ศาสนพิธีต่าง ๆ เป็นสิ่งตอกย้ำใจให้ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยได้อย่างดีเยี่ยม


อิมานิ มะยัง ภันเต, ปาปุระณานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ ,
...อ่านต่อ
อิมานิ มะยัง ภันเต, ตัณฑุลานิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,
...อ่านต่อ
คำกล่าวถวายเภสัช ๕ มี เนยใส เนยข้น น้ำมัน น้ำผึ้ง น้ำอ้อย
...อ่านต่อ
อิมานิ มะยัง  ภันเต, จะตุปัจจะยาทีนิ, สะปะริวารานิ, ภิกขุสังฆัสสะ,
...อ่านต่อ
ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวาย, ภัตตาหาร, พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้,
...อ่านต่อ


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล