เราต้องหยุดนิ่งสนิท เห็น จำ คิด รู้ หยุดสนิทเป็นจุดเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7


ที่ ปลายทางนั่นนั้น ไม่ไกล สุด แหล่งอยู่ภายใน สุดรู้
...อ่านต่อ
น้ำค้างหยาดหยดย้อย ปลายหญ้า สูรย์ส่องพร่างพรายตา ดั่งแก้ว
...อ่านต่อ
ดาวทิ้งฟ้ามาอยู่ในอู่กาย ซ้อนเรียงรายกลายเป็นหนทางขาว
...อ่านต่อ
หยุด เป็นตัวสำเร็จให้ จำไว้ หยุด นิ่งดิ่งภายใน กายแก้ว
...อ่านต่อ
อยู่ที่แคบแต่กว้าง กว่าใด อยู่ที่กว้างกลับแคบไซร้ แปลกแท้
...อ่านต่อ
จริง พระอริยเจ้า ดีจริง อย่าง ยิ่งกว่าทุกสิ่ง แน่แท้
...อ่านต่อ
เมื่อแสงสูรย์เคลื่อนคล้อย ลาไกล ดาวเดือนระยิบไหว ส่องหล้า
...อ่านต่อ
บุญ แปลว่า เครื่องชำระใจให้บริสุทธิ์ เมื่อใจบริสุทธิ์ ใจจะมีคุณภาพ ความใสความสว่างจะบังเกิดขึ้น นี้แหละคือ ตัวบุญ กระแสบุญอยู่ตรงกลางดวงบุญ
...อ่านต่อ
คนจะรวยต้องมีบุญ บุญเก่าเราไม่รู้ว่ามีมากน้อยเพียงใด แต่บุญใหม่เราต้องสร้าง ต้องสั่งสม แล้วหมั่นนึกถึงบุญ เพราะ บุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จทั้งปวง
...อ่านต่อ
ชีวิตในโลกหล้า ลวงตา เห็นทุกข์เป็นสุขพา โศกสิ้น
...อ่านต่อ
แม้จะเดินทางมายาวนาน ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ หรือไปไกลถึงดวงดาว ก็ยังไม่ได้ชื่อว่า “เดินทาง”
...อ่านต่อ
มีชาวต่างประเทศท่านหนึ่งไม่เข้าใจเรื่องการทำ บุญ ถามภรรยาซึ่งเป็นคนไทยว่า เธอซื้อบุญหรือ? เพราะว่าเขาไม่เข้าใจจริง ๆ
...อ่านต่อ
การซื้อบุญไม่มี เพราะบุญไม่ใช่สินค้า ไม่ใช่ว่า...ใครมีเงินจะซื้อได้
...อ่านต่อ
บุญ...ไม่มีการซื้อ ไม่มีการขาย อยากจะได้ก็ต้องทำเอา ไม่ใช่ธุรกิจ ไม่ใช่สินค้า
...อ่านต่อ
ไม่ได้ไม่เลิกร้าง ราไกล ทิ้งชีพนิ่งลงไป กลางนั้น
...อ่านต่อ
ตรึกให้ได้ตลอดเวลานะลูกนะ มองดูพระมองดูดวงช่วงไสว
...อ่านต่อ
กระรอกวิ่งไม่วิ่งเหมือนชะมด วิ่งแล้วหยุดร้อง “อด อด” กระดกหาง
...อ่านต่อ
หยุดนิ่งจึ่งมากล้น บุญญา หยุดแค่กะพริบตา เท่านั้น
...อ่านต่อ
ก. ไก่แก้วกู่ก้อง กังวาน ข. ขับเสียงเอ้กขาน เจื่อยแจ้ว
...อ่านต่อ
เพียงแค่สองอย่างนี้ จำไว้ หนึ่งถูกวิธีไซร้ ทุกขั้น
...อ่านต่อ
ทุกครั้งที่เราสร้างความดี ไม่ว่าจะเป็นการทำ ทาน รักษาศีล หรือ เจริญภาวนา บุญก็จะเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล