วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ มูลนิธิธรรมกายส่งกำลังใจดับไฟใต้

 

 

        จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางภาคใต้ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจ และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ตลอดจนคณะสงฆ์ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ มูลนิธิธรรมกาย โดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ได้ส่งความช่วยเหลือแก่คณะสงฆ์ ประชาชน และข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ในพื้นที่เสี่ยงภัยมาโดยตลอด

       ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา คณะผู้แทนจากมูลนิธิธรรมกาย นำโดยพระครูปลัดภูเบศ ฌาณาภิญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระธรรมกาย พระมหาประพัฒน์ จิรวํโส และ พลอากาศเอก วีระวุทธ ลวะเปารยะ ตลอดจนเหล่า กัลยาณมิตรในพื้นที่ เดินทางไปมอบพระของขวัญ รุ่นปราบมารทองสำเร็จ และถุงยังชีพ "สู้โว้ย" เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหาร ตำรวจ ตลอดจน พี่น้องประชาชน ในหลายพื้นที่ของจังหวัดปัตตานี

 

 

ส่งกำลังใจให้รั้วของชาติ

             คณะผู้แทนจากมูลนิธิธรรมกายเดินทางไปให้กำลังใจเหล่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดปัตตานี และมอบความช่วยเหลือต่างๆ ดังนี้

             มอบถุงยังชีพกว่า ๓,๐๐๐ ถุง น้ำดื่ม ๘,๐๐๐ ขวด ให้แก่ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี โดยมี พลตรีมาลัย คิ้วเที่ยง ผู้บัญชาการกองกำลังสันติสุข เป็นตัวแทนรับมอบ

            มอบพระของขวัญรุ่น"ปราบมารทองสำเร็จ" เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ทหารของกองอำนวยการ รักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ณ ค่ายสิรินธร จังหวัดปัตตานี โดยในการนี้ ตัวแทนของทหารจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า ได้ถวายโล่เกียรติคุณแด่พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ที่มอบความช่วยเหลือ และความเมตตาห่วงใย ให้แก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ใน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้มาโดยตลอด โดยมีพระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิโ เป็นตัวแทนรับมอบ

             มอบเหรียญปราบมารทองสำเร็จ และ ถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ทหารในสังกัดกองร้อยทหารราบที่ ๓๐๒๒ ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

พี่น้องไทยไม่ทิ้งกัน

            นอกจากนี้ คณะผู้แทนจากมูลนิธิธรรมกาย ยังเดินทางไปให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในจังหวัดปัตตานี และมอบพระของขวัญ รุ่นปราบมาร ทองสำเร็จพร้อมถุงยังชีพ "สู้โว้ย" ในพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
มอบพระของขวัญ รุ่นปราบมารทองสำเร็จ เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนกว่า ๕๐๐ คน ณ วัดโพธาราม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
มอบพระของขวัญ รุ่นปราบมารทองสำเร็จ และถุงยังชีพ เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนกว่า๑,๕๐๐ คน ณ วัดทรายขาว ตำบลทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

            มอบพระของขวัญ รุ่นปราบมารทองสำเร็จ เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนกว่า ๒๐๐ คน ณ วัดดอนกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี โดยมีพระครูประโชติธรรมสารี เจ้าอาวาส ซึ่งยังคงปักหลักรักษาวัดอยู่เพียงรูปเดียว เป็นประธานในพิธี

            มอบพระของขวัญ รุ่นปราบมารทองสำเร็จ เป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนกว่า ๕๐๐ คน ณ วัดถัมภาวาส ตำบลปะเสยะวอ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

            มอบพระของขวัญ รุ่นปราบมารทองสำเร็จ อบรมศีลธรรม และแนะนำการนั่งสมาธิให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

            การเดินทางลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในเขตจังหวัดปัตตานี ในช่วงเดือนมกราคม ที่ผ่านมา สร้างความดีใจ และอบอุ่นใจแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ พี่น้องประชาชน รวมถึงทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตจังหวัดปัตตานี ต่างมีความรู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ที่ได้มอบความช่วยเหลือในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

            โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทราบถึง ความสำคัญของเหรียญปราบมารทองสำเร็จว่า เป็นพระของขวัญที่ พระราชภาวนาวิสุทธิ์มอบให้แก่ผู้มีบุญทั่วประเทศหลายแสนคน ที่เดินทางมาร่วมพิธีประดิษฐาน รูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙ และมีผู้ประสบอานุภาพความศักดิ์สิทธิ์ มากมาย ทั้งนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อตั้งใจที่ จะมอบพระของขวัญนี้ให้แก่ผู้มีบุญทางภาคใต้ ที่ ได้ทำหน้าที่หยัดสู้ ปกป้องพระพุทธศาสนา และ ผืนแผ่นดินไทยเอาไว้ เมื่อทราบดังนี้ ก็ยิ่งรู้สึกดีใจ และมีกำลังใจที่จะอยู่รักษาพื้นที่ต่อไป

            ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คือ ๓ สถาบันหลักที่คนไทยทุกคนควรเทิดทูน หวงแหน และปกป้องรักษาไว้ หากยามใดที่เกิดเภทภัย ชาวไทยทุกคนต้องรวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อส่งความช่วยเหลือ และส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องชาว ๔ จังหวัดภาคใต้ รวมถึงข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เพราะทุกท่านคือผู้เสียสละ ในการทำหน้าที่ปกป้อง ดินแดนด้ามขวานทองและพระพุทธศาสนา ให้ดำรงคงอยู่ในฐานะ "แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ต่อไปจนตราบสิ้นกาลนาน...

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 52 กุมภาพันธ์ ปี 2550

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล