พิธีสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และพิธีเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ ในวันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ วันอังคารที่ ๒๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณ Guinness World Records "การเดินทางด้วยเท้าบนกลีบดอกไม้ที่ยาวที่สุดในโลก" ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมารฯ ปีที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี
...อ่านต่อ
The 12th World Buddhisht Sangha Youth (WBSY) General Conference "THE BUDDHIST'S UNITY" October 15th-17th ,2015 Wat Phra Dhammakaya Benelux, Belgium
...อ่านต่อ
พิธีบรรพชาสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่น ๒๔ โครงการ ๒ วันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์ และพิธีเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ ในวันพระ ณ มหารัตนวิหารคด วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
วันคล้ายวันเกิด ๑๓๑ ปี พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
การเตรียมงานและเก็บงาน ตักบาตรพระ 10,000 รูป เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์
...อ่านต่อ
จะแสดงถึง ชีวิต ผู้คน พุทธศาสนิกชน และสถานที่อันสวยงาม  รวมถึงการทุ่มเทจัดงานตักบาตร พระ 10,000 รูป ซึ่งจะทำการเพิ่มรูปเป็นระยะๆ จนถึงวันงานตักบาตรครับ
...อ่านต่อ
ณ วัดยินเง เมืองทวาย เมียนมาร์ โดย พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
...อ่านต่อ
วันคล้ายวันละสังขาร คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง วันพฤหัสที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีบูชาข้าวพระ ,พิธีมอบผ้าไตรบรมจักรพรรดิมหาสมบัติ พิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์และมหาปูชนียาจารย์ สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และเวียนประทักษิณ
...อ่านต่อ
วันพุธที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ บ้านต้นงิ้ว อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ บ้านห้วยวอก อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
...อ่านต่อ
โดยเริ่มเดินจากวัดศรีโสดาตั้งแต่ เวลา ๐๗.๕๙ น.  ขึ้นไปถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพเวลา ๑๑.๔๐ น.  รวมระยะทาง ๑๑ ก.ม.
...อ่านต่อ
ชาวสมุทรปราการ จัดพิธีสวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร, จุดโคมประทีป ,เวียนประทักษิณ น้อมบูชา องค์พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เนื่องในวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๙
...อ่านต่อ
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีโปรยทรายเป็นปฐมเริ่มสถาปนาพระเจดีย์สวรรค์วัดป่าหมาก อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
...อ่านต่อ
พิธีจุดเทียน "แสงแห่งสันติภาพโลก" ครั้งที่ ๓ ณ เมือง อิโลอิโล ประเทศฟิลิปปินส์ วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
...อ่านต่อ
วันธรรมชัย (๔๗ พรรษา) วันแห่งชัยชนะโดยธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
...อ่านต่อ
วันสมาธิโลก และอาทิตย์ต้นเดือน พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีขอขมารับผ้าไตร ของนาคธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP) วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๘
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง