เเม้ออกจากปากของคนมีมลทินก็มีคุณค่า
...อ่านต่อ
ถ้านั่ง จะเกียจคร้าน
...อ่านต่อ
ก็ยากที่จะพ้นทุกข์
...อ่านต่อ
เป็นครูที่ดีเรื่องการประหยัด
...อ่านต่อ
เหมือนมีกำเเพงกั้น
...อ่านต่อ
อาจไม่เป็นอย่างที่เราคิด
...อ่านต่อ
ยิ่งรู้มาก อัตตาก็ยิ่งสูง
...อ่านต่อ
เป็นเหตุให้เสียสละ
...อ่านต่อ
เเต่ดื้อ  ฉลาดไม่ได้
...อ่านต่อ
ก้าวเเรกสู่ความสำเร็จ หรือ ความล้มเหลว
...อ่านต่อ
ย่อมปลิวไปตามลมปาก
...อ่านต่อ
คิดอยากได้ ทุกข์เริ่มเกิด
...อ่านต่อ
คิดอยากได้ต้องทำเอง
...อ่านต่อ
คนโง่  รู้น้อย  จึงทุกข์น้อย
...อ่านต่อ
เรียนเรื่องไกลตัว
...อ่านต่อ
อบรม ทำให้เรียบร้อย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร