วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 52 กุมภาพันธ์ ปี 2550

ฉบับที่ 52 กุมภาพันธ์ ปี 2550
World-PEC (World Peace Ethics Contest) โดยใช้เนื้อหาของหนังสือคัมภีร์ปฏิรูปมนุษย์ ฉบับครอบครัวอบอุ่น และจัดสอบในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ......อ่านต่อ
นับตั้งแต่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้และเริ่มออกสั่งสอนโปรดชาวโลก จนมีพระพุทธสาวก ผู้บรรลุธรรม และทำหน้าที่ช่วยกันสร้างสันติภาพโลก ......อ่านต่อ
พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ได้ส่งความห่วงใยมายังพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ทุกภูมิภาค นอกจากจะเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ......อ่านต่อ
คณะผู้แทนจากมูลนิธิธรรมกาย ยังเดินทางไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในจังหวัดปัตตานี และมอบพระของขวัญ รุ่นปราบมาร ทองสำเร็จพร้อมถุงยังชีพ ......อ่านต่อ
ฉันได้ลองนั่งสมาธิอย่างจริงจัง กลับได้รับประโยชน์มากกว่าการผ่อนคลาย สำหรับประสบการณ์การนั่งสมาธิครั้งแรก ฉันหลับตาเอาใจ จรดไว้ที่ศูนย์กลางกายนิ่งๆ ......อ่านต่อ
วิธีพัฒนาใจให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ก็คือ การเจริญสมาธิภาวนา ด้วยเหตุนี้ทางโครงการจึงจัดให้ทุกท่านฝึกทำสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องทุกวัน ......อ่านต่อ
การใช้ทรัพย์เป็นนั้น จะต้องมีความรู้ในเรื่องทางเจริญแห่งโภคทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ เพื่อจะได้หาทางทำทรัพย์ที่มีอยู่ให้เจริญ งอกเงยเพิ่มขึ้น......อ่านต่อ
ความอิจฉาริษยานั้น มาจากความที่ตัวเองมีคุณงามความดีน้อย ก็สะท้อนให้เห็นว่า ถ้าอย่างนั้นในใจของคนที่ชอบอิจฉาริษยา ก็คงจะมีแต่ความเศร้าหมอง ......อ่านต่อ
งานในวันนี้ได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูง จากพระภาวนาวิสุทธิคุณ เจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นประธานสงฆ์และนายศิริพงษ์ ห่านตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ......อ่านต่อ
ผู้นำบุญก็มาคอยตื๊อ ชวนเราไปนั่งสมาธิที่พนาวัฒน์ จ.เชียงใหม่ ชวนให้เราติดจานดาวเทียมถ่ายทอดธรรมะไปที่บ้าน ......อ่านต่อ
๔๑ รางวัล ดังกล่าว คือสิ่งแทนคำขอบคุณจากทุกดวงใจของผู้ประสบอุทกภัย และยังเป็นการประกาศเกียรติคุณของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ให้ชาวไทยและชาวโลกได้......อ่านต่อ
ผู้ใดมีความรักมาก ก็ทุกข์มาก ผู้ใดมีความรักน้อยก็ทุกข์น้อย ผู้ใดไม่มีสิ่งอันเป็นที่รัก ผู้นั้นก็ไม่มีความทุกข์ ไม่มีความเศร้าโศก ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล