ชีวิตที่ปลอดภัย คือชีวิตที่ไม่ละเมิดกฏแห่งกรรม หากแต่ละคนในสังคมรักษาศีล ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน
...อ่านต่อ
ความดีสากลเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในตัวของเรา ประกอบด้วย ๑. ความสะอาด
...อ่านต่อ
ความดีสากล ๕ คือข้อปฏิบัติทางกาย วาจา ใจ ที่ทำให้ความทุกข์ลดลงไปหรือหมดไป เป็นข้อปฏิบัติขั้นพื้นฐานของมนุษย์
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ได้ เพราะมองเข้าไปในกายของพระองค์เอง แล้วสอนให้เราเริ่มพิจารณาจากตนเองเป็นหลัก 
...อ่านต่อ
"ไม่อยู่เพื่อกิน-ใช้ แต่กิน-ใช้ เพื่ออยู่ทำความดี" วัตถุประสงค์แท้จริงการใช้ปัจจัย๔ 1. เสื่อผ้าเครื่องนุ่งห่ม 
...อ่านต่อ
เอ...กินข้าวมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยหรือ...ยิ่งใหญ่แน่นอน
...อ่านต่อ
สิ่งที่บีบคั้นเราตั้งแต่ยังเป็นทารกอยู่ในครรภ์มารดา คือความหิว ความกระหาย การถ่ายของเสียออกจากร่างกาย
...อ่านต่อ
อกจากความจริงตามธรรมชาติ ที่มนุษย์มักมองข้ามไปแล้ว ยังมีเรื่องข้อจำกัดของชีวิตหลายอย่าง 
...อ่านต่อ
มนุษย์เกิดมาพร้อมกับความสกปรก เป็นเรื่องที่เราไม่อยากได้ยินไม่อยากนำขึ้นมาพิจารณา แต่ว่ามันเป็นความจริง
...อ่านต่อ
 ทารกคลอดจากครรภ์มารดาร้องไห้จ้าแสดงว่าเป็นทุกข์ แต่ชาวโลกไม่ยอมรับว่าเป็นทุกข์ แถมชอบหลอกตัวเองอีกด้วย
...อ่านต่อ
คนเราทุกคนอยู่กับตัวเองมาตั้งแต่เกิด แต่หาคนที่จะรู้จักตัวเองได้ยากเต็มที ทั้งนี้เพราะสรีระร่างกายมนุษย์ บังคับเราให้มอง
...อ่านต่อ
คำนิยามที่แท้จริงของห้องเรียน คือ ห้องพัฒนานิสัยใฝ่ความสำเร็จหลักธรรมประจำห้องเรียนหรือห้องทำงานคือ
...อ่านต่อ
 เวลาคือชีวิต ชีวิตคือเวลา เราใช้เวลากับเรื่องไหนแปลว่าเราใช้ชีวิตกับเรื่องนั้น ทุกครั้งที่เรามาช้าแปลว่า เราใช้ชีวิต
...อ่านต่อ
ไม่ว่าจะการเรียนหรือการทำงาน การประกอบอาชีพโดยสุจริตและมีความซื่อสัตย์ เป็นบันไดก้าวสำคัญ
...อ่านต่อ
 กำลังใจคือสิ่งสำคัญในการพัฒนานิสัยใฝ่ความสำเร็จ แต่การรอกำลังใจจากผู้อื่นนั้น บางครั้งมันก็ยากเสียเหลือเกิน
...อ่านต่อ
   ความหมายของ "ความจำ" เป็นคำที่ใช้อธิบายวิธีการที่ข้อมูล หรือสิ่งที่เรียนรู้ถูกบันทึกและเก็บไว้ถาวรในความจำระยะยาว
...อ่านต่อ
  สิ่งแวดล้อมในการอ่านหนังสือ จะช่วยส่งเสริมสมาธิ ซึ่งส่งผลต่อกระบวนการทางสมองและความจำด้วยถ้าเลือกที่ไม่ดีก็จะอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องทำให้เสียสมาธิ
...อ่านต่อ
  หลายๆคนที่มาออกกำลังกายก็มุ่งหวังให้ร่างกายแข็งแรงแต่ทราบหรือไม่ว่า การออกกำลังกายนั้นไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะร่างกาย
...อ่านต่อ
"ไม่มีใครเกิดมาแล้วหัวเราะก่อนร้องไห้" เป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เลยทีเดียว เหมือนธรรมชาติจะสอนมนุษย์ตั้งแต่แรกเกิดว่า ทุกคนต้องฟันฝ่าอุปสรรคก่อน
...อ่านต่อ
เคยไหมๆ เวลาพยายามหาอะไรแล้วมักจะหาไม่เจอพอหาไม่เจอก็ต้องตามคนมาช่วยหา พอมาช่วยกันหา ก็มักจะช่วยกันย้อนอดีต
...อ่านต่อ
คำนิยามที่แท้จริงของห้องอาหาร คือ ห้องพัฒนานิสัยรู้ประมาณในการพูดและการใช้ทรัพย์หลักธรรมประจำห้องอาหาร
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล