วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ World-PEC สร้างสันติภาพโลก ด้วยสันติสุขในครอบครัว

            "สันติภาพ" เป็นสิ่งที่ชาวโลกทุกคนล้วนปรารถนา แต่ตลอดหน้าประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติที่ผ่านมา ก็ยังไม่มีวิธีใด ที่จะทำให้เกิดสันติภาพได้อย่างแท้จริง มิหน้ำซ้ำคำว่าสันติภาพกลับถูกนำเอาไปใช้ในการแสวงหา อำนาจและผลประโยชน์ จนก่อให้เกิดสงคราม และความขัดแย้งมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้

             พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาส วัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย ท่านเป็น ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสันติภาพโลก ด้วยการเผยแผ่การปฏิบัติธรรมวิชชาธรรมกาย และการอบรม สั่งสอนศีลธรรมแก่ประชาชน เพราะตระหนักว่า การสร้างสันติภาพต้องเริ่มต้นด้วยการแก้ไข ที่จิตใจของมนุษย์ก่อนเป็นอันดับแรก เพราะตราบใดที่ใจของมนุษย์ยังคงถูกครอบงำด้วยความโลภ ความโกรธ และความหลง ตราบนั้น ความขัดแย้งและสงครามก็จะยังคงอยู่คู่โลกใบนี้ต่อไป และพร้อมที่จะปะทุตัวขึ้นตลอดเวลา

รางวัลชนะเลิศสำหรับผู้เข้าสอบประเภทภาษาไทย
รางวัลชนะเลิศสำหรับผู้เข้าสอบประเภทภาษาอังกฤษ
รางวัลชนะเลิศสำหรับผู้เข้าสอบประเภทภาษาลาว
โล่รางวัลที่ ๒

             ด้วยเหตุนี้เอง ตลอดระยะเวลาเกือบ ๔๐ ปีที่ผ่านมา นอกจากการสอน และเผยแผ่การเจริญสมาธิภาวนาแล้ว พระราชภาวนาวิสุทธิ์ยังให้ความสำคัญกับการปลูกฝังศีลธรรม แก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เพราะท่านตระหนักดีว่า ความรู้ อันทรงคุณค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจของมนุษย์ให้ดีงาม และช่วยบรรเทาไฟแห่งกิเลส คือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ในจิตใจให้เบาบาง และมอดดับลงได้ และยิ่งหากสามารถเติมศีลธรรมลงไปถึงในระดับครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่สำคัญที่สุดของสังคมโลก เพื่อให้บ้านทุกหลังกลายเป็น "ครอบครัวอบอุ่น" ที่สมาชิกทุกคนภายในบ้านต่างรักใคร่กลมเกลียว และยังเผื่อแผ่ความรักไปสู่เพื่อนมนุษย์ทุกคน โดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา และเผ่าพันธุ์ เมื่อนั้นความขัดแย้ง และการเบียดเบียนซึ่งกันและกันก็จะหมดไป และจะส่งผลให้เกิดสันติภาพที่แท้จริงได้ในที่สุด

ทางก้าวหน้า ทางมาแห่งสันติภาพโลก

            ในช่วงแรกของการเผยแผ่ธรรมะไปสู่จิตใจของชาวโลกนั้น พระราชภาวนาวิสุทธิ์มุ่งเน้น ไปที่การปลูกฝังศีลธรรม ให้แก่เยาวชน เพราะเป็นกลุ่มคน ที่เป็นความหวังในอนาคต และสันติภาพของโลก จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลย ถ้าหากเยาวชนส่วนใหญ่ เติบโตขึ้นมาอย่างไร้ศีลธรรม และเป็นผู้ทำให้เกิดปัญหาขึ้นแก่โลกใบนี้เสียเอง

             ดังนั้น พระราชภาวนาวิสุทธิ์จึงดำริให้มี โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน และนิสิต นักศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่าน หนังสือมงคลชีวิต ๓๘ ประการ โดยได้จัดสอบ ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๕ มีผู้สมัครเข้าร่วม โครงการฯ ๓๘๒ คน และการจัดสอบได้รับ ความสนใจจากนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ มากขึ้นทุกปี เพิ่มจากจำนวนร้อย เป็นพัน เป็นหมื่น และก้าวกระโดดมาเป็นหลักล้าน ซึ่งในการสอบ ทางก้าวหน้า ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๔๑ มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ถึง ๑,๓๕๕,๑๕๔ คน และล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มียอดผู้สมัคร เข้าร่วมโครงการฯ เป็นจำนวนถึง ๔,๗๓๒,๒๙๑ คน จาก ๑๙,๘๓๙ โรงเรียน

             นอกจากความสำเร็จในประเทศแล้ว โครงการทางก้าวหน้ายังได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติอีกด้วย เช่น ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน "โครงการทศวรรษแห่งสันติภาพและความไม่รุนแรง" แห่งองค์การ UNESCO และได้รับคัดเลือกให้ นำเสนอโครงการในที่ประชุม "อนาคตเยาวชนของเรา" (Future of Our Children) ณ มหาวิทยาลัยเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่ผ่านมา เป็นต้น

ก้าวไกลสู่ World-PEC

            นอกจากนี้ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ยังมีแนวคิด ที่จะนำโครงการตอบปัญหาธรรมะ ทางก้าวหน้าขยายไปสู่ประชาชน ในระดับนานาชาติ โดยเปิดโอกาสให้ชาวไทยทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงชาวต่างชาติที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรม เพื่อสันติภาพโลก ครั้งที่ ๑ หรือ World-PEC (World Peace Ethics Contest) ซึ่งมีการสอบถึง ๕ ภาษา คือ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาลาว และภาษาไทย สำหรับในประเทศไทยจะสอบแบบเป็นทีม ใน ๑ ทีมต้องประกอบไปด้วยสมาชิกภายในครอบครัวหรือญาติมิตร ๓ ท่าน โดยใช้เนื้อหาของหนังสือคัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์ ฉบับครอบครัวอบอุ่น และจัดสอบในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

             ส่วนต่างประเทศจะจัดสอบเป็นรายบุคคล โดยใช้เนื้อหาจากหนังสือ Manual of Peace คือหนังสือมงคลชีวิต ฉบับแปลของภาษาต่างๆ ข้างต้น โดยจะจัดสอบในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ผู้ชนะเลิศรางวัลที่ ๑ จะได้รับโล่วัชรเกียรติยศ ของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ พร้อมประกาศนียบัตร และเงินรางวัลสำหรับการสร้างบารมีอีก ๑๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนต่างประเทศจะได้ ๑,๐๐๐ ดอลลาร์ พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับประเทศไทย เพื่อมารับรางวัล ซึ่งจะจัดให้มีพิธีมอบโล่วัชรเกียรติยศ จากพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย ในวันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ (วันมาฆบูชา) ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ผู้แทน ของรัฐบาลศรีลังกาจะถวายโล่ รางวัล Universal Peace Award ขององค์กรยุวพุทธสงฆ์โลก (WBSY) แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์อีกด้วย

ทั่วโลกคึกคัก ขานรับ World-PEC

            ทันทีที่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ประกาศข่าว อันเป็นมงคลของการสอบตอบปัญหาศีลธรรม เพื่อสันติภาพโลก ครั้งที่ ๑ หรือ World-PEC ผ่านทางรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ทางช่อง DMC ปรากฎว่าได้สร้างกระแสตื่นตัว ให้กับเหล่ากัลยาณมิตรลูกพระธัมฯ ทั่วโลก และชาวต่างชาติ ที่พร้อมใจกันสมัครเข้าร่วมการสอบ จาก ๖ ทวีป คือ โอเชียเนีย เอเชีย ยุโรป อเมริกา แอฟริกา และอเมริกาใต้ รวม ๖๐ เชื้อชาติ ได้แก่ ไทย ลาว อังกฤษ อเมริกัน เดนมาร์ก สิงคโปร์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย อียิปต์ ศรีลังกา กัมพูชา สวีเดน จีน นิวซีแลนด์ ตูนีเซีย มาเลเซีย เบลเยี่ยม เวียดนาม นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ ออสเตรเลีย โซโลมอน โมร๊อคโค สก๊อตแลนด์ รัสเซีย เม็กซิโก ปานามา ม้ง สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ฮ่องกง บราซิล อิหร่าน แคนาดา ฟิลิปปินส์ โคลัมเบีย ออสเตรีย โปแลนด์ อิตาลี เปอร์โตริโก อินเดีย ฝรั่งเศส เนปาล พม่า มองโกล อินโดนีเซีย ฟินแลนด์ บังคลาเทศ บรูไน เย้า แอฟริกาใต้ ภูฎาน เกาหลี สเปน ปากีสถาน อิสราเอล ไอซ์แลนด์ เยเมน แทนซาเนีย ซูลู(ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐) และมีศาสนิกของศาสนาต่างๆ ที่เข้าร่วม ประกอบไปด้วยชาวพุทธ (ทั้งเถรวาท และมหายาน) ชาวคริสต์ ชาวอิสลาม ชาวฮินดู ชาวยิว และชาวซิกส์

ความในใจจากผู้สมัครสอบทั่วโลก
ด.ช.โจนาธาน โพลมันน์
จากสตุตการ์ด เยอรมัน อายุ ๗ ปี

"ผู้สมัครสอบอายุน้อยที่สุดในโลก"
            ผมเห็นคุณพ่อคุณแม่สมัครสอบ เลยถามว่า แล้วเด็กอย่างผมจะขอเข้าสอบด้วยได้ไหม ผมใช้ภาษาอังกฤษได้นะครับ ส่วนท่านอื่นๆ แม้จะเป็นแม่บ้าน แต่เขาก็เป็นหนอนหนังสือ พอจะสู้กับปริญญาเอกได้สบาย ผมอยากได้รางวัลโล่เพชรจากหลวงพ่อมากเลยครับ
คุณยาย คำมี วงศ์สัมพันธ์
ชาวลาวจากเมืองแนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี อายุ ๘๙ ปี ๙ เดือน

"ผู้สมัครสอบอายุมากที่สุดในโลก ระดับนานาชาติ"
            มาอยู่อเมริกาได้ ๒๖ ปีแล้ว ตอนนี้สุขภาพแข็งแรง เดินได้ สายตาดี หูดี ความจำยังดี ไม่มีปัญหา ตอนนี้นั่งสมาธิ และดู DMC ทุกวัน อยากเห็นหลวงพ่อทุกวัน เห็นหลวงพ่อยังหนุ่มยังแน่น แถมรูปงามด้วย ตอนนี้กำลังติวเข้มมงคลชีวิตอยู่ ตั้งใจว่า จะขอเป็นที่ ๑ ในระดับ ส.ว. (ผู้สูงวัย) ของหลวงพ่อให้ได้..
กัลยาณมิตร ดาราจันทร์ ชาวลาว
จากศูนย์ปฏิบัติธรรม มินนิโซตา สหรัฐฯ

"แม้ตาบอดสองข้าง แต่ใจสว่างไสว"
            แม้ป้าจะตาบอดทั้ง ๒ ข้าง แต่ก็ไม่มีปัญหา ใช้ฟัง CD มงคลชีวิตเอา ส่วนวันสอบ ป้าก็จะขอร้องให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ ช่วยอ่านข้อสอบให้ฟัง แล้วป้าก็จะตอบคำถามเอา แต่ก็ยังกังวลว่า เวลาป้าตอบคำถาม ถ้าส่งเสียง คนในห้องสอบก็จะรู้ว่าป้าตอบข้อไหน หรือถ้าหากจะชูนิ้วตอบว่าเลือก ข้อไหน ก็กลัวว่าคนนั่งใกล้ๆ จะเห็น เพราะป้ากลัวโดนลอกข้อสอบจ้ะ..
กัลยาณมิตร มิคคาเอล ลาซิลตรา
จากสวีเดน

"ถึงต่างศาสนาก็ไม่มีปัญหา"
            ผมเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสวีเดน และเป็นชาวคริสต์ แต่ว่าสนใจการฝึกสมาธิ พอผมทราบข่าวเรื่องการสอบ จากเพื่อนชาวไทย ผมจึงลองอ่าน Manual of Peace ก็เห็นว่าเป็นหนังสือที่สอนหลักการดำเนินชีวิตที่ดี เป็นเนื้อหาสากล ผมก็เลยขอสมัครสอบภาคภาษาอังกฤษ ด้วยครับ..
กัลยาณมิตร สีชมพู สุวันลาสี ชาวลาว
จากแคว้นนอร์มังดี ฝรั่งเศส

"หนังสือคู่เรือน เหมือนยาประจำบ้าน"
            ผมอ่านจบไปหลายรอบแล้ว ประทับใจทุกมงคล บอกเลยได้ว่า มงคลชีวิต "เป็นหนังสือที่ควรมีไว้ประจำเรือน เหมือนยาประจำบ้าน" ผมอยากกราบขอบพระคุณหลวงพ่อ ผู้ริเริ่มให้มีโครงการสอบนี้จริงๆ ท่านช่างเป็นบุคคลที่วิเศษสุด และเป็นเหมือนยอดมนุษย์ครับ..
ภิกษุณี ควนเซียน
วัด ฝ่า เหวียน ไต้หวัน

ที่ปรึกษาการสอบทางก้าวหน้าภาคภาษาจีน
"พุทธบริษัท ๔ ทั่วโลกจะเป็นหนึ่งเดียวกัน"
            การสอบครั้งนี้จะช่วยทำให้ชาวพุทธเป็น หนึ่งเดียวกัน เรามาช่วยกันสอบ เพื่อเถรวาทกับมหายานจะได้เป็นหนึ่งเดียวกัน เชื่อว่าอีกไม่ช้า วัชรยานก็จะตามมา และพุทธบุตร พุทธบริษัท ๔ ทั่วโลกจะกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน การสอบทางก้าวหน้า นี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นของสันติสุขที่จะเกิดขึ้นไปทั่วโลก
กัลยาณมิตร สังเวียน ขั้นชัยภูมิ (เปเล่)
ชาวไทยผู้เป็นแสงสว่างสู่ชาวหมู่เกาะโซโลมอน

            ผมทำหน้าที่เชิญชวนนักเรียนที่นี่สอบกัน ทั้งโรงเรียนเลยครับ และทำหน้าที่ติวเตอร์ทำสรุปประเด็นเนื้อหา ในหนังสือให้นักเรียนโซโลมอนทุกคน ได้อ่าน และหวังลึกๆ ว่า แชมป์น่าจะเป็นของประเทศเรา เพราะส่งสอบกันถึง ๑,๑๐๐ คน จาก ๔ โรงเรียน มีครู ๖๔ ท่าน นักเรียน ๙๙๐ คน และชาวโซโลมอนทั่วไปอีก ๔๖ คน ปีนี้ผมขอวอร์มๆ เท่านี้ก่อน เพราะประสานงานคนเดียว ส่วนตัว ผมเองเคยฟังมงคลชีวิต มาเป็นสิบๆ รอบแล้ว แต่ยังไม่มีโอกาสสอบ ครั้งนี้ ผมขอเข้าสอบด้วยแน่นอนครับ..

 การสอบตอบปัญหาศีลธรรม เพื่อสันติภาพโลก ครั้งปฐมเริ่มนี้ นับได้ว่า เป็นปรากฎการณ์อัน น่ามหัศจรรย์ และเป็นประหนึ่ง สัญญาณแห่งสันติภาพ ที่กำลังเริ่มต้นก่อตัว จากครอบครัวไปสู่ระดับโลก ดังนั้น จึงขอกราบอนุโมทนาบุญ กับยอดกัลยาณมิตร ที่ทุกท่านได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของหน้าประวัติศาสตร์ ครั้งสำคัญ ซึ่งเป็นรางวัล แห่งเกียรติยศ ที่แท้จริงของ ยอดนักสร้างบารมี ในการทำหน้าที่ สืบสานมโนปณิธาน ของพระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ผู้จุดประกายการสร้างสันติภาพ ที่แท้จริง ให้บังเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ อย่างยั่งยืนและมั่นคงสืบไป

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 52 กุมภาพันธ์ ปี 2550

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล