รับฟังความเห็นของผู้อื่น
...อ่านต่อ
เราต้องสละอารมณ์ขุ่นมัวออกไป
...อ่านต่อ
ให้อภัย...ก็ให้อภัยกันจริงๆ
...อ่านต่อ
เราจะให้อภัยกับทุกๆ คน
...อ่านต่อ
ที่ทำงานร่วมกันไม่ได้
...อ่านต่อ
พวกเราจะต้องเกื้อกูลกัน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล