คุณธรรมของคุณยายที่จะพาพวกเราทั้งหลาย เคี่ยวเข็ญพวกเราทุกๆ คนไปสู่หนทางพระนิพพาน ไปสู่หนทางที่สุดแห่งธรรม
...อ่านต่อ
การทำงานทุกอย่างท่านจะเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัย แม้ท่านเข้มงวดมาก แต่ลูกหลานก็ชอบที่จะเข้าใกล้ท่าน เพื่อจะได้ฟังธรรมะ
...อ่านต่อ
คุณยายมาให้ทั้งความรู้ ให้ทั้งธรรมะ แล้วก็มาให้ทั้งบุญกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ความเป็นอยู่ของพวกเราสมัยนั้นจึงอบอุ่น
...อ่านต่อ
ในใจลึกๆ คุณยายนึกว่า สักวันหนึ่ง เมื่อทีมงานของเรามาพร้อม เราจะสร้างวัดให้ใหญ่ ให้สวยที่สุด สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ
...อ่านต่อ
 สมัยก่อนแม้แต่จานข้าวของคุณยาย ดูเหมือนจะเป็นจานที่เขาแถมมากับผงซักฟอกที่ซี้อมา
...อ่านต่อ
ทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย่นี่ เป็นสิ่งที่สุดประเสริฐแล้ว โชคดี แล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์
...อ่านต่อ
สิ่งที่คุณยายภูมิใจมากก็คือ ยายได้สร้างโรงครัว เพื่อให้พระมีเวลาทำภาวนามากๆ ได้ศึกษาธรรมะศึกษาธรรมวินัย
...อ่านต่อ
"เสียแล้วเสียไป หาใหม่ดีกว่า" อย่าไปกลัวว่าวัดพระธรรมกายจะหมดคน ให้อยู่ในธรรมอยู่ในบุญเข้าไว้เถอะ
...อ่านต่อ
อุบาสกที่มาอยู่วัด ยายยํ้านัก ยํ้าหนาว่า อย่างน้อยต้องเรียนให้จบปริญญาตรีเสียก่อนถึงจะบวชให้
...อ่านต่อ
การสร้างความดี ที่จะไปให้ได้ถึงที่สุดนั้น ต้องทำแบบสุดฤทธิ์สุดเดช ต้องทำจนหมดอายุขัยเลย ทำบุญจนสุดชิวิตของเราแหละ
...อ่านต่อ
เมื่อต้นไม้โตขึ้น ผู้คนได้มาอาศัยประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาก พวกเราก็จะได้บุญมาก นกกาได้มาอาศัยพวกเราเองก็จะได้บุญด้วย
...อ่านต่อ
ยายตั้งใจทำงานของหลวงพ่อวัดปากนํ้าอย่างดีที่สุดเลย ทำครบทุกเรื่องทำได้สมบูรณ์ทุกเรื่อง ยายเตรียมตัวของยายเอาไว้พร้อมแล้ว ยายสร้างบุญของยายเต็มที่แล้ว
...อ่านต่อ
 ช่วงปิดภาคฤดูร้อนของทุกปี ที่วัดพระธรรมกายจะจัดให้มีโครงการอบรมธรรมทายาท เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ โดยการอบรมในยุคแรกๆ จะอบรมเฉพาะเยาวชนชาย นักเรียน นิสิต นักศึกษา
...อ่านต่อ
คุณยายสอนหมด ทั้งคนที่มาวัดเก่า คนมาวัดใหม่ หรือคนที่เพิ่งเริ่มจะเข้าวัด หรือไม่ค่อยชอบมาวัด คุยหมด คุยได้ทุกประเภท
...อ่านต่อ
 คุณยายเป็นกัลยาณมิตรให้กับทุกๆ คนที่มาพบท่านโดยไม่เลือกชาติ ชั้น วรรณะ เผ่าพันธุ์ คนมี หรือคนจนด้วยเป้าหมายอันสูงส่งดุจเดียวกับพระบรมโพธิสัตว์ที่จะรื้อสัตว์ขนสัตว์ ให้ไปถึงที่สุดแห่งธรรม
...อ่านต่อ
 ใครเอาบุญกับยาย ยายจะหอบหิ้วทุกคนไปให้หมดเลย เอาไปให้เตียน ไม่ให้ตกหล่นแม้แต่คนเดียวยายจะเอาไปเกิดร่วมกับยาย เอาไปสร้างบุญร่วมกับยายอีก
...อ่านต่อ
คุณยายเมตตาเรียกอาตมามาปฐมนิเทศ ท่านบอกว่า ออกไปบอกบุญน่ะ จำไว้ ๔ อย่าง
...อ่านต่อ
เมื่อได้พบคุณยายครั้งแรกแล้ว ในใจอาตมาก็นึกอยู่ว่า อยากจะพบท่านอีก
...อ่านต่อ
เพราะพวกเรามาจากครอบครัวที่หลากหลาย ท่านจะสอนให้อดทน สิ่งที่ท่านสอนมีอยู่ ๓ ประเด็น
...อ่านต่อ
คืนนี้เป็นคืนที่ ๑๖ ของการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายแด่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง อาตมาขอถือโอกาสแสดงธรรมถึงคุณธรรมของคุณยายอาจารย์ฯ ของเรา เพื่อเป็นกุศโลบายในการสร้างความดีแก่ทุกๆ ท่านต่อไป
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล