พิธีบรรพชาสามเณร โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ณ วัดหนองทุ่ม อ.วาปีปทุม และ วัดศรีมหาโพธิ์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม วันอังคารที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
...อ่านต่อ
พิธีปลงผมนาค โครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ณ ศูนย์ปฎิบัติธรรมนครราชสีมา วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
...อ่านต่อ
โครงการบวชสามเณร ๑,๐๐๐ รูป เชิดชูวิถีพุทธเมืองตื่น นันทบุรี ณ วัดดงดินแดง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนาคได้ผ่านพิธีตัดปอยผม จากวัดเลอตอ อำเภอ แม่ระมาด จังหวัด ตาก และบ้านแม่หลองหลวง จ.เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
...อ่านต่อ
พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ในโครงการบรรพชาสามเณรเพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนา ณ จังหวัดนราธิวาส วันจันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
...อ่านต่อ
วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี จัดพิธีบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน 4 โครงการ จำนวน 725 รูป ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย โดยมีพระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง เป็นพระอุปัชฌาย์
...อ่านต่อ
พิธีมอบผ้าไตรนาคลูกแก้ว โครงการบรรพชาสามเณรดีศรีเวียงพิงค์ ๒,๖๐๐ รูป ปีที่ ๒ ต้นแบบเยาวชน เมืองเชียงใหม่ หนึ่งในโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) จ.เชียงใหม่ วันพฤหัสที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙
...อ่านต่อ
ตักบาตรสามเณร ๙๙๙ รูป จาก ๑๒ ประเทศ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
...อ่านต่อ
สถาปนาสร้างอนุสรณ์สถาน มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี สถานที่เผยแผ่ธรรมครั้งแรก ที่วัดบางปลา วันอังคารที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
...อ่านต่อ
โครงการสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ชวนบวชสามเณรบนยอดดอย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ วันพฤหัสที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
...อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2559 เด็กนักเรียนชุมชนรอบวัด มาทำกิจกรรมบุญวันหยุดที่หอฉัน ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีถวายโคมมาฆประทีป เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ หน้ารัตนบัลลังก์ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
งานบุญอาทิตย์ต้นเดือน วันอาทิตย์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีถวายไทยธรรม เจ้าอาวาส ๔๒ วัด ในเส้นทางธรรมยาตราฯ วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
วันมหาปูชนียาจารย์ วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตร และจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ในโครงการบรรพชาสามเณรเนปาล ๑๕๐ รูป
...อ่านต่อ
พระภิกษุและสามเณรธรรมทายาท ธรรมยาตรา ในโครงการบรรพชาสามเณรเนปาล ๑๕๐ รูป
...อ่านต่อ
ในโครงการบรรพชาสามเณรเนปาล ๑๕๐ รูป วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง วันอังคารที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
...อ่านต่อ
สถาปนาสร้างอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) สถานที่ตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิตณ คลองบางนางแท่น
...อ่านต่อ
พิธีมุทิตาสักการะ พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
ภาพริ้วขบวนพระอิสริยยศ เชิญพระโกศพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จากวัดบวรนิเวศวิหาร สู่พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส วันพุธที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง