วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ เนื้อนาบุญอันอุดม

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

 

เนื้อนาบุญอันอุดม

 

 


    “พืชแม้เล็กน้อยอันบุคคลหว่านแล้ว   ในนาดี เมื่อฝนหลั่งสายน้ำถูกต้องตามกาล       ผลย่อมยังชาวนาให้ยินดีได้ฉันใด สักการะแม้เล็กน้อยอันทายกทำแล้วในเหล่าท่านผู้มีศีล     ผู้มีคุณ ผู้คงที่ ผลก็ย่อมยังทายกให้ยินดีได้    ฉันนั้นเหมือนกัน” (ขุททกนิกาย ธรรมบท)

 

    การสร้างบุญเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ   ทุกชีวิตที่เกิดมาในสังสารวัฏ เพราะตราบใดที่ยังไม่หมดกิเลส ยังต้องเวียนว่ายตายเกิด บุญที่สั่งสมไว้ในแต่ละชาติ จะเป็นเสบียงให้เราได้ใช้สอยตลอดการเดินทางอันยาวไกล ถ้าหากขาดบุญแล้ว ไม่ว่าจะทำอะไรก็ติด ๆ ขัด ๆ ดังนั้นผู้มีปัญญาจึงหมั่นสั่งสมบุญไม่ให้ขาดแม้แต่   วันเดียว และที่สำคัญต้องรู้จักเลือกเนื้อนาบุญอันอุดม คือ พระภิกษุในพระพุทธศาสนา     เพื่อให้ไทยทานของเราแม้เพียงนิดเดียว           สามารถส่งผลมากมายไม่มีประมาณ ดุจดังชาวนาที่ไถหว่านธัญญาหารลงในเนื้อนาดี แล้วได้ผลกลับมาเกินควรเกินคาด

 

 

รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

ประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

    เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง         สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม จัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๒๗๑ รูป ณ สนามกีฬาสปอร์ตคอมเพล็กซ์ เนื่องในโอกาสครบ ๗๑ ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร และเพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่               ซึ่งถือเป็นการหล่อหลอมความรัก ความสามัคคี และยืนหยัดในเจตนารมณ์ของความเป็นมหาวิทยาลัยสีขาว พิธีตักบาตรในครั้งนี้ พระศรีธีรวงศ์ เจ้าคณะอำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ รศ.ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม
นายกเมืองพัทยา
ประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

    เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เมืองพัทยา สมาคมสมาธิเพื่อการพัฒนาศีลธรรมโลก คณะกัลยาณมิตรจังหวัดชลบุรี องค์กรภาครัฐและเอกชนในเมืองพัทยา วัดพระธรรมกาย และ  มูลนิธิธรรมกาย จัดพิธีตักบาตรพระ ๒,๖๐๐ รูป บริเวณหน้าศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีพระครูวิจิตรธรรมสาร เจ้าคณะอำเภอบางละมุง เป็นประธานสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีตักบาตรพระในโครงการตักบาตรพระ ๒,๐๐๐,๐๐๐ รูปฯ                   ที่เมืองพัทยาจัดขึ้นเป็นปีที่ ๗ แล้ว ทั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ทำบุญเมืองพัทยา สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาและศีลธรรม และช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล