เมื่อข้าพเจ้าเรียนอยู่ชั้นประถมปีที่หนึ่ง อายุประมาณ ๖-๗ ขวบ ข้าพเจ้าไม่ใช่เพิ่งไปโรงเรียนในปีนั้นเป็นปีแรก
...อ่านต่อ
สมัยเมื่อข้าพเจ้าเพิ่งจําความได้ หมู่บ้านของเราไม่มีการใช้เงินทอง ประมาณ ๓-๔ วัน ชาวบ้านจะนัดพบกันที่ชายหาด
...อ่านต่อ
“สัตว์ทั้งหลายนี่ เดิมทีมันคือคน คนที่ทําบาปทําความชั่วไว้ต้องไปรับกรรมเกิดเป็นสัตว์ มันมาจากคนทั้งนั้น”
...อ่านต่อ
ในเวลาปัจจุบัน (ปี ๒๕๓๑) ข้าพเจ้ามีงานพิเศษอยู่ประการหนึ่งคือ พาสหธรรมิกจํานวนหนึ่ง ไปปล่อยปลาปล่อยสัตว์ตามวัด
...อ่านต่อ
การทําบาปในเรื่องการนําทรัพย์สิ่งของที่เจ้าของไม่ให้ไปเป็นของตนนี้
...อ่านต่อ
ข้าพเจ้าได้เล่าถึงผีจริงๆ มาหลายเรื่องแล้ว จึงใคร่จะเล่าถึงเรื่องที่ตนเองเข้าใจ ว่าเป็นเรื่องผีเหมือนกันตามความคิด
...อ่านต่อ
พ่อของข้าพเจ้าชอบถือปืนยาวไปยิงค้างคาว เมื่อยิงมาได้พ่อจะนํามาลอกหนังออก ตัดหัว ตัดนิ้วเท้า
...อ่านต่อ
จากตัวอย่างต่างๆ ที่ข้าพเจ้าคุยให้ท่านฟังมานี้ ข้าพเจ้าเห็นว่าความเข้าใจแบบเด็กๆ ของข้าพเจ้าที่ว่า “ผีพนัน”
...อ่านต่อ
เรื่องของเปรตเรื่องนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้พบโดยตรงด้วยตนเองเพียงแต่เคยรู้จักกับผู้ที่ตายไปเป็นเปรต
...อ่านต่อ
ถ้าจะมีใครถามข้าพเจ้าว่า ที่เล่าไว้ว่าเคยช่วยบิดาทําปาณาติบาตมาเมื่อตอนเป็นเด็กนั่นน่ะ เป็นบาปหรือเปล่า
...อ่านต่อ
เรื่องที่ข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยตรง
...อ่านต่อ
สมัยเมื่อข้าพเจ้าอายุ ๗-๘ ขวบ พ่อกับแม่อนุญาตให้ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีลูกอายุ ๒ - ๓ ขวบ มาปลูกกระท่อมเล็กๆ
...อ่านต่อ
รายนี้เป็นลุงแท้ๆ ของข้าพเจ้า เป็นพี่ชายคนเดียวของแม่ ชื่อลุงหลิน
...อ่านต่อ
ข้าพเจ้าได้รู้จักกับสตรีผู้หนึ่งเป็นสตรีโสด ปัจจุบันอายุถึง ๖๕ ปี แล้ว เป็นลูกศิษย์ของบิดามารดาข้าพเจ้า
...อ่านต่อ
ข้าพเจ้าเวลานั้นยังเป็นเด็กเล็กๆ อายุประมาณ ๖-๗ ขวบ แต่พอฟังคนใหญ่คุยกันรู้เรื่องบ้างแล้ว
...อ่านต่อ
ผีที่ข้าพเจ้าเห็นครั้งนี้ พวกเขาเป็นผีตัวเล็กๆ สูงประมาณศอกเดียว สวยงามน่ารักมาก
...อ่านต่อ
เรื่อง ผีสิง หรือการขอยืมร่างใช้ชั่วคราวเพื่อติดต่อกับคนที่มีชีวิตอยู่ได้นั้น พวกตายด้วยอุบัติเหตุ
...อ่านต่อ
เมื่อปลายปี ๒๕๒๕ หลังจากพ่อของข้าพเจ้าถึงแก่กรรมแล้ว ข้าพเจ้ายังอยู่ระหว่างจัดการเรื่องทรัพย์สินของท่าน
...อ่านต่อ
ผี ตามที่เราเข้าใจกันนั้น หมายถึงสัตว์ที่คนเราเห็นตัวตนได้ ไม่เต็มที่ เช่นเห็นว็อบแว็บ คือเห็นๆ หายๆ บ้าง
...อ่านต่อ
ตั้งแต่เล็กมาแล้ว ข้าพเจ้ามีความรู้สึกนึกคิด ไม่เหมือนเด็กทั่วไปอื่นๆ แต่ข้าพเจ้ามิได้ แสดงออกให้ใครทราบ
...อ่านต่อ
เรื่องของ ภุมมเทวดา ซึ่งเป็นเทวดาชั้นต่ำนั้น ถ้าเขาอยากติดต่อกับคนที่ต้องการ เขาสามารถใช้วิธี เข้าฝัน ก็ได้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล