้มนับวันจะเลือนหายไปจากโลกมนุษย์ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยโดยเฉพราะเมืองใหญ่ๆอย่างกรุงเทพฯ
...อ่านต่อ
เรื่องราวต่างๆ “ที่เกิดจากทฤษฎีสัมพันธภาพ” จึงมีความคิดสอดคล้องคล้ายคลึงกับ “เรื่องราวต่างๆในพระพุทธศาสนา” อย่างน่าประหลาดใจยิ่ง ทั้งที่เกิดขึ้นภายหลังจากสมัยพุทธกาลถึงสองพันกว่าปีเลยทีเดียว บังเอิญหรือ !??
...อ่านต่อ
จากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ทำให้หลายจังหวัดได้รับความเดือดร้อน และผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนัก มีความเป็นอยู่กันอย่างยากลำบาก ไม่สามารถทำมาหากินได้ เมื่อพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ประธานมูลนิธิธรรมกาย เมื่อรับทราบข่าว จากความห่วงใย
...อ่านต่อ
ทอดกฐิน อริยประเพณีที่สืบทอดมา กว่า 2,500 ปี นับตั้งแต่ครั้งที่พระพุทธองค์ยังคงมีพระชนม์ชีพอยู่จวบจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยมีความศรัทธาเลื่อมใสว่าเป็นยอดของมหากุศล จะเป็นเหตุนำให้ผู้ได้มีส่วนในการทอดกฐินนั้น ได้มหานิสงส์อันยิ่งใหญ่สุดประมาณ ด้วยเหตุนี้ การทำบุญทอดกฐินจึงเป็นงานบุญที่อยู่ในใจ และอยู่ในเส้นทางสัญจรของชีวิตในหนึ่งปีที่จะพลาดไม่ได้
...อ่านต่อ
คนเราทุกคนล้วนต้องการความสงบสุข และต้องการพบที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง จึงพากันแสวงหาที่พึ่ง แต่ก็ยังไม่พบ เพราะชีวิตส่วนใหญ่ยังมัวหลงระเริงอยู่กับโลกภายนอก แต่ผู้มีปัญญาจะแสวงหาเข้าไปสู่ชีวิตภายใน นั่นคือพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด ปราศจากมลทินคือกิเลสอาสวะทั้งหลาย เมื่อเขาอยากรู้เรื่องราวของชีวิตก็รู้ได้หมด เช่นอยากรู้ว่าตนเกิดมาจากไหน เกิดมาทำไม อะไรคือเป้าหมายของชีวิต
...อ่านต่อ
ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดครบ ๑๒๔ ปี ของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ศิษยานุศิษย์พร้อมเพรียงกันจากทั่วทุกสารทิศ ทั้งในประเทศและที่มาจากต่างประเทศ เพื่อร่วมหล่อรูปเหมือนท่านด้วยทองคำ
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ท่านเป็นมหาปูชนียาจารย์บุคคลสำคัญ ทว่าหากปราศจากท่านแล้ว ในพระพุทธศาสนา สำหรับการศึกษาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทางปริยัติเพื่อศึกษาตามคำสอน จากพระไตรปิฏกที่บันทึกไว้ก็ดูเหมือนจะเข้าใจกันได้บ้าง
...อ่านต่อ
พระคุณอันไม่มีประมาณ หล่อรูปเหมือนทองคำหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ) ท่านได้เพียรยอมสละชีวิตปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา จนกระทั่งค้นพบวิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรม เข้าถึงวิชชาธรรมกาย แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่สูญหายไปกว่า 500 ปีหลังพุทธกาล
...อ่านต่อ
อานุภาพแห่งบุญ หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ (พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร))
...อ่านต่อ
บูชาบุคคลที่ควรบูชา หล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำ “พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือที่กล่าวถึงท่านว่า หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย แห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนำมาเผยแพร่ด้วยวิธีการง่าย ๆ
...อ่านต่อ
พระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ) “หยุด” เป็นตัวสำเร็จ
...อ่านต่อ
“วันบูชาครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย”
...อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ) พระสงฆ์ผู้มีศีล มีธรรมอันบริสุทธิ์ เป็นทักขิไณยบุคคล อีกทั้งยังเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยเมตตากรุณาและมีความบริสุทธิ์ กาย วาจา ใจ นับเป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยม ดังมีประจักษ์พยานจากคำบอกเล่า ของบุคคลในยุคของหลวงปู่หลายๆ ท่านมาแล้ว และยังมีในส่วนอื่นๆ
...อ่านต่อ
กตัญญู หน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ เพื่อสร้างศูนย์รวมใจวิชชาธรรมกาย หล่อรูปเหมือนหลวงปู่วัดปากน้ำด้วยทองคำ...(ตอนแรก)
...อ่านต่อ
อาพาธและมรณภาพ ก่อนที่พระเดชพระคุณหลวงปู่จะมรณภาพประมาณ ๕ ปี ท่านได้เรียกประชุมศิษย์ทั้งใน และนอกวัดเป็นกรณีพิเศษที่ศาลาการเปรียญ เพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบว่าท่านจะถึงกาลมรณภาพในอีก ๕ ปีข้างหน้า กิจการใดที่ท่านได้ดำเนินไว้แล้ว ขอให้ช่วยกันทำกิจการนั้น ๆ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล