บรรทมยามหนึ่งไท้ ทรงฤทธิ์ หกทุ่มหมู่บัณฑิต ทั่วแท้
...อ่านต่อ
เฝ้าท้าวเทียมเสพด้วย ยาพิษ เข้าสู่สงครามชิด ใช่ช้า
...อ่านต่อ
ลิ้นพราหมณ์ตานกแร้ง จมูกมด น้ำจิตพระยากำหนด ยากแท้
...อ่านต่อ
หญิงชายบ้าบาปเถ้า ทุรชน ใครอดออมข้าคน หมู่นี้
...อ่านต่อ
ธรรมดายาโรคร้อน รสขม กินก็บำบัดลง และไข้
...อ่านต่อ
หวานใดในโลกนี้ มีสาม สิ่งนา หวานหนึ่งคือรสกาม อีกอ้อย
...อ่านต่อ
พิษร้อนในโลกนี้ มีสาม พิษหอกดาบเพลิงลาม ลวงไหม้
...อ่านต่อ
พ่อตายคือฉัตรกั้ง หายหัก แม่ดับดุจรถจักร จากด้วย
...อ่านต่อ
พ่อชั่วคนรู้ย่อม สาธารณ์ แม่ชั่วปากสามานย์ กล่าวกล้า
...อ่านต่อ
ช้างสารหกศอกไซ้ เสียงา งูเห่ากลายเป็นปลา อย่าต้อง
...อ่านต่อ
หญิงทาสทางทาสใช้ โดยควร อย่าและเล็มลามลวน วากเว้
...อ่านต่อ
ความลับอย่าให้ทาส จับที ปกปิดมิดจงดี อย่าแผร้
...อ่านต่อ
ทาสาอย่าคิดไว้ วางใจ ปกปิดกลภายใน อย่าหง้าย
...อ่านต่อ
ดูข้าดูเมื่อใช้ การหนัก ดูมิตรพงศารัก เมื่อไร้
...อ่านต่อ
ถ่อลอยกลางแม่น้ำ ฤาจะเอา แม้มิบุบบางเบา มอดย้ำ
...อ่านต่อ
หญิงชั่วชู้ร้ายรัก ฤาคลาด เห็นบุรุษนักปราชญ์ เกลียดใกล้
...อ่านต่อ
หญิงชั่วผัวหย่าร้าง สามคน ข้าหลีกหนีสามหน จากเจ้า
...อ่านต่อ
หญิงประทุษฐ์ทำเล่ห์ซ้อน เหนือชาย คิดคดมุ่งมั่นหมาย ค่ำเช้า
...อ่านต่อ
เมียมากจุ่งระมัดหมั้น ตัวตน มันย่อมหามนต์ดล คิดร้าย
...อ่านต่อ
ให้ท่านท่านจักให้ ตอบสนอง นบท่านท่านจักปอง นอบไหว้
...อ่านต่อ
รักกันอยู่ขอบฟ้า เขาเขียว เสมออยู่หอแห่งเดียว ร่วมห้อง
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร