วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเทศกาล “ทุ่งบัวตองบาน ชีวิตงาม มีธรรมห่มใจ”

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : พรพิสุทธิ์ ดุจรัตน

 

พิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในเทศกาล “ทุ่งบัวตองบาน ชีวิตงาม มีธรรมห่มใจ”

ตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับอำเภอขุนยวม เทศบาลตำบลขุนยวม โรงเรียนอนุบาลขุนยวม ศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวม องค์กรสนับสนุนการตักบาตรทั่วโลก (WSAF) สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ เหล่ากัลยาณมิตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมใจจัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป ณ สนามกีฬากลางเทศบาลขุนยวมอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเทศกาล “ทุ่งบัวตองบาน ชีวิตงาม มีธรรมห่มใจ” ถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและเพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้
 

“เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว ทักขิณาทานชื่อว่าน้อยย่อมไม่มี” (พุทธพจน์)
 

          พิธีตักบาตรครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู ประธานสงฆ์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ คณะสงฆ์ และสามเณรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑,๑๑๑ รูป มาเป็นเนื้อนาบุญ


         สำหรับอาหารที่ได้จากการตักบาตรพระในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งจะนำไปช่วยเหลือคณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบมาจนถึงปัจจุบัน

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๒ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร