วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๒๙ ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

สร้างคนให้เป็นคนดี
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

 

โครงการอุปสมบทหมู่
บูชาธรรม ๑๒๙ ปี

พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

 

สร้างคนให้เป็นคนดี

 

       การค้นพบวิชชาธรรมกายของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ถือเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ เพราะเป็นหลักปฏิบัติที่สามารถยืนยันด้วยหลักปริยัติธรรมได้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับหลักธรรมในพระไตรปิฎก

         แต่กว่าที่ท่านจะมอบมรดกธรรมอันประเสริฐไว้ให้เป็นที่พึ่งแก่พวกเราในวันนี้มิใช่เรื่องง่ายเริ่มแรกท่านต้องอุทิศชีวิตทั้งชีวิตกว่าจะค้นพบวิชชาธรรมกาย จากนั้นท่านยังทุ่มเทและฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการในการแนะนำสั่งสอนหลักธรรมอันประเสริฐแก่มหาชน จนทำให้เราทุกคนเข้าใจความหมายของการเกิดมาเป็นมนุษย์ ว่ามีเป้าหมายสูงสุดคืออะไร

 

สร้างคนให้เป็นคนดี

 

สร้างคนให้เป็นคนดี

 

      พระเดชพระคุณหลวงปู่จึงเป็นยอดมหาปูชนียาจารย์ ผู้เป็นต้นแบบแห่งกัลยาณมิตร ต้นบุญแห่งการสร้างบารมี ที่ศิษยานุศิษย์ทุกคนต่างอยากสร้างบารมีตามติดและติดตามท่านไปทุกภพทุกชาติ และหากมีสิ่งใดที่จะแสดงความกตัญญูต่อท่านได้ ทุกคนต่างพร้อมใจกันทำ ดังนั้นวันเสาร์ที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงมีลูกหลานหลวงปู่จำนวน ๑๗๗ ท่าน พากันสร้างบุญใหญ่น้อมกตัญญูบูชาธรรม ด้วยการบรรพชาอุปสมบทหมู่ใน โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรม ๑๒๙ ปีพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอบรมระหว่างวันที่๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึง วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีพระธรรมกิตติวงศ์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์

 

สร้างคนให้เป็นคนดี

 

สร้างคนให้เป็นคนดี

 

สร้างคนให้เป็นคนดี

 

          เป็นธรรมดาว่า ในการบวชแต่ละครั้งย่อมเป็นที่อนุโมทนาสาธุการ นำความปลาบปลื้มใจมาสู่คุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง ตลอดจนญาติมิตรทุกคนอยู่แล้ว แต่การบวชบูชาธรรมในแต่ละครั้งนั้นไม่เพียงนำความปีติยินดีมาสู่ญาติมิตรเท่านั้น ยังแสดงให้เห็นถึงพลังศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลา และภาพของการบวชไม่เพียงแต่จะสร้างความเลื่อมใสในหมู่ชาวพุทธด้วยกันเอง แต่ยังเป็นบ่อเกิดแห่งความเลื่อมใสศรัทธาไปทั่วโลก สร้างความประทับใจแก่ผู้ที่พบเห็นไม่ว่าเชื้อชาติใด ภาษาใด จนทำให้หลายคนเกิดคำถามบางอย่างในใจที่อยากจะเดินทางมาหาคำตอบด้วยตนเอง

 

สร้างคนให้เป็นคนดี

 

       ความพร้อมเพรียง  ความเป็นระเบียบ  ความสงบสำรวมในการประกอบศาสนพิธีบรรพชาอุปสมบททุกขั้นตอน เป็นภาพที่ประทับอยู่ในความทรงจำ ในขณะที่พระกรรมวาจาจารย์สวดขานชื่อฉายาพระธรรมทายาทที่มาขอบวชแต่ละรูปนั้น ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ในใจของคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครอง ตลอดจนญาติมิตรจะเต็มตื้นได้ ด้วยความปีติสักเพียงใด และยิ่งปีติมากขึ้นเมื่อได้ยินธรรมทายาทที่เพิ่งบวชได้เพียงไม่กี่ชั่วโมง สามารถสวดให้พรแก่สาธุชนได้อย่างพร้อมเพรียงท่วงทำนองหนักแน่นมั่นคง ทำให้บรรยากาศทวีความศักดิ์สิทธิ์ไปทุกอณูของพื้นที่ สร้างความรู้สึกอิ่มเอิบเบิกบานใจกันทั่วหน้า เป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง แม้พิธีบรรพชาอุปสมบทจะเสร็จสิ้นไปแล้ว แต่ภาพความประทับใจเหล่านั้นยังสว่างไสวในกลางใจของผู้ร่วมงานอยู่เสมอ

     รุ่งเช้าวันต่อ ๆ มา บนเส้นทางจากวัดพระธรรมกายถึงสะพานคลองสอง ระยะทางไปกลับกว่า ๗ กิโลเมตร มีภาพทิวแถวเหลืองอร่ามของเหล่าพระภิกษุธรรมทายาทที่กำลังเดินบิณฑบาตอย่างสงบสำรวม แม้ขอบถนนเต็มไปด้วยกรวดหินแหลมคม ขรุขระ แต่พระภิกษุใหม่ทุกรูปก็อดทนอดกลั้น เนื่องด้วยมีความเมตตา ปรารถนาจะโปรดญาติโยมอย่างแท้จริง แม้จะลำบากเพียงใด แต่ท่านก็ยังมีใบหน้าและผิวพรรณผ่องใส สายตาทอดลงต่ำ สงบน่าเลื่อมใส ทั้งนี้เพราะใจของท่านมองกลาง มองทาง ภาวนา “สัมมา อะระหัง” อยู่ตลอดเวลา เพื่อน้อมบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร อธิษฐานจิตขอตามติดและติดตามไปสร้างบารมีกับยอดมหาปูชนียาจารย์ไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม..

 

สร้างคนให้เป็นคนดี

พระสุกิจ สุภกิจฺโจ

       “เคยบวชพระที่วัดพระธรรมกายเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ รุ่นผู้บริหาร ได้นั่งสมาธิและมีผลการปฏิบัติธรรมที่น่าพอใจ บวชครั้งนี้ก็มีโอกาสฝึกสมาธิเพิ่มเติม ส่วนในเรื่องของการเรียนธรรมะ ชอบเรื่องกฎแห่งกรรมทำให้รู้ถึงผลของการทำดีทำชั่วอย่างละเอียดมากขึ้น อาตมาเข้าวัดปากน้ำภาษีเจริญ ตั้งแต่อายุ ๑๒ ปี เชื่อมั่นในบุญบารมีของหลวงปู่ ไม่ว่าจะขออะไรจากท่าน ก็รู้สึกว่าจะได้สิ่งนั้นมาง่าย ๆ”

 

สร้างคนให้เป็นคนดี

พระชาคริต อติเมโธ

       “คุณพ่อชวนมาบวช มีความเลื่อมใสหลวงปู่วัดปากน้ำตั้งแต่เด็ก ๆก่อนมาบวชอารมณ์ร้อน ไม่คิดถึงบาปบุญคุณโทษสักเท่าไร แต่พอได้บวชแปลกใจตัวเองมากว่าเปลี่ยนไป เพราะที่นี่มีการอบรมอะไรหลาย ๆ อย่างที่วัดอื่นไม่มี ได้รู้อะไรหลาย ๆ อย่างในการมาบวชครั้งนี้ เช่น เรื่องจัดการดูแลตัวเอง เรื่องคนเราเกิดมาเพื่ออะไร ฯลฯ นอกจากนี้อาตมายังคิดว่า คำสอนของหลวงปู่เป็นสิ่งที่ถ้าคนใดไม่ได้ฟัง ก็เปรียบเหมือนชาตินี้เขาหลับตามาโดยตลอด เพราะไม่รู้ว่าสิ่งที่ทุกคนต้องทำในชีวิตคืออะไร”

 

สร้างคนให้เป็นคนดี

รสรินทร์ สกุลเลิศผาสุข

     “วันนี้ชวนน้องชายมาบวช ถือว่าเป็นเกียรติของตระกูล ก่อนหน้านี้น้องชายยังไม่เคยมาวัดพระธรรมกาย ถือเป็นการเริ่มต้นที่ได้พาทุกคนในครอบครัวมารวมตัวกัน ณ สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ และโครงการบวชนี้ก็เป็นการบวชบูชาธรรมหลวงปู่ ซึ่งเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ อยากจะให้ทุก ๆ ท่านได้บุญร่วมกันขอให้ทุกท่านมีโอกาสมาร่วมโครงการบวชของที่วัด ครอบครัวจะได้มาปฏิบัติธรรมกันที่วัดพระธรรมกายแห่งนี้”

 

สร้างคนให้เป็นคนดี

พิมพ์อักษิพร วินโกมินทร์ (เมจิ)

     “รู้สึกตื้นตันใจมาก เป็นครั้งแรกที่มาร่วมงานบุญแบบเต็มรูปแบบกับโครงการบวช และได้ชวนเพื่อนสนิทมาบวชด้วย ตื้นตันใจแทนคุณพ่อคุณแม่และญาติ ๆ ของเขา ลองถามคนบวชดู เขาก็บอกว่ารู้สึกปลื้มและอิ่มบุญมาก“การบวชทำให้ได้อบรมได้ปฏิบัติตามคำสอนของศาสนาพุทธอย่างจริงจังและที่สำคัญได้เป็นเนื้อนาบุญของคนทั้งประเทศ ถ้าใครไม่สามารถบวชทันรุ่นนี้ อยากให้เตรียมตัวบวชในรุ่นถัดไป ถ้าอยากจะทำ?อะไรให้หัวใจตนเองปลื้มปีติสักครั้งในชีวิต ขอเชิญชวนชายแมน ๆ ทุกท่านเข้าโครงการบวช...”

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๓๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล