วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ความรู้ที่เกิดแก่คนพาล

ส่องธรรม ล้ำภาษิต
เรื่อง : อิ่มธรรม

 

 

ความรู้ที่เกิดแก่คนพาล

 

ยาวเทว อนตฺถาย                  ญตฺตํ พาลสฺส ชายติ
หนฺติ พาลสฺส สุกฺกํสํ              มุทฺธํ อสฺส วิปาตยํ
ความรู้เกิดแก่คนพาล            ก็เพียงเพื่อความฉิบหาย
มันทำสมองของเขาให้เขว     ย่อมฆ่าส่วนที่ขาวของคนพาลเสีย
              

 (ขุ.ธ. ๒๕/๒๔)    

 

 

วิชาการความรู้ต่าง ๆ เป็นสิ่งควรรู้ ควรศึกษา


เป็นของกลางที่มนุษย์ทุกคนเป็นเจ้าของได้


แต่เมื่อคนพาลได้ความรู้เหล่านั้นมา


กลับนำมาใช้ในทางที่ผิด


แล้วบั่นทอนความดีของเขาเอง


ด้วยมิจฉาทิฐิที่เต็มในใจคนพาล


จึงทำให้วินิจฉัยผิด คิดผิด พูดผิด ทำผิด


นำทุกสิ่งที่มี นำความรู้ที่ได้ ไปสู่ความเสื่อมถอย


คนพาลยิ่งขยันมาก ยิ่งเสื่อมมาก


คนพาลยิ่งรู้มาก ยิ่งอันตราย


คนพาลย่อมแปลงทุกสิ่งไปสู่ความเดือดร้อน


ให้แก่ตนเองและผู้อื่น...


ขออย่าเป็นเช่นนั้นเลย!

 

 

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๕๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล