วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ๒๒ เมษายน ถวายมหาสังฆทาน ๓๐,๐๐๐ วัด จารึกประวัติศาสตร์ สร้างองค์พระปิดเจดีย์

ทบทวนบุญ
เรื่อง : ธรรม์ ชยังกูร

 

     

      หากจะกล่าวว่า การสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ คือ ตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกหน้าหนึ่งของมวลมนุษยชาติก็คง จะไม่ผิดนัก เพราะเจติยสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จักเป็นสถานที่นำมา ซึ่งสันติสุขอันแท้จริงแก่มวลมนุษย์และ ก่อเกิดสันติภาพที่แท้จริงแก่โลก ทั้งใบ กว่า ๑๔ ปี ที่นักสร้างบารมีผู้มีศรัทธาอันสว่างไสวในดวงจิต ได้ร่วมแรงร่วม
ใจกันสถาปนาให้บังเกิดขึ้น ตลอดระยะเวลาแห่งการสถาปนา ระหว่างทางจากจุดเริ่มต้นที่เดินมาสู่วัน ประกาศชัยชนะ สร้างองค์พระปิดเจดีย์ในวันนี้ มิใช่เพียงศาสนวัตถุ คือ เจดีย์องค์สำคัญได้อุบัติขึ้น แต่ยังก่อเกิดคนดีเพิ่มขึ้นในโลกนับแสน..นับล้านคน   

      ผู้มีบุญหลายท่านสารภาพว่า ชีวิตการสร้างบารมีของเราเริ่มต้นจากการสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ รวมถึง มหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้ยังให้กำเนิดยอดนักรบกองทัพธรรม ที่ทุ่มเทชีวิตจิตใจในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรจำนวนมากมาย และวันนี้ถือเป็นวันแห่งการจารึกตำนานหน้าสุดท้าย แห่งการสถาปนาอย่างสง่างามของพวกเขา

 


 

      ๒๒ เมษา วันอันเป็นทัสนานุตริยะ

        สิ่งที่ยังไม่เคยเห็น วันนี้เราก็ได้มาเห็น ถ้าไม่ได้มาวันนี้เสียดายไปทั้งชีวิต เป็นคำรำพึงของหญิงสาวในชุดขาวผู้หนึ่ง หลังจากเห็นภาพของพระภิกษุนับแสนที่เดินทางมายังจุดนัดหมายสภาธรรมกายสากล เธอเล่าว่า หนูมาจากเชียงใหม่ ไม่ได้นั่งรถไฟมาหรอกพี่ แต่ยืนรถไฟมา เพราะคนแน่นจนไม่มีที่นั่ง แม้แต่ที่จะยืนยังไม่มี แต่...ให้หนูยืนไป-กลับ อีก ๑๐๐ รอบ แล้วได้มาเจอภาพอย่างนี้มันก็คุ้ม

 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 79 พฤษภาคม ปี2552

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล