วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ บทความพิเศษ : ผู้ประสบอุทกภัย ๔ จังหวัดรวมใจ ถวาย ๔๑ รางวัล ประกาศเกียรติคุณ

บทความพิเศษ เรื่อง : กองบรรณาธิการ

 

 

 

 

         เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐ ที่ผ่านมา คณะผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ใน ๔ จังหวัด ที่ประสบอุทกภัย คือ ปทุมธานี สุพรรณบุรี นนทบุรี และนครปฐม ได้พร้อมใจกันถวายโล่ ใบประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกประจำจังหวัด รวมทั้งสิ้นจำนวน ๔๑ รางวัล แด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์

        ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการที่มูลนิธิธรรมกาย ภายใต้การนำของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้ทุ่มเททั้งกำลังบุคลากร และกำลังทรัพย์ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อย่างตลอดต่อเนื่องกว่า ๔ เดือน โดยไม่ขาดเลยแม้แต่วันเดียว ดังนั้น หน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่ต่างตระหนัก และซาบซึ้งในความเมตตา ของพระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ รวมถึงน้ำใจจากหมู่คณะวัดพระธรรมกาย เป็นอย่างมาก จึงเห็นสมควรถวายรางวัลต่างๆ มากเป็นประวัติการณ์ถึง ๔๑ รางวัลเลยทีเดียว

          เริ่มจากกระทรวงศึกษาธิการถวายใบประกาศเกียรติบัตร จาก รองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมเชาว์ เกษปทุม ใบประกาศเกียรติบัตร จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรเทพ ตั้นประเสริฐ และใบประกาศเกียรติบัตร จาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์

         ในส่วนของจังหวัดต่างๆ นั้น จังหวัดปทุมธานี ถวาย ๑๘ รางวัล กอปรด้วยโล่จากอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายนเรศ กิจสุจริตกุล โล่ของกาชาด จังหวัดปทุมธานี คุณสุวรรณา กิจสุจริตกุล โล่จากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และกลุ่มพลังต่างๆ ในเขตจังหวัดปทุมธานี อีก ๑๖ รางวัล
 
 

         จังหวัดสุพรรณบุรีถวาย ๗ รางวัล กอปรด้วยโล่จากท่านเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี โล่จากองค์การบริหารส่วนตำบล ๔ โล่ และโล่จากสโมสรโรตารี สุพรรณบุรี พร้อมของที่ระลึกประจำจังหวัด จังหวัดนนทบุรีถวาย ๒ รางวัล คือโล่ของสมาคมรัตตัญญู และโล่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดม สุดท้ายจังหวัดนครปฐมถวาย ๑๑ รางวัล กอปรด้วยโล่จากองค์การบริหารส่วนตำบล ๙ โล่ โล่จากอดีตนักการเมืองท้องถิ่น และโล่พิเศษการปลูกฝังศีลธรรมแก่เยาวชน จากนายถาวร ชัยจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน

         ๔๑ รางวัล ดังกล่าว คือสิ่งแทนคำขอบคุณจากทุกดวงใจของผู้ประสบอุทกภัย และยังเป็นการประกาศเกียรติคุณของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ให้ชาวไทยและชาวโลกได้ประจักษ์ถึงความเมตตา และ คุณงามความดีอันยิ่งใหญ่ของท่านสืบไป

 

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 52 กุมภาพันธ์ ปี 2550

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล