หากเราสังเกตให้ดีจะเห็นว่าองค์กรทั้งโลกที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางโลกหรือองค์กรศาสนาก็ตาม
...อ่านต่อ
หลวงพ่อทัตตชีโว เคยเล่าให้ลูก ๆ ในองค์กรฟังว่า สมัยที่หลวงพ่อธัมมชโยท่านแข็งแรงนั้น ท่านจะเดินตรวจวัดเป็นประจำ
...อ่านต่อ
ในองค์กรต่าง ๆ มักจะประสบปัญหาเหมือน ๆ กัน คือ หากขาดผู้นำหรือหัวหน้าไม่อยู่ มักจะเกิดอาการสะดุดหรืองานเดินไปไม่เต็มที่
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในสังคมว่ามีอยู่ ๖ ประเภทที่อยู่รอบตัวเรา
...อ่านต่อ
การอธิษฐานจิตนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ มีผลต่อการดำเนินชีวิต แต่ยากจะหาผู้ที่จะแนะนำให้กระจ่างได้ว่าทำไมต้องทำ
...อ่านต่อ
ในเรื่องของเป้าหมายชีวิตนี้ จัดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุก ๆ คน เพราะเป็นประดุจหางเสือเรือ ที่จะกำหนดทิศทางของชีวิต
...อ่านต่อ
เมื่อตอนที่อยู่วัดพระธรรมกายที่ประเทศไทย มีความรู้สึกว่าเราก็เหมือนเด็กเล็กๆ ที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมาก
...อ่านต่อ
ในการอยู่ร่วมกันของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป สิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากคือ การกระทบกระทั่งกัน
...อ่านต่อ
ในการไปอยู่ต่างประเทศต้องห่างไกลครูบาอาจารย์ ต้องเจอะเจอสภาพแวดล้อม สภาพสังคมที่แตกต่างออกไป
...อ่านต่อ
ผู้ใดมีรักร้อยก็ทุกข์ร้อย มีรักหนึ่งก็ทุกข์หนึ่ง ไม่รักก็ไม่ทุกข์
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้หลักในเรื่องของความเคารพไว้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับชาวพุทธอยู่ ๗ ประการ
...อ่านต่อ
หน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งของพ่อแม่ตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาคือ การให้การศึกษา
...อ่านต่อ
การที่พ่อแม่จะเลี้ยงลูกให้ได้ดีนั้น ไม่ใช่เพียงแค่ความรักอย่างเดียว แต่พ่อแม่จะต้องสามารถเป็นต้นแบบให้กับลูก
...อ่านต่อ
ใครที่เคยเป็นพ่อแม่คนย่อมจะเข้าใจดีว่า การเลี้ยงลูกให้ดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ
...อ่านต่อ
ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้ว่า ความศรัทธาเลื่อมใสของคนเรานั้นเกิดได้จากเหตุ ๔ ประการ คือ
...อ่านต่อ
การที่เราทำสิ่งหยาบ ๆ ได้ดี จะส่งผลไปถึงธรรมะภายใน
...อ่านต่อ
หลวงพ่อจะโกรธเขาได้อย่างไร ในเมื่อต่อไปพวกเราก็ต้องขนเขาไปให้หมด
...อ่านต่อ
ธรรมกายคือกายตรัสรู้ธรรม ซึ่งมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน ไม่จำกัดว่าจะเป็น เชื้อชาติไหน
...อ่านต่อ
หากเราย้อนไปถึงวันที่พระบรมศาสดาท่านตรัสรู้ เราจะพบว่า สิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบที่เรียกว่า “ ธรรมะ ”
...อ่านต่อ
“เชื่อหรือไม่ว่าธรรมกายมีจริง” คำถามนี้เป็นคำถามที่อาตมาจะถูกญาติโยมที่มาวัดใหม่ ๆ ถามเสมอ
...อ่านต่อ
ตลอดชีวิตของหลวงปู่วัดปากน้ำ สิ่งที่ท่านรักที่สุดคือ การสอนธรรมะเพื่อให้ผู้คนเข้าถึงพระธรรมกาย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล