วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

วารสารอยู่ในบุญ ฉบับที่ 126 เมษายน ปี2556

ฉบับที่ 126 เมษายน ปี2556
ภาวนา หมายถึง การทำจิตให้ สะอาด บริสุทธิ์ผ่องใส ให้ สงบ จากกิเลสอาสวะ หยุดนิ่งอยู่ภายในตัว และให้ สว่าง ด้วยแสงแห่งธรรมภายใน ซึ่งปัจจุบันมีการเรียกชื่อไปต่าง ๆ เช่น การบำเพ็ญกรรมฐาน การทำสมาธิ การเจริญภาวนา การเจริญจิตภาวนา แต่เป้าหมายเดียวกันคือเป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพาน ......อ่านต่อ
พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือที่พวกเราทั้งหลายกล่าวนามท่านด้วย ความเคารพว่า หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร ได้ค้นพบสิ่งอัศจรรย์อันจะนำพาชาวโลกทั้งหลายไปสู่ทางหลุดพ้น ท่านจึงเป็นบุคคล อัศจรรย์ ......อ่านต่อ
วัดสองพี่น้องเป็นสถานที่ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ พระผู้ปราบมาร บังเกิดใหม่ในเพศสมณะ โดยท่านได้อุปสมบทในพระอุโบสถแห่งนี้ เมื่อราว ๆ ๑๐๗ ปี ที่ผ่านมา ตอนต้นเดือน ๘ ปีพุทธศักราช ๒๔๔๙ และท่านก็อยู่จำพรรษา ณ วัดสองพี่น้องแห่งนี้ด้วย ......อ่านต่อ
วันนี้อาตมาเชื่อเหลือเกินว่าความปีติยินดีย่อมจะมีแก่ทุก ๆ ท่าน เพราะท่านทั้งหลายมีน้ำจิตน้ำใจถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และบูชาพระคุณของหลวงปู่วัดปากน้ำ...อ่านต่อ
“สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระแท้ สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ” นี่คือมโนปณิธานและแนวทางในการสร้างบารมีตลอดระยะเวลามากกว่า ๔๐ ปี ของวัดพระธรรมกาย เพราะเราตระหนักดีว่า การบังเกิดขึ้นของผู้มีสัมมาทิฐิเพียงคนเดียว ย่อมยังความสว่างไสวให้แก่โลก ......อ่านต่อ
โอวาทแก่นาคธรรมทายาท : บัดนี้เธอทั้งหลายได้น้อมนำผ้ากาสาวพัสตร์เข้ามา ในที่ชุมนุมนี้ ต่อหน้าพระสงฆ์ พระอุปัชฌาย์ เปล่งวาจาขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา การบวชในโครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ถือว่าเป็นโครงการบวชพร้อมกันมากที่สุดในโลก เธอทั้งหลายเป็นหนึ่งในแสนนั้น เท่ากับว่าได้มีส่วนในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญระดับโลก ......อ่านต่อ
ชีวิตที่จะเดินไปถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ เพื่อเสวยสันติสุขอันเป็นนิรันดร์ได้ จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมาย และทิศทางการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องชัดเจน เพราะถ้าวางเป้าหมายผิดพลาด ใช้ชีวิตผิดทาง ก็ยาก ที่จะพาตัวเองให้หลุดจากทุกข์ทั้งปวงได้ และสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายพึงต้องทราบก็คือ การได้เกิดเป็นชาย คือ การได้โอกาสอันยิ่งใหญ่ในการยกระดับตัวเองสู่ความประเสริฐอันยิ่ง คือ การได้บวชเป็นพระ ......อ่านต่อ
คำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่สรรพชีวิตมาตลอดกว่า ๒,๖๐๐ ปี เหล่าพุทธสาวกในยุคแรกรักษาสืบทอด คำสอนอันล้ำค่าโดยวิธีมุขปาฐะ (การท่องด้วยปาก) และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงในคัมภีร์ใบลาน เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๔๕๐ แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป คัมภีร์ใบลานเหล่านี้ก็ผุกร่อนตามกาลเวลา บ้างก็สูญหาย บ้างก็ถูกทำลายไปอย่างน่าเสียดาย ......อ่านต่อ
การทำบุญให้ทานแม้เล็กน้อย ก็สามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ ดังเหตุการณ์ที่พระเจ้าปเสนทิโกศล รับสั่งให้ชายคนหนึ่งทำงานที่ไม่มีใครคิดว่าจะสำเร็จได้ คือให้ไปเอาดินสีอรุณ ดอกอุบล และดอกโกมุท ซึ่งอยู่ห่างจากพระนคร ๑ โยชน์ มาให้ทันภายในวันนั้น ถ้าไม่ทันต้องได้รับโทษประหาร ชายผู้นั้นจึงรีบเดินทางทันที ในระหว่างทางเขาแบ่งอาหารให้เพื่อนร่วมทางและแบ่งข้าวเลี้ยงปลาในน้ำ แล้วร้องตะโกนขึ้นว่า ......อ่านต่อ
พีซเรฟโวลูชันครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๙ แล้ว โดยมีเยาวชนจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า ๔๕๐ คน แต่มีเยาวชนจาก ๑๗ ประเทศ เพียง ๒๕ คน (หญิง ๒๑ คน ชาย ๔ คน) สามารถผ่านด่านบันทึกความดีออนไลน์ ๔๒ วัน พร้อมปฏิบัติพันธกิจพิเศษ ได้แก่ เยาวชนจากประเทศโบลิเวีย, เปรู, บราซิล, โคลอมเบีย, เม็กซิโก, อาร์เจนตินา, เยอรมนี, เบลเยียม, โปรตุเกส, ยูเครน, โรมาเนีย, บัลแกเรีย, สโลวีเนีย, คีร์กิซสถาน, อินเดีย, ฮ่องกง และปาเลสไตน์ ......อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้ฝึกความรู้ประมาณในการรับปัจจัย ๔ ด้วยการ แยกแยะให้ได้ระหว่าง ความจำเป็น ความต้องการ และความอยากได้ ให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก ทั้งนี้เพราะทุกข์ทั้งหลายในชีวิตประจำวันนั้น เริ่มจาก การสะสม การกักตุน การกอบโกย ไว้เกินความจำเป็นในชีวิต ซึ่งอาการเหล่านี้เกิดจากความไม่รู้จักพิจารณาว่า อะไรบ้างคือความจำเป็นสำหรับชีวิต ......อ่านต่อ
สิ่งใดก็ตามที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง แล้วเราไม่ได้มอง ไม่ได้พิจารณาให้ดี หรือคุ้นจนมองข้ามความสำคัญไป จะมีอาการที่โบราณเรียกว่า ‘หญ้าปากคอก’ หญ้าปากคอกเป็นอย่างไร เป็นการมองข้ามสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว จนกลายเป็นละทิ้ง หรือละเลย จนไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็น ......อ่านต่อ
สัพเพ สัตตา : สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้น อะเวรา : จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อัพยาปัชฌา : จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อะนีฆา : จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ : จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด ......อ่านต่อ
วันคุ้มครองโลกเริ่มต้นเมื่อประมาณ ๔๐ กว่าปีที่แล้ว โดยเริ่มจากอเมริกา ซึ่งตอนนั้นถือว่าเป็นผู้นำเทคโนโลยีและเศรษฐกิจทุกอย่างของโลก เพราะอเมริกาเริ่มเห็นว่าเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปมากขึ้น คนมีจำนวนมากขึ้น การใช้ทรัพยากร ธรรมชาติก็มากขึ้น ป่าไม้ถูกบุกรุกทำลาย น้ำเสีย อากาศเสียมากขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปโลกเราจะไปไม่รอด ......อ่านต่อ
ขณะนั่งรถผ่านพื้นที่การก่อสร้างอาคาร ๑๐๐ ปี คุณยายอาจารย์ฯ ผมได้ยินคำถามชวนคิดคำถามหนึ่ง ทำให้นึกถึงบรรยากาศการสนทนาของชาวต่างชาติสองท่านที่ได้มากราบหลวงพ่อ ท่านแรกเล่าถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เขากำลังทำ เป็นโครงการสร้างที่พักตากอากาศติดชายทะเล ทั้งสวยงาม สงบ เป็นส่วนตัว มีความปลอดภัย ......อ่านต่อ
อยู่ในบุญประจำเดือน

**วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์
แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

วารสาร "อยู่ในบุญ" ธรรมะออนไลน์

เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรม เพื่อเข้าถึงธรรมะภายใน
2. เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพและระดับการศึกษา
3. เพื่อถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนา ให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในสังคมเป็นคนดีที่โลกต้องการ
5. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ให้เป็นที่พึ่งแก่ชาวโลกสืบไป
วารสารอยูในบุญ uniboon พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล