วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ ตักบาตรทั่วไทย สร้างบุญใหญ่ในแผ่นดิน

ตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป
เรื่อง : อุบลเขียว

 

 

ตักบาตรทั่วไทย สร้างบุญใหญ่ในแผ่นดิน

       สิ่งเดียวที่ทำให้ใจเราผ่องใสได้ และสามารถนำติดตัวไปได้แม้ข้ามชาติ เป็นสิ่งสำคัญที่กำหนดชะตาชีวิต สิ่งนั้น คือ “บุญ“ ซึ่งการทำบุญขั้นพื้นฐานที่ง่ายที่สุด คือ การทำทาน จุดเริ่มต้นของการทำความดี ทุกรูปแบบ ที่แผ่ขยายความ สุขส่งต่อไปยังทุกๆ ชีวิตรอบข้างได้อย่างไร้ขีดจำกัด

       ในชีวิตประจำวันของคนเรา ต้องเกี่ยวข้องกับการให้ทานอยู่ตลอดเวลา บางคราวเป็นผู้ให้ บางคราวเป็นผู้รับ และบางขณะก็เป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกัน ทานจึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคนเรามากที่สุด ตั้งแต่วันลืมตาดูโลกจน ถึงวันหลับตาลาโลกก็ว่าได้ แต่มิใช่ว่าเมื่อขึ้นชื่อว่าทานแล้วจะเหมารวมว่าให้ทานอะไรก็ได้ ถือเป็นเรื่องดีไปเสียทั้งหมด คงจะไม่ถูกต้องนัก เพราะธรรมชาติมีสิ่งดีและไม่ดีเป็นของคู่กัน ชาวพุทธทุกคนจึงควรเรียนรู้การทำทานอย่างถูกวิธี มีเจตนาดีในการให้ทาน และก่อให้เกิดผลดีต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่งจะทำให้ใจเราอยู่ในบุญ มีชีวิตที่สมบูรณ์ด้วยความดี เพิ่มพูนด้วยบุญบารมีของเราตลอดเวลา

       ดังเช่น โครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โดยดำริของพระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานมูลนิธิธรรมกาย ในปัจจุบันได้กลายเป็นงานบุญใหญ่ระดับจังหวัด ที่ได้รับความสนใจจากศรัทธาสาธุชนจำนวนมาก จากโครงการนี้ทำให้ชาวพุทธได้มีโอกาสเรียนรู้การทำทานอย่างถูกวิธี ถูกเนื้อนาบุญ

    จุดประสงค์เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธำรงรักษาวัฒนธรรมและประเพณีชาวพุทธให้เจริญรุ่งเรือง อีกทั้งยังเป็น การส่งเสริม ให้เหล่าพุทธบุตร ผู้เป็นศาสนทายาท ได้ดำเนินกิจวัตรเพื่อสืบทอดอายุพระศาสนา และเผยแผ่คำสอน อันดีงามเพื่อ ไปสร้างสันติสุขในสังคม โครงการนี้จัดขึ้นเป็น ประจำทุกเดือน สำหรับในเดือนเมษายนที่ผ่านมา มีกิจกรรมตักบาตรพระ ให้เราได้ปลื้มใจกันอีกหลายครั้งด้วยกัน

 

 


 

 

ตักบาตรพระ ๑,๑๙๙ รูป
จังหวัดสมุทรสาคร 

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๙๙ รูปขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าโรงเรียนวัด ราษฎร์บำรุง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสีลาธิการี รักษาการ แทนเจ้าคณะอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายอรุณ พุมเพรา ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีกัลยาณมิตรอัยย์ เพชรทอง เป็นตัวแทนนำกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

           พิธีตักบาตรครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ของชาวอำเภอกระทุ่มแบน ภาพความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วย ความร่วมมือ จากคณะสงฆ์อำเภอกระทุ่มแบน ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน สถานีตำรวจภูธรอำเภอกระทุ่มแบน โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ทหารจากกรมการทหารสื่อสารที่ ๑ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ชมรมสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธสมุทรสาคร ศูนย์กัลยาณมิตรอำเภอกระทุ่มแบน ศูนย์กัลยาณมิตรจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มกัลยาณมิตรศาลายา สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ กลุ่ม V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

 ตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 

           เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ชาวปากช่องร่วมตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป ณ ถนนมิตรภาพ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับความเมตตาจากพระสมาจารวิมล เจ้าคณะอำเภอปากช่อง เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติ จากนายคมกฤษณ์ ลิ้มปัญญาเลิศ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากช่อง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริง

            การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์อำเภอปากช่อง ข้าราชการอำเภอและเทศบาลเมืองปากช่อง ชมรมปากช่องร่มเย็น บริษัทพารุ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล โรงโม่แป้งมันสำปะหลังโฮ่กี่ ห้างทวีกิจ บริษัทไนท์คริสตัล โรงแรมเขา ใหญ่ ฟ้าใสรีสอร์ท สมาคมผู้บริโภคสื่อสีขาว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ชมรมการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ โรงพยาบาลปากช่อง นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองปากช่อง กองพันคลังแสงทหารบกที่ ๕ โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา วิทยาลัยการอาชีพ โรงเรียนจอมแสงไข โรงเรียน พาณิชยการปากช่อง สถานีตำรวจปากช่อง หน่วยกู้ภัยจากมูลนิธิสว่างวิชา ธรรมสถาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กลุ่ม V-Peace องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย

 ตักบาตรพระ ๑,๕๐๐ รูป
ถนนข้าวสาร กทม.

           คนงานนั้นใช่งามที่ใบหน้าเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ณ ถนนข้าวสาร บางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพ มหานคร มีการตักบาตรพระ ๑,๕๐๐ รูป โดยครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัด ชนะสงคราม กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติใจ แก่พุทธศาสนิกชน ที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง และได้รับเกียรติจากนายสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสาร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

            กิจกรรมงานบุญในครั้งนี้สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของคณะสงฆ์จากกรุงเทพมหานคร พระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าอาวาส วัดสามพระยา เจ้าคณะภาค ๑๔ สมาคมผู้ประกอบการค้าถนน ข้าวสาร สำนักงานเขตพระนคร สถานีตำรวจ นครบาลชนะสงคราม กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ กรมทหารสื่อสารกองทัพบก กรมสรรพาวุธทหารบก ชมรมคน รักษ์พระนคร โรงแรมเวียงใต้ สภาวัฒนธรรมเขตพระนคร บริษัทแสงงามกรุ๊ป จำกัด ร้านมนต์นมสด ชาตรามือ เท็กซัสสุกี้ ร้าน ไทยเสรี ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ประชาคมบางลำพู ชมรมเครื่องเงินถนนข้าวสาร-ถนนตะนาว โคคาโคล่า เซ็นเตอร์พอยต์พลา ซ่า ร้านเฟิสซิลเวอร์ สเตชั่น ร้านศิวพรบิวตี้ ดอกไม้ คุณแม่นวลศรี ธนาคารกรุงไทยสาขาถนนข้าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบล คลองสาม ทีมผู้นำบุญสู่ประตูบ้าน กลุ่ม  V- Peace สหพันธ์รวมใจไทยทั้งชาติ องค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลก วัดพระธรรม กาย และมูลนิธิธรรมกาย

         ท่ามกลางกระแสบีบรัดทางเศรษฐกิจรอบด้านของสังคมในปัจจุบัน ทุกชีวิตถูกหล่อหลอมให้แข่งขัน ยิ่งวิ่งยิ่งเหนื่อย เหมือนห่างไกลจากความสุขมากขึ้นทุกที ร้างไร้หนทางยามเกิดปัญหา แต่ยามนี้พอมีแนวทางให้มองเห็นความสว่าง ภาพแห่งความสงบ ภาพของการให้และแบ่งปัน ซึ่งครั้งหนึ่งเราเคยยึดมั่น แต่กลับเลือนหายไปกับความเร่งรีบในสังคมเมืองใหญ่ ลืมว่าเราเคยมีหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจมานาน ลืมว่าหนทางแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลก อยู่ภายในความสงบแห่งใจของเรา นี้เอง

            แต่ภาพพิธีตักบาตรพระในโครงการตักบาตรพระ ๕๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ทำให้เราหวนคืนสู่แก่นแท้ชีวิตดั้งเดิม กลับคืนสู่ครรลองคลองธรรม ดังนั้น จึงเป็นภารกิจเร่งด่วนและเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิก ชน ทุกคน ได้มาร่วมมือกันประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง ให้สังคมกลับสู่ความสงบร่มเย็น ให้ชนรุ่นหลังได้เห็นแบบอย่างดีงาม และจักมุ่งธำรง สืบสาน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเหล่านี้ ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า นำมาซึ่งความโดดเด่น แห่งเอกลักษณ์ของชาติสืบไป.


บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ 79 พฤษภาคม ปี2552

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล