วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันบุญใหญ่ ธรรมะสว่างไสว คุ้มครองโลก

บุญอัศจรรย์
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 

 

วันบุญใหญ่ ธรรมะสว่างไสว

คุ้มครองโลก

 

    กล่าวได้ว่า พระภิกษุสามเณรกว่าครึ่งประเทศได้มารวมกันในวันคุ้มครองโลก ณ วัดพระธรรมกายในปีนี้ ด้วยความปลื้มปีติของมหาชนที่เห็นเนื้อนาบุญจากทั้งในและต่างประเทศกว่า ๓๐,๐๐๐ วัด มาร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นโลกนี้ให้เป็นโลกแก้ว โลกแห่งสันติสุขอันถูกคุ้มครองด้วยธรรม พร้อมทั้งเมตตารับสังฆทาน ร่วมกันแสดงมุทิตาสักการะฉลองอายุวัฒนมงคลพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ครบ ๗๐ ปี และในวันนี้ยังมี   พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย มีการถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ ๔ จังหวัดภาคใต้ จำนวน ๓๒๓ วัด และมอบกองทุนหนุนแรงใจแด่คุณครูภาคใต้ ผู้มีหัวใจพระโพธิสัตว์ ยืนหยัดจุดแสงสว่าง  ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ มาอย่างตลอดต่อเนื่อง

 

 

๒๒ เมษายน 
วันแห่งธรรมะคุ้มครองโลก


    จากการที่องค์กรนานาชาติร่วมกันสถาปนาวันที่ ๒๒ เมษายน ของทุกปีให้เป็น “วันคุ้มครองโลก” ซึ่งมีชื่อเรียกวันนี้เป็นภาษาอังกฤษว่า “Earth Day” ผู้คนทั่วโลกต่างมีกิจกรรมที่จะทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามและความสงบร่มเย็นแก่โลก เป็นกิจกรรมใน รูปแบบต่าง ๆ เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร ความสะอาด ฯลฯ ส่วนทางวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย และองค์กรภาคี ก็จัดให้มีพิธีกรรมเพื่อเชิญชวนชาวโลกทั้งหลายให้ตระหนักถึงการสร้างความสะอาด สว่าง สงบ ในจิตใจของตัวมนุษย์เอง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการคุ้มครองโลกด้วยธรรม ด้วยเชื่อมั่นในตัวมนุษย์ว่าเป็นผู้สามารถพัฒนาตนเองได้ 


    งานนี้มีผู้มีบุญทั้งในและต่างประเทศ ทั้งพระภิกษุสงฆ์ และนักบวชชาวต่างชาติ เดินทางมาร่วมงาน จนทำให้บริเวณวัดพระ-ธรรมกาย ทั้งสภาธรรมกายสากล และมหารัตนวิหารคดรอบมหาธรรมกายเจดีย์ เนืองแน่นไปด้วยมหาชน

 

 

ศรัทธาเปี่ยมล้น 
มหาชนเปี่ยมปีติด้วยบุญ


    เช้าของวันที่ ๒๒ เมษายน หลังจากที่สาธุชนได้พร้อมเพรียงกัน ณ สภาธรรม-กายสากลเรียบร้อยแล้ว พระราชภาวนา-จารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว) เดินทางมาเป็นประธานและนำประพฤติปฏิบัติธรรม โดยอาราธนาเสียงของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมชโย) มานำการเจริญสมาธิภาวนา เพื่อแผ่ขยายความสงบร่มเย็นภายในดวงใจไปสู่มวลมนุษยชาติทั้งหลาย ประดุจจะกลั่นโลกนี้ให้เป็นโลกแก้ว จากนั้นมีการประกอบพิธีมอบปัจจัยอันเป็นกองทุนหนุนแรงใจแด่คณะคุณครูจาก ๔ จังหวัดภาคใต้ ผู้มีหัวใจพระโพธิสัตว์ที่เสียสละ  ยืนหยัดทำหน้าที่จุดแสงสว่างแห่งปัญญามาจนปัจจุบันต่อจากนั้นศรัทธาสาธุชนร่วมกันถวายปัจจัยบูชาธรรมร่วมบุญมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ ตามด้วยพิธีกล่าวคำถวายทองคำเพื่อนำไปประกอบพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิด วัดพระธรรมกาย แล้วร่วมกันกล่าวคำถวาย  ภัตตาหารเป็นสังฆทาน

 

 

เจริญพระพุทธมนต์ 
ถวายปัจจัยไทยธรรม หล่อรูปทองคำคุณยาย


    ในภาคบ่ายหลังจากพระเทพญาณมหามุนี นำสาธุชนทั้งหลายทำสมาธิเจริญภาวนาเรียบร้อยแล้ว พระมหาเถรานุเถระในการคณะสงฆ์ไทย นับตั้งแต่พระวิสุทธิ-วงศาจารย์ รองแม่กองบาลีสนามหลวงเจ้าคณะภาค ๗ รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมีพระพรหมเวทีกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามนำเจริญพระพุทธมนต์ หลังจากพระวิสุทธิ-วงศาจารย์กล่าวสัมโมทนียกถาแล้ว เป็นพิธีถวายมหาสังฆทานแด่พุทธบุตร ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ และพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ โดยมีกัลยาณมิตรบุญชัย เบญจรงคกุล กล่าวอัญเชิญเทวดา และนำกล่าวคำถวายจตุปัจจัยไทยธรรม กัลยาณมิตรอนันต์ อัศวโภคิน นำกล่าวคำอาราธนาพระมหาเถระและพุทธบุตรทุกรูปมาร่วมงานในวันคุ้มครองโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 


    หลังจากพระเทพญาณมหามุนีกล่าวขอบพระคุณพระมหาเถระที่เมตตามาร่วมงานแล้ว คณะสงฆ์พร้อมใจกันให้พร และในเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. เป็นพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง องค์ที่ ๒ ณ มณฑลพิธี สภาธรรมกายสากล

 

 

 

ร่วมหล่อ ร่วมรวย 
อวยชัยไปที่สุดแห่งธรรม


    พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ในวันนี้เริ่มด้วย พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์ มอบพานมหาสุวรรณนิธิแก่คณะสงฆ์ โดยมีหลวงพ่อทัตตชีโว, พระธรรมปิฎก เจ้าคณะจังหวัดสระบุรี, พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญโญ อัญเชิญส่งต่อไปยังคณะสงฆ์และคณะเจ้าภาพผู้แทนสาธุชน โดยส่งต่อ ๆ กันไปสู่เตาหลอม หลังจากนั้นคณะเจ้าภาพ    ผู้มีบุญทั้งหลายร่วมกันหย่อนมหาสุวรรณนิธิลงสู่รางรับ เมื่อเสร็จพิธีหล่อรูปเหมือนทองคำแล้ว พระเทพญาณมหามุนี ประธานสงฆ์นำอธิษฐานจิตและแผ่เมตตา นำบูชาพระรัตนตรัย 

 

    งานบุญวันคุ้มครองโลกปีนี้ จะยังคงประทับอยู่ในใจของผู้ร่วมงานอย่างยากที่จะลืมเลือน ท้ายสุดก่อนจบพิธี หลวงพ่อธัมมชโย เมตตามอบพรพิเศษศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าให้แก่ทุกคนว่า “ใครที่มาร่วมงานบุญวันนี้ ขอให้รวย ทันอกทันใจ ทันใช้ ทันที ทันควัน รวยให้ได้ทุก ๆ วันกันเลยนะ..”..

 

 

 

 

คุณยายผู้เป็นหนึ่งไม่มีสอง


โอวาทพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) 
เนื่องในวันคุ้มครองโลก ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 

     “ในวันเวลาที่ผ่านมา คุณยายท่านอุทิศตนสั่งสมบุญสร้างบารมีทั้งหยาบและละเอียด บุคคลเช่นท่านเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่ง ที่มุ่งไปปราบมารปหานกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่ แต่ส่วนมากที่ผ่าน ๆ มาก็มี มโนปณิธานแค่ขจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไป แล้วก็ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏสงสาร เพราะการเกิดในวัฏสงสารเป็นทุกข์ ต้องตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ มากมาย แถมพญามารยังเอากิเลสมาบังคับให้สร้างบาป แล้วปรับคดีเป็นวิบากกรรมโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลย มีหนทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ ดับกิเลสโดยสิ้นเชิง คือต้องไปดับต้นเหตุของผู้ผลิตกิเลสมาบังคับสรรพสัตว์ทั้งหลายให้สร้างกรรมทางกาย ทางวาจา ทางใจ แล้วมีวิบากกรรม ต้องไปดับที่ต้นเหตุ ซึ่งคุณยายอาจารย์ฯ ของเรามุ่งไปในเส้นทางนี้


     “ในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านมักจะกล่าวรำพึงอยู่เสมอว่า ใครจะไปนิพพานก็ไปเถิดแต่ยายยังไม่ไป ยายจะไปปราบมารให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ ใครจะไปกับยายก็ไป หรือจะไปนิพพานก็เอา ถ้อยคำประโยคประเภทนี้ท่านกล่าวเป็นปกติ สมกับเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานในเส้นทางแห่งการปราบมารปหานกิเลสให้ สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษ เพราะฉะนั้นตลอดเส้นทางสายกลาง ซึ่งเป็นทางเดียวที่มีอยู่ภายใน ที่จะไปปราบมารให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษได้นี้ คุณยายของเราเป็นหนึ่งไม่มีสองจริง ๆ เพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนดีใจเถิด ที่เราได้มาเป็นลูกเป็นหลานท่าน เป็นศิษยานุศิษย์ของท่าน แม้มาไม่ทันท่านก็ตาม แต่คำสั่งสอนและวัฒนธรรมของท่าน ก็เป็นตัวแทนของท่าน ที่จะทำให้เราดำเนินรอยตามได้ เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันดี มีสิริมงคลของพวกเราทุกคนที่เป็นลูกหลานท่าน ที่จะได้ประกาศคุณของท่าน  ด้วยการบูชาธรรมท่านด้วยทองคำ เพื่อหล่อรูปเหมือนของท่านให้บังเกิดขึ้นประดุจท่านยังมีชีวิตอยู่ เห็นท่านแล้วเราจะได้อบอุ่นใจ เกิดกำลังใจที่จะเดินตามรอยเท้าท่าน ตามปฏิปทาของท่านต่อไป”

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๓๙ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร