ผู้ใดก็ตามที่ได้สร้างตัวสร้างฐานะตามพุทธวิธีอย่างจริงจังดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ย่อมจะได้รับอานิสงส์ในปัจจุบัน
...อ่านต่อ
เบื้องหลังที่แท้จริงของความรวยข้ามภพข้ามชาติ คือ เป็นคนที่มีนิสัยไม่ตระหนี่ไม่ประมาท
...อ่านต่อ
การจะเข้าใจในอานิสงส์ของการสร้างตัวสร้างฐานะตามพุทธวิธีได้มากยิ่งขึ้น ต้องมีความเข้าใจ
...อ่านต่อ
การเทียบเคียงการสร้างความดีนั้นก็คือ การเปรียบเทียบพฤติกรรมที่เราทำ จนเคยชินเป็นประจำ
...อ่านต่อ
จุดอ่อนของคนที่สร้างตัวสร้างฐานะทางเศรษฐกิจได้สำเร็จแล้ว คือมักหลงตัวเองว่า "ตนเองดีกว่าคนอื่นแล้ว"
...อ่านต่อ
การพัฒนาคนนั้น เป็นแกนกลางของการพัฒนาทุกอย่างโดยแท้
...อ่านต่อ
เมื่อบ้านวัดโรงเรียนเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายคนดีแล้ว งานต่อไปก็คือมุ่งหน้าสร้างคนดีให้เกิดขึ้นในสังคม
...อ่านต่อ
การสร้างเครือข่ายคนดี คือ การเข้าไปหา ชักชวน ผูกมิตร รวบรวม และคบหาคนดีในสังคมไว้เป็นสมัครพรรคพวก
...อ่านต่อ
การพัฒนาท้องถิ่น คือ การพัฒนาถิ่นให้มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการสร้างตัวสร้างฐานะ
...อ่านต่อ
การสร้างตัวสร้างฐานะตามพุทธวิธีด้วยฆราวาสธรรมและหลักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธนั้นย่อมเป็นหลักประกันความสำเร็จ
...อ่านต่อ
ปัญญา คือสิ่งที่ทำให้ตนเองและผู้อื่นพ้นจากภัยทั้งในปัจจุบัน และภัยในอนาคต
...อ่านต่อ
จาคะ แปลว่า ละ คือ การ ละสิ่งของ ของตนให้แก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
...อ่านต่อ
โดยสามัญสำนึก คนเราโดยทั่วไปย่อมมีศีล 5 เป็นศีลประจำใจ โดยปกติ
...อ่านต่อ
ศรัทธาเป็นลักษณะของผู้มีใจใสว่าง ประกอบด้วยปัญญาสามารถตรองตามคำสอนของพระพุทธองค์ได้
...อ่านต่อ
คำว่า "เครือข่ายคนดี" ก็คือ "เครือข่ายกัลยาณมิตร" นั่นเอง
...อ่านต่อ
การหาทรัพย์เป็นไม่ใช่เพียงแค่เอาร่างกายไปทำงานเพื่อให้ได้เงินเท่านั้น แต่ยังมีสิ่งอื่นๆ ประกอบกันไปด้วย
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้วิธีการสร้างฐานะทางเศรษฐกิจสำหรับชาวพุทธไว้แล้ว เป็นสิ่งที่พระองค์ได้จากการสั่งสมบุญ
...อ่านต่อ
ฆราวาส แปลว่า ผู้ดำเนินชีวิตในทางโลก, ผู้ครองเรือน ธรรม แปลว่า ความถูกต้อง
...อ่านต่อ
ความสำเร็จในการสร้างตัวสร้างฐานะไม่ได้ตกลงมาจากท้องฟ้า คนจะสร้างตัวสร้างฐานะได้สำเร็จ ต้องเอาชนะปัญหาความยากจน
...อ่านต่อ
ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ ชีวิตก็มีปัญหาติดตัวอยู่ก่อนแล้ว มากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปเพื่อจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป
...อ่านต่อ
คนทั่วไปในโลกนี้เมื่อยังมีกิเลสอยู่ในตัว ความรู้ในการสร้างตัวสร้างฐานะของเขาจึงยังไม่สมบูรณ์
...อ่านต่อ


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล