วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ๒๐ มีนา วันมหาปีติ พระแท้ คือ หัวใจของโลก และจักรวาล

 

สร้างคนให้เป็นคนดี

เรื่อง : รัตนา อรัมสัจจากูล

 

 

๒๐ มีนา วันมหาปีติ

พระแท้ คือ หัวใจของโลก และจักรวาล


        สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้ สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ นี่คือมโนปณิธานและแนวทางในการสร้างบารมีตลอดระยะเวลามากกว่า ๔๐ ปี ของวัดพระธรรมกาย เพราะเราตระหนักดีว่า การบังเกิดขึ้นของผู้มีสัมมาทิฐิเพียงคนเดียว ย่อมยังความสว่างไสวให้แก่โลก อุปมาเหมือนการเกิดขึ้นของพระอาทิตย์ ย่อมขจัดความมืดมิด และยังความสว่างไสวให้เกิดขึ้นแก่โลก ฉันนั้น ผู้มีสัมมาทิฐิ มีศีลธรรมอันดีงาม แม้เพียงคนเดียวยังมีคุณค่ามหาศาลถึงเพียงนี้ ถ้าผู้มีสัมมาทิฐิ มีศีลธรรมอันดีงาม มารวมตัวกันทำความดี จำนวนนับสิบ ร้อย พัน หมื่น แสน ล้าน หรือหลาย ๆ ล้านคน โลกของเราจะน่าอยู่ ปลอดภัย และอบอุ่นด้วยแสงแห่งธรรมเพียงใด

 


 

          เช้าวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็นอีกหนึ่งวันที่เราต้องบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ชีวิต ในวันนี้สาธุชนจำนวนมาก ตื่นนอนแต่เช้า ตี ๒ ตี ๓ หรือตี ๔ แล้วแต่ระยะทาง เพื่อมุ่งหน้าสู่วัดพระธรรมกาย ส่วนน้อง ๆ เจ้าหน้าที่บางคนก็ไม่ได้นอน หรือนอนไม่กี่ชั่วโมง เพื่อเตรียมงานในวันนี้ให้ออกมาดีที่สุด สมบูรณ์ที่สุด เพราะวันนี้เป็นวันที่พวกเราจะได้บุญใหญ่ ในการจัดงานบรรพชาสามเณรธรรมทายาท โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย (ซึ่งรวมโครงการบวชครูแก้ว สามเณร ม.ปลาย และประชาชนทั่วไป ไว้ด้วยกัน) และโครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๖๙ ปี พระเทพญาณมหามุนี โครงการ ๒

 

 

            เวลา ๐๕.๐๐ น. บริเวณคอร์ ๑๗ มหารัตนวิหารคด สว่างไสวด้วยแสงไฟนีออน และสว่างไสว ไปด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม ของเจ้าหน้าที่หลายร้อยชีวิต และเหล่าสาธุชนหลายพันคนผู้รัก และแสวงบุญ ซึ่งต่างไปลงทะเบียนเพื่อรับผ้าไตร และเครื่องสักการะ เพื่อเข้าสู่ขบวนเวียนประทักษิณ

 

 

            เวลา ๐๖.๐๐ น. ขบวนเวียนประทักษิณอันทรงเกียรติเริ่มเคลื่อนขบวนเวียนรอบมหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์แห่งพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวถึงหนึ่งล้านองค์ วินาทีที่ขบวนเริ่มเคลื่อนตัว ความเงียบสงบแต่ทรงพลังแผ่ปกคลุมบรรยากาศในทันที มีเพียงเสียงสวดมนต์ และใบหน้าแววตาที่อิ่มเอิบไปด้วยความสุขใจ ปลื้มใจ ของเหล่าสาธุชน นาคธรรมทายาท พระอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน


 

            เวลา ๐๗.๑๐ น. พิธีวันทาเจดีย์ โดยตัวแทนนาคธรรมทายาทจุดเทียนธูปบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และนาคธรรมทายาททุกท่านได้กล่าวคำบูชาพระและอธิษฐานจิต จากนั้นเคลื่อนขบวนเข้าสู่สภาธรรมกายสากล เพื่อเตรียมประกอบพิธีบรรพชา ทุกภาพช่างเป็นภาพที่น่าดูและสง่างามยิ่งนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพของนาคในชุดสีขาว ซึ่งในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าจะเปลี่ยนเป็นชุดผ้ากาสาวพัสตร์

 

 

            เวลา ๐๘.๔๕ น. ณ สภาธรรมกายสากล เสียงบทสวดสรรเสริญพระธรรมกายดังกระหึ่มขึ้น ขณะที่พระอุปัชฌาย์พร้อมคณะเดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี ซึ่งการบรรพชาครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต เป็นพระอุปัชฌาย์ให้แก่นาคธรรมทายาททั้งหลาย

 

 

            เวลา ๐๙.๑๐ น. พิธีกล่าวคำขอบรรพชาของนาคธรรมทายาท เมื่อเสร็จพิธีขอบรรพชาแล้ว พระอุปัชฌาย์ได้กล่าวให้โอวาทแก่นาคธรรมทายาท หลังจากนั้นนาคธรรมทายาท กล่าวคำมูลกัมมัฏฐานตามพระอุปัชฌาย์

 

 

            เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีคล้องอังสะ เมื่อเสร็จพิธีแล้ว นาคธรรมทายาทยืนประจำที่เพื่อส่งพระอุปัชฌาย์ และคณะพระอุปัชฌาย์เดินทางกลับ จากนั้นนาคธรรมทายาทแปรแถวกลับวิหารคด เพื่อเปลี่ยนชุดขาวเป็นชุดผ้ากาสายะ และฉันเพลมื้อแรกในชีวิตของการเป็นสามเณรหน่อแก้วพุทธะ

 


 

            เวลา ๑๓.๕๕ น. ณ สภาธรรมกายสากล เสียงสวดสรรเสริญพระธรรมกายดังกระหึ่มขึ้นอีกครั้ง เมื่อพระอุปัชฌาย์มาถึงศูนย์กลางพิธี และจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนสามเณรธรรมทายาท ถวายพานกรวยพระอุปัชฌาย์ จากนั้นสามเณรธรรมทายาททั้งหมดกราบพระอุปัชฌาย์ แล้วกล่าวคำขอ สรณคมน์และศีลโดยพร้อมเพรียงกัน หลังจากกล่าวจบ สามเณรธรรมทายาททั้งหมดกราบพระอุปัชฌาย์ ๓ ครั้ง แล้วเริ่มกล่าวคำขอนิสสัย หลังจากกล่าวคำขอนิสสัยเสร็จแล้ว สามเณรธรรมทายาทกราบ พระอุปัชฌาย์ ๓ ครั้ง แล้วรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่าจากพระอุปัชฌาย์ เมื่อพระอุปัชฌาย์ให้โอวาทจบ ตัวแทนสามเณรธรรมทายาท น้อมนำปัจจัยถวายแด่พระอุปัชฌาย์ พระอุปัชฌาย์กล่าวอนุโมทนา และให้พรแก่สามเณรธรรมทายาท หลังจากนั้นสามเณรทุกรูปถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกับ พระอุปัชฌาย์ ซึ่งภาพนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นง่าย ๆ เมื่อเกิดขึ้นแล้วจึงประทับเข้าไปอยู่ในใจของ ผู้พบเห็นและผู้ที่เป็นหนึ่ง ในภาพนี้อย่างยาก จะลืมเลือน

 

 

             เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ มีการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ และสวดมนต์ทำวัตรเย็นร่วมกัน โดยมีพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ พร้อมทั้งพระมหาเถระ และพระเถระอีกหลายรูปก็มาเป็นสักขีพยานในโอกาสนี้

            เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการต่าง ๆ แล้ว สามเณรก็แยกย้ายกันไปยังวัด และศูนย์อบรมในจังหวัดต่าง ๆ โดยผู้ที่มีอายุครบบวชพระเข้าพิธีอุปสมบท ในวันที่ ๒๑-๒๓ มีนาคม

            ขณะนี้ แม้งานวันบรรพชาจะผ่านไปแล้ว แต่ความปลื้มปีติยังไม่จางหายไปจากใจเรา เพราะเราทุกคนต่างรู้ดีว่า บุญเกิดขึ้น ๓ วาระ คือทั้งก่อนทำ ขณะทำ และหลังทำ เราจึงไม่ลืมที่จะตามระลึกถึงบุญที่เกิดขึ้นในวันงานบรรพชาครั้งนี้ เฉกเช่นเดียวกันกับการทำความดีและการสร้างคนให้เป็นคนดี ทั้งในส่วนของตัวเราเองและการชักชวนคนรอบข้าง ก็จะยังดำเนินต่อไปให้ทับทวียิ่ง ๆ ขึ้น เพราะเรารู้ว่า การสร้างคนให้เป็นคนดีแม้เพียง ๑ คน มีคุณค่ามากมายเพียงไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างพระแท้ ซึ่งเป็นหัวใจของโลกและจักรวาล

               ขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านพบกับภาพดี ๆ แบบนี้อีกครั้งในเช้าวันศุกร์ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งจะมีพิธีบรรพชาอีก ๓ รุ่น คือ โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทภาคฤดูร้อน ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๑ (รอบที่ ๑), มัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ ๑๘, หน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ ๒ และในวันเสาร์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ จะมีพิธีอนุโมทนาบุญเจ้าภาพงานบวช ภาคฤดูร้อน (ทุกรุ่น) ที่ห้องพุทธางกูร อาคารชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ในช่วงเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๘๓ - ๕๔๐ - ๖๓๓๑, ๐๘๓ - ๕๔๐ - ๖๓๓๒

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 126 เมษายน ปี2556

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล