วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ข่าวสาร “รักษ์บวร รักษ์ศีล ๕” ปทุมธานี

ข่าวสารเครือข่ายคณะศิษย์
เรื่อง : องอาจ ธรรมนิทา
โฆษกคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย

 

พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอคลองหลวงพร้อมใจปลูกต้น “ทรัพย์บานชื่น” บูชาพระรัตนตรัย

        หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีได้รับมอบเมล็ดพันธุ์ต้น “ทรัพย์บานชื่น” จากคณะสงฆ์เพื่อนำไปปลูกบูชาพระรัตนตรัยที่บ้านและชุมชนเมื่อช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ในขณะนี้ต้น “ทรัพย์บานชื่น” กำลังได้รับการดูแลด้วยศรัทธา และเติบโตขึ้นด้วยความใส่ใจของชาวพุทธเป็นสามัคคีบุญร่วมกันอย่างน่าอนุโมทนายิ่ง

 

จัดอบรมหลักสูตร “ซัก ตาก พับ เก็บ” ตามโครงการรักษ์บ้าน รักษ์ศีล ๕ ระยะที่ ๒ ในบ้านน่าดู

        สมาชิกบ้านต้นแบบฯ จังหวัดปทุมธานี คือ ชุมชนซอยวัดเขียนเขต ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี และชุมชนโสมนัส ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ซัก ตาก พับ เก็บ” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลรักษาปัจจัย ๔ ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นทางมาแห่งการส่งเสริมศีลธรรมของสมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้เป็นไปตามโครงการรักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน รักษ์ศีล ๕ จังหวัดปทุมธานี จากระยะที่ ๑ หน้าบ้านน่ามอง สู่ระยะที่ ๒ คือในบ้านน่าดู และกำลังขยายผลสู่ระยะที่ ๓ คือ คนอยู่ในบ้านน่ารัก (ด้วยศีลธรรม) ต่อไป

 

คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี และองค์กรภาคีเครือข่ายฯ ขับเคลื่อนภารกิจปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาด้านสาธารณูปการ ตามมติมหาเถรสมาคม

   เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ เสริมสร้างความเข้าใจ และองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนดำเนินงาน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส” ระหว่างวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคีเครือข่าย ที่เข้าร่วมโครงการ กว่า ๙๐ วัด ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและองค์กรภาคีเครือข่ายจึงกำหนดให้มีกิจกรรม “การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ, การจัดนิทรรศการวัดต้นแบบฯ และนวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม” ขึ้น ในวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ อาคารโถงช้าง วัดพระธรรมกาย ทั้งนี้ภายในงานยังจัดให้มีพิธีถวายปัจจัยสมทบทุนทอดกฐินสามัคคี พ.ศ.๒๕๖๑ แก่วัดที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน โดยเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกอีกด้วย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐๘ ๑๘๗๕ ๔๘๖๖

 


 

คณะศิษยานุศิษย์ฯ รับมอบและจัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกตุองค์พระประธาน “พระธรรมกาย”

      เมื่อไม่นานมานี้ คณะศิษยานุศิษย์ภาคตะวันออกและภาคพื้นอเมริกาพร้อมใจกันเข้ารับมอบและจัดพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในพระเกตุองค์พระประธาน “พระธรรมกาย” เพื่ออัญเชิญประดิษฐาน ณ วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา, ธุดงคสถานปราจีนบุรี, ศูนย์ฝึกอบรมพุทธบุตรนานาชาติ จังหวัดปราจีนบุรี, ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้วและศูนย์ปฏิบัติธรรมตราด จังหวัดตราด พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีพิธีสมโภช “มหารัตนนามสวรรค์อนันตมงคล” แผ่นจารึกชื่อเจ้าภาพผู้มีบุญ เพื่ออัญเชิญบรรจุภายในแผ่นฌานองค์พระประธาน ณ ห้องปฏิบัติธรรม มหารัตนวิหารคด คอร์ ๔ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตชีโวเป็นประธานในพิธี

 

วัดพระธรรมกายและคณะศิษยานุศิษย์ฯ ร่วมกับชุมชนขับเคลื่อนกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะด้วยวิถี ๕ ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

        เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสัปปายะ ด้วยวิถี ๕ ส (สะสาง สะอาด สะดวก สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย) ของวัดพระธรรมกาย ซึ่งมีพระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานกรรมการ ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม เป็นรองประธานกรรมการ และผู้นำชุมชนเป็นกรรมการได้ร่วมประชุมวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา และกำหนดแผนในการปรับปรุงพื้นที่พัฒนาจุดแรก คือ บริเวณริมกำแพงวัดตลอดแนวถนนเลียบคลองสามช่วงประตู ๔ ขึ้นไปทางทิศเหนือถึงประตู ๑ ทางเข้าอุโบสถ ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เพิ่มความร่มรื่นสวยงาม โดยมีกำหนดรวมพลังสร้างสัปปายะร่วมกันในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

โฆษกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายร่วมรับบุญสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี

     นายองอาจ ธรรมนิทา โฆษกคณะ-ศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมรับบุญสนองงานคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีในการประสานงานภารกิจคณะสงฆ์ ๖ ด้าน ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของมหาเถรสมาคมโดยล่าสุดได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการ ณ วัดที่เข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ ในพื้นที่ ๗ อำเภอของจังหวัดปทุมธานี

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๙๒ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร