การจัดสรรเวลาให้ลงตัว นับเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับนักสร้างบารมี
...อ่านต่อ
การวัดคุณธรรมในตัวของเรา มีวิธีง่าย ๆ ไม่ต้องใช้อะไรมาก ขอแค่อย่าเข้าข้างตัวเอง
...อ่านต่อ
ในแต่ละที่แต่ละแห่ง ล้วนมีมาตรฐานที่แตกต่างกันออกไป หากเราจะไปอยู่ที่ไหน อยู่กับใคร ก็ต้องศึกษาเรื่องของมาตรฐานของเขาให้ดี
...อ่านต่อ
การเผยแผ่ ก็คือ การนำเอาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขยายไปให้ทั่ว ให้กว้างขวาง เพื่อให้คนทั้งหลายได้รู้เห็นความจริงของชีวิต
...อ่านต่อ
มีวันหนึ่งในวงฉัน หลวงพ่อก็ได้เอ่ยปากถามว่า  "การเป็นผู้นำจะต้องรู้วิชาอะไร" 
...อ่านต่อ
พวกท่านต้องตระหนักว่า ในการอบรมครั้งนี้ ผู้ที่มาเข้าอบรมมาจากหลายถิ่นหลายที่ ความรู้ การศึกษา ก็ต่างกัน
...อ่านต่อ
ในการฝึกคนเป็นจำนวนมาก มีความจำเป็นในเบื้องต้นที่จะต้องมีการฝึกระบบหมู่ ต้องมีการฝึกแถวเพื่อทำให้ใช้เวลาน้อยในการรวมคน
...อ่านต่อ
หลวงพ่อทัตตชีโวมักจะพาเดินตรวจตามจุดอบรมต่าง ๆ ในวัด ท่านจะเข้าไปสอบถามทุกเรื่อง แม้กระทั่งเตรียมจาน ช้อน แก้ว เท่าไร
...อ่านต่อ
สมณะ แปลว่า ผู้สงบ คือ นอกจากจะสงบจากกิเลสแล้ว กริยา มารยาท ท่าทาง การวางเนื้อวางตัว ก็ต้องสงบเรียบร้อยด้วย
...อ่านต่อ
สิ่งที่เราจะต้องนำไปให้เขาคือ สัมมาทิฏฐิ หรือความคิดเห็นที่ถูกต้องร่องรอย
...อ่านต่อ
ในชีวิตประจำวันของคน ตั้งแต่ตื่นนอน จนเข้านอน ความละเอียด ความหยาบ จะเป็นตัววัดคุณค่าของคน  
...อ่านต่อ
ปดูงานที่ไหนก็ให้เอาหลักสัปปายะ ๔ เข้าไปจับ คือ ดูเรื่องสถานที่  อาหาร  บุคคล ธรรมะ
...อ่านต่อ
ลองคิดดูสิ แม่ชีอาจารย์ท่านอ่านหนังสือไม่ได้ เขียนหนังสือไม่ได้ แต่ประวัติของท่านน่าทึ่งมาก
...อ่านต่อ
องค์กรต่าง ๆ จะขยายงานได้ ผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นจะต้องเห็นความสำคัญหรือเห็นประโยชน์ในสิ่งที่ทำอยู่
...อ่านต่อ
ขอให้ทุกคนตระหนักในพระคุณของหลวงพ่อธัมมชโยให้ดี ขอให้รู้ว่า กว่าพวกเอ็งจะเข้าวัดได้ ท่านต้องเปลืองบุญไปตามพวกเอ็งมา
...อ่านต่อ
ในทุกสังคมเราจะเห็นได้ว่า มีผู้ที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ หน้าที่ การงานโดยที่บางคนไม่ใช่ว่าจะมีพื้นฐานมาจากความพร้อมในทุกสิ่ง
...อ่านต่อ
ระหว่างพระสูตรสองพระสูตรคือ สิงคาลกสูตรกับมงคลสูตร เราควรทำความศึกษาพระสูตรไหนก่อนหลัง
...อ่านต่อ
วิธีการสอนของครูที่ดีนั้นมิใช่เพียงแค่การสั่งสอน การแนะนำเท่านั้น แต่จะต้องเป็นต้นแบบ เป็นตัวอย่างให้กับศิษย์ได้
...อ่านต่อ
อย่างไรว่าตามกัน ตามธรรมะวินัย คือ จะทำอะไรก็ตามจะเอาธรรมะ เอาวินัย เป็นตัวตั้ง
...อ่านต่อ
การเผยแผ่ มันมีนัยยะอยู่สองเรื่อง เผย คือ การเปิดออก การทำให้เห็น
...อ่านต่อ
หลวงพ่อทั้งสองให้นโยบายในการทำงานอย่างชัดเจนว่า ต้องยึดหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล