ความเพียรเป็นอริแล้ว เป็นมิตร
...อ่านต่อ
ความรู้ดูยิ่งล้ำ สินทรัยพ์ คิดค่าควรเมืองนับ ยิ่งไซร์
...อ่านต่อ
ปางน้อยลำเหนียกรู้ เรียนคุณ ครั้นใหญ่ย่อมหาทุน ทรัพย์ไว้
...อ่านต่อ
ความรู้เรียนเมื่อน้อย หนังสือ ค่อยสมรรถจึงหัดปรือ โล่ดั้ง
...อ่านต่อ
ปางน้อยลำเหนียกรู้ เรียนคุณ ครั้นใหญ่ย่อมหาทุน ทรัพย์ไว้
...อ่านต่อ
หาสินห้าขวบเข้า พยายาม แสวงคู่ผู้เมียสาม ขวบเข้า
...อ่านต่อ
สตรีดีรูปได้ เป็นทรัพย์ ชายฉลาดความรู้สรรพ ทรัพย์ได้
...อ่านต่อ
นายเรือนใหญ่อยู่เหย้า เรือนตน นายช่างเป็นใหญ่คน ลูกบ้าน
...อ่านต่อ
ข้าท่านคร้านหลีกเจ้า จากเจียร ซีบ่เล่าเรียนเขียน อ่านไซริ
...อ่านต่อ
บรรทมยามหนึ่งไท้ ทรงฤทธิ์ หกทุ่มหมู่บัณฑิต ทั่วแท้
...อ่านต่อ
ราชาธิราชน้อม ในสัตย์ อำมาตย์เป็นบรรทัด ถ่องแท้
...อ่านต่อ
เฝ้าท้าวเทียมเสพด้วย ยาพิษ เข้าสู่สงครามชิด ใช่ช้า
...อ่านต่อ
คนตื่นคืนหนึ่งช้า จริงเจียว มล้าวิถีโยชน์เดียว ดุจร้อย
...อ่านต่อ
ลิ้นพราหมณ์ตานกแร้ง จมูกมด น้ำจิตพระยากำหนด ยากแท้
...อ่านต่อ
ธรรมดายาโรคร้อน รสขม กินก็บำบัดลง และไข้
...อ่านต่อ
โทษท่านผู้อื่นเพี้ยง เมล็ดงา ปองติฉินนินทา ห่อนเว้น
...อ่านต่อ
หวานใดในโลกนี้ มีสาม สิ่งนา หวานหนึ่งคือรสกาม อีกอ้อย
...อ่านต่อ
พิษร้อนในโลกนี้ มีสาม พิษหอกดาบเพลิงลาม ลวงไหม้
...อ่านต่อ
พ่อตายคือฉัตรกั้ง หายหัก แม่ดับดุจรถจักร จากด้วย
...อ่านต่อ
ช้างสารหกศอกไซ้ เสียงา งูเห่ากลายเป็นปลา อย่าต้อง
...อ่านต่อ
พ่อชั่วคนรู้ย่อม สาธารณ์ แม่ชั่วปากสามานย์ กล่าวกล้า
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล