กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
เริ่มต้นที่จุดเล็ก ๆ ใส ๆ เพราะองค์ความรู้ทั้งหมดเริ่มขึ้นจากจุดเล็ก ๆ ใส ๆ ทั้งสิ้น ต้องครอบครองให้ได้โดยเริ่มต้นจากนึกพระเดชพระคุณหลวงปู่ไปก่อน
ตึงนะ ผิดสูตร นั่นมันเหมาะสำหรับคนมีกรรม ของเราต้องแบบไฮโซ นั่งสบาย ๆ มันต้องง่าย ๆ
การที่ให้นึกย่อ - ขยายพระเดชพระคุณหลวงปู่ มันจะมี ๒ ระดับ คือสำหรับผู้ที่ยังฟุ้ง ก็หาเรื่องให้ใจอยู่กับตัวถ้าเป็นแบบนี้
ตลอดเส้นทางการสู้รบตบมือกับพญามารต้องมีความสุขและเบิกบานตลอด ข้อสังเกตในการปฏิบัติธรรมที่ถูกวิธี คือ นั่งแล้วต้องรู้สึกว่า ง่าย ง่ายขึ้นเรื่อยๆ เป็นง่ายๆ
ถ้าตรึกธรรมะได้ตลอดเวลา รวมทั้งทำงานด้วยจะดีมาก เราก็ตรึกไปเรื่อย ๆ ตรึกได้มั่ง หลุดมั่ง
พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านควบพวกเราอยู่ตลอดเวลา ส่งความละเอียดมากลั่นแก้ตลอดที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗
neither too much nor too little. It means being just right.
ปลดปล่อยวางทุกอย่าง เพื่อเปิดช่องให้ใจได้รับความสุขบ้าง
ให้ทำแบบสบาย ๆ คือ มองกลางองค์พระต้องเห็นดวง มองกลางดวงต้องเห็นองค์พระ ให้ทำอย่างเดิม อย่างดีอย่างเดียว ให้เอาแค่ในระดับ “เห็น” ก่อน ให้ทำอย่างสบาย ๆ อย่าฝืน อย่าไปทำให้เร็ว ถ้าเร็วให้เร็วขึ้นมาเอง
พระเดชพระคุณพระสุธรรมญาณวิเทศ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม) สิริอายุ ๗๐ ปี ๓๓ พรรษา
ความสบาย ดวง องค์พระ มีอยู่แล้วในตัวเรา ให้ทำเฉย ๆ เดี๋ยวก็จะมาเอง เราไม่ได้ติดความสบาย แต่ความสบายจะมา
สืบสายธรรมยอดมหาปูชนียาจารย์ ทุกคืนวันทีมชีวิตเพื่อพระศาสน์

นับจากวันที่พระบรมศาสดาเอกของโลกดับขันธปรินิพพาน กาลเวลาล่วงเลยมาแล้ว ๒,๕๖๔ ปี แต่ถึงกระนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายยังคงตามระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและปฏิบัติตนตามคำสอนของระพุทธองค์อยู่มิเสื่อมคลาย
เราทำกิจการทำการค้าก็มุ่งหวังกำไร แต่คนเรามันต่างกันที่คนหนึ่งคิดว่าจะทำให้มันดี จะเอาดีก่อนแล้วค่อยเอากำไร แต่อีกคนคิดจะเอากำไรก่อน สินค้าจะดีหรือไม่ดียังไม่คำนึงถึง สองคนต่างกันที่การจัดลำดับความสำคัญอะไรก่อนอะไรหลัง
จากหนุ่มน้อยผู้มีความผูกพันในพระพุทธศาสนา เป็นลูกที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่เมื่อจบการศึกษาแล้ว เติบโตเป็นผู้ใหญ่ เขาเลือกเส้นทางชีวิตของตนเอง ห่างจากครอบครัวออกไปใช้ชีวิตที่ท้าท้าย ในที่สุดเป็นเจ้าของธุรกิจที่เจริญรุ่งเรือง แต่ต้องแลก…กับการทำปาณาติบาตทุกวัน
ภารกิจด้านสาธารณสงเคราะห์นั้น ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของคณะสงฆ์ ซึ่งมหาเถรสมาคมได้กำหนดไว้ว่า การทำสาธารณสงเคราะห์ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจ ๖ ด้าน ที่ได้มอบหมายให้กับเจ้าคณะพระสังฆาธิการในทุกลำดับชั้น และทุกวัดวาอารามได้สนองภารกิจนี้พร้อมกันทั่วทั้งสังฆมณฑล ซึ่ง “วัดพระธรรมกาย” ก็เป็นหนึ่งในวัดวาอารามที่ได้ทำหน้าที่สนองงานด้านการสาธารณสงเคราะห์
แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ยังคงเป็นไป แต่จิตใจของนักสร้างบารมีทุกท่านยังคงผ่องใสด้วยการสั่งสมบุญตามฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ผ่านระบบ Online ด้วยการทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนากันอย่างต่อเนื่อง
มีบางคนบอกว่า การจะมีคุณค่าชีวิตและประสบความสำเร็จมากกว่าใคร ก็ต้องเป็นคนรวยกว่า มีบ้านใหญ่โตกว่า มีสมบัติมากกว่า มีรูปร่างหน้าตาดีกว่า หรือมีคนนับหน้าถือตามากกว่า ซึ่งหากเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องวัดคุณค่าและความสำเร็จในชีวิต ก็มีส่วนถูก แต่ไม่ถูกทั้งหมด

วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดพิธีตัดปอยผม และปลงผม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายโอซาก้าและวัดพระธรรมกายอิบาราขิ ร่วมถวายเทียนพรรษาและ ผ้าอาบน้ำฝน
วัดพระธรรมกายฮ่องกง จัดปฏิบัติธรรมให้กับชาวฮ่องกง ซึ่งได้จัดเป็นประจำทุกวันศุกร์ ตลอดช่วงเข้าพรรษา
วัดพระธรรมกายซีแอตเติล  ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายกองบุญปัญญาบารมี
ธุดงคสถานชลบุรี ได้จัดพิธีบุพเปตพลี  เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
วัดพระธรรมกายบูโรส ประเทศสวีเดน ได้จัดพิธีบรรพชาสามเณร โครงการบรรพชาสามเณรธรรมทายาท ประจำปีพุทธศักราช 2565

หาความจริงที่สามารถเอาชนะความจริงน่าตระหนกประจำโลก ๔
ถ้าทำให้แต่ละคนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ คือ ไม่ก่อความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น
ผู้เรียน เป็นผู้รู้ความจริง ทั้งความจริงที่เกี่ยวกับตนเองและความจริงที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ๕
ใจสงบเป็นสมาธิตั้งมั่น มีสติควบคุมเก็บรักษาใจไว้ในศูนย์กลางกายได้เป็นนิจ มีสัมปชัญญะคิดรู้ตัวอยู่เสมอ

ตามธรรมดาเมื่อมีการฝึกงาน ย่อมต้องมีสถานที่และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกงานนั้นๆ ในทำนองเดียวกัน การฝึกคุณธรรมพื้นฐาน ๓ ประการ
เป้าหมายอันสูงสุดของมนุษยชาติ คือ “การทำพระนิพพานให้แจ้ง” ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ต่างตรัสยืนยันเอาไว้ว่า เป็นสุขอย่างยิ่ง ในด้านการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานนั้นจะต้องปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ
เป็นพระสูตรที่เป็นการถามตอบปัญหาระหว่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับอาฬวกยักษ์ ในเขตเมืองอาฬวี ประเทศอินเดียภายหลังจบพระธรรมเทศนา อาฬวกยักษ์ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน 
ธรรมในที่นี้ หมายเอา เทศนาธรรม อันได้แก่ธรรมที่พระองค์ทรงเทศน์มาตลอด ๔๕ พรรษา ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามโอกาสที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงแก่ผู้ฟัง
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

คุณธรรมของคุณยายที่จะพาพวกเราทั้งหลาย เคี่ยวเข็ญพวกเราทุกๆ คนไปสู่หนทางพระนิพพาน ไปสู่หนทางที่สุดแห่งธรรม
การทำงานทุกอย่างท่านจะเข้มงวดเรื่องระเบียบวินัย แม้ท่านเข้มงวดมาก แต่ลูกหลานก็ชอบที่จะเข้าใกล้ท่าน เพื่อจะได้ฟังธรรมะ
คุณยายมาให้ทั้งความรู้ ให้ทั้งธรรมะ แล้วก็มาให้ทั้งบุญกับเจ้าหน้าที่ทุกคน ความเป็นอยู่ของพวกเราสมัยนั้นจึงอบอุ่น
ในใจลึกๆ คุณยายนึกว่า สักวันหนึ่ง เมื่อทีมงานของเรามาพร้อม เราจะสร้างวัดให้ใหญ่ ให้สวยที่สุด สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ
 สมัยก่อนแม้แต่จานข้าวของคุณยาย ดูเหมือนจะเป็นจานที่เขาแถมมากับผงซักฟอกที่ซี้อมา
ทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย่นี่ เป็นสิ่งที่สุดประเสริฐแล้ว โชคดี แล้วที่ได้เกิดเป็นมนุษย์

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.040399916966756 Mins