น้ำเคี้ยวยูงว่าเงี้ยว ยูงตาม ทรายเหลือบหาง ยูงงามว่าหญ้า
...อ่านต่อ
น้ำเคี้ยวยูงว่าเงี้ยว ยูงตาม ทรายเหลือบหางยูงงาม ว่าหญ้า
...อ่านต่อ
เอาสารเทียมอูฐโอ้ เป็นมูล เก็บปัดเทียมแก้วปูน ค่าไว้
...อ่านต่อ
ตัดจันทน์ฟันม่วงไม้ จัมบก แปลงปลูกหนามรายรก รอบเรื้อ
...อ่านต่อ
นพคุณใส่เบ้าสูบ แสนที ค้อนเหล็กรุมรันตี ห่อนม้วย
...อ่านต่อ
จามรีขนข้องอยู่ หยุดปลด ชีพบ่รักรักยศ ยิ่งไซร์
...อ่านต่อ
ล่าหนูแซ่ซี้ จรจรัล หมาล่าวิฬาร์ผัน สู่หล้าง
...อ่านต่อ
พระสมุทรไหวหวาดห้วย คลองสรวล เมรุพลวกปลวกสำรวล ร่าเร้า
...อ่านต่อ
หิ่งห้อยส่องก้นซู่ แสงจันทร์ ปัดเทียมเทียมรัตน์อัน เอี่ยมข้า
...อ่านต่อ
เสือผอมกวางวิ่งเข้า โจมขวิด ไป่ว่าเสือมีฤทธิ์ เลิศล้ำ
...อ่านต่อ
หิ่งห้อยส่องก้นซู่ แสงจันทร์ ปัดเทียมเทียมรัตน์อัน เอี่ยมข้า
...อ่านต่อ
รูปชั่วมักแต่งแกล้ง เกลาทรง ใจขลาดมักอาจอง อวดสู้
...อ่านต่อ
รู้น้อยว่ามากรู้ เริงใจ กลกบเกิดอยู่ใน สระจ้อย
...อ่านต่อ
รู้ธรรมเทียมเท่าผู้ ทรงไตร เจนจัดอัตถ์ภายใน ลึกล้น
...อ่านต่อ
เว้นวิจารณ์ว่างเว้น สดับฟัง เว้นที่ถามอันยัง ไป่รู้
...อ่านต่อ
มีอายุอยู่ร้อย ปีปลาย ความเกิดและความตาย ไป่รู้
...อ่านต่อ
แม้นทำคุณท่านได้ ถึงพัน ครั้นโทษมีแต่อัน หนึ่งไซร์
...อ่านต่อ
ใครชื่อชื่อต่อตั้ง ตามกัน โครคดคดผ่อนผัน ตอบเต้า
...อ่านต่อ
เทพาพันเทพเรื้อง ฤทธิรงค์ บ่เท่าพระอินทร์องค์ หนึ่งได้
...อ่านต่อ
ทำคุณท่านห่อนรู้ คุณสนอง ท่านบ่แทนคุณปอง โทษให้
...อ่านต่อ
ทรชนยากไร้อย่า ทำคุณ อย่าหยิบทรัพย์อุดหนุน หย่อนให้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล