เราต้องหยุดนิ่งสนิท เห็น จำ คิด รู้ หยุดสนิทเป็นจุดเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7


ทุกครั้งที่ทำบุญ เราต้องอธิษฐาน เป็นอธิษฐานบารมีของเรา อธิษฐานบารมี พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทำ มาตลอดนะ
...อ่านต่อ
บุญในตัวจะคอยปรุงแต่งชีวิต ให้เราประสบความสุขความสำเร็จในชีวิต ในธุรกิจการงาน และในทุกสิ่งที่เราปรารถนา
...อ่านต่อ
เราใช้บุญเก่าทุกวัน ตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งเข้านอน จะเรียกว่า ทุกอนุวินาทีก็ได้
...อ่านต่อ
บุญทุกบุญเราต้องทำ จึงจะได้ ไม่ทำก็ไม่ได้ บุญมีตั้งแต่ บุญประจำเทศกาล บุญประจำปี บุญประจำเดือน บุญประจำอาทิตย์ บุญประจำวัน และบุญที่ต้องทำตลอดเวลา
...อ่านต่อ
เราเกิดมาสร้างบารมี ก็ต้องทำ บุญบ่อย ๆ เหมือนเราหายใจ ยังต้องหายใจบ่อย ๆ รับประทานอาหารกันบ่อย ๆ
...อ่านต่อ
ทานเป็นบ่อเกิดแห่งโภคทรัพย์ ช่วงไหนทำ...ก็ได้ ช่วงไหนไม่ทำ...ก็ไม่ได้ ถ้าทำตลอดชาติ…ก็ได้ตลอดชาติ ตรงนี้สำคัญ
...อ่านต่อ
อย่าเบื่อหน่ายในการสร้างบุญ อย่าเกียจคร้านในการทำความเพียร
...อ่านต่อ
ตอนที่ยังลำบากยากจน มีทรัพย์น้อย ก็อย่าขาดบุญ ก็ทำไปเท่าที่เราจะทำได้ ด้วยใจที่เลื่อมใสในพระรัตนตรัยก็จะเป็นทางมาแห่งบุญ
...อ่านต่อ
ชีวิตขึ้นอยู่กับบุญบาปในตัว จะประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างในชีวิต ก็ต้องมีบุญอยู่เบื้องหลัง
...อ่านต่อ
ทำบุญสงเคราะห์โลก อานิสงส์น้อยกว่าทำบุญในแหล่งเนื้อนาบุญ แต่เราก็ต้องทำควบคู่กันทั้งสองอย่าง แต่ถ้าถามว่า อย่างไหนได้มากกว่า?
...อ่านต่อ
คุณพุทธเจ้าครอบฟ้า  จักรวาล ใดเล่าจักเปรียบปาน  เทียบได้
...อ่านต่อ
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ จงหมั่นสำรวมไว้ อย่าพลั้ง
...อ่านต่อ
“บุญ” เป็นบ่อเกิดแห่งความสุข และความสำเร็จในชีวิตของเรา ทุกระดับเลย ตั้งแต่ระดับปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้า
...อ่านต่อ
วันพรุ่งนี้ขึ้นอยู่กับวันนี้ หากทำดีก็ต้องดีซิลูกเอ๋ย
...อ่านต่อ
ร่างกายเราเสื่อมได้ ลูกเอย อย่าเล่นจนเพลินเลย นะเจ้า
...อ่านต่อ
เอาจริงหยุดนิ่งให้ ตลอดเทียว ทิ้งทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียว หยุดสู้
...อ่านต่อ
ทาน...ทำให้ รวย ศีล...ทำให้ สวย หล่อ ภาวนา...ทำให้ ฉลาด มีปัญญา
...อ่านต่อ
รัก กายธรรมล่วงพ้น สิ่งใด ลูก หากหยุดนิ่งไซร้ ถึงได้
...อ่านต่อ
ช่วงชีวิตที่ผ่านมา ก่อนที่เราจะได้มาเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ได้มาศึกษาคำ สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราอาจเคยดำเนินชีวิตผิดพลาดกันมา ทั้งทางกาย วาจา ใจ ซึ่งทุกการกระทำล้วนมีผลเป็นวิบากกรรมทั้งสิ้น
...อ่านต่อ
ลูกก็ต้องหยุดไว้ กลางกาย หมั่นแกอย่าดูดาย ลูกแก้ว
...อ่านต่อ
จะประกอบอาชีพอะไรต้องเลือกให้ดี สัมมาอาชีวะหรือมิจฉาอาชีวะ เราต้องศึกษากันเสียก่อน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล