กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
ลูกสาวของพี่สาวเรียนหนังสืออยู่ใน เกณฑ์ดี จบปริญญาตรีทำงานบริษั
ความเชื่อของชาวจีนที่ว่า ถ้าพ่อแม่เสีย ชีวิตตอนกลางวัน จะไม่เหลือสมบัติอะไรไว้
อย่าหวงเเหนทรัพย์
ถ้าเราไม่ชิงช่วงทรัพย์มาสร้างบารมีก่อน
ลูกชายคนโตของผม ตอนเด็กเป็นเด็ก น่ารัก ฉลาด เรียนดี แต่พอเข้าเรียนชั้น ม. ๑ เป็นต้นมา เขาก็ติดเกมคอมพิวเตอร์มากๆ
อาชีพนักมายากลถือเป็นสัมมาอาชีวะ หรือไม่

พระมหานพพร ปุญฺญชโย พร้อมเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนสัมพันธ์ ได้เดินทางไปอำนวยพรปีใหม่สื่อมวลชน
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกิดการอุดมร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 368 จบ
นาคธรรมทายาทนานาชาติ จำนวน 19 ท่าน จาก 12 ประเทศได้เข้าพิธีบรรพชา
ชาวญี่ปุ่นมาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 30 ท่าน ซึ่งพระอาจารย์ได้อธิบายวัฒนธรรมการตักบาตรแบบไทย
ผู้แทนเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ร่วมอวยพรสื่อมวลชน เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมฝึกสมาธิ ซึ่งมีประสบการณ์ในการนั่งที่ดี เห็นความสว่างภายใน

น นิพฺพินฺทิยการิสฺส สมฺมทตฺโถ วิปจฺจติ. ประโยชน์ย่อมไม่สำเร็จโดยชอบแก่ผู้ทำโดยเบื่อหน่าย
พระสารีบุตรท่านมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเสมอ น้อมรับคำตักเตือนได้แม้กระทั่งคำเตือนของสามเณร ๗ ขวบ
เรื่องการถือธุดงค์หรือการอยู่ธุดงค์นั้นมีมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่สมัยพุทธกาล เมื่อพระพุทธศาสนาแผ่ขยายไปทั่วโลก
สำคัญมากทีเดียว เหมือนเวลาที่เราซื้อสินค้า ถามว่าบรรจุภัณฑ์สำคัญขนาดไหน ก็ต้องบอกว่าสำคัญทีเดียว
การได้เห็นเทพบุตรเทพธิดาบนสวรรค์ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น นับว่าเป็นบุญตาที่จะนำพาให้เกิดกำลังใจในการทำความดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
เรื่องราวในตอนนี้ เราจะย้อนหลังกลับไปราว ๑,๐๐๐-๑,๕๐๐ ปีก่อนพุทธศักราช หรือราว ๓,๕๐๐-๔,๐๐๐ ปีจากนี้ เป็นเรื่องราวการเข้ามาของชนเผ่า “อารยัน”

โลกธรรม มี 8 อย่าง คือ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ ได้รับสรรเสริญ ถูกนินทาได้สุข ได้ทุกข์
มรรค แปลว่า ทาง หมายถึงทางปฏิบัติ หรือทางดำเนินชีวิต ซึ่งมีทั้งหมด 8 ประการ
รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล เป็นกุศลธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นคนดี
การจะเป็นปุคคลปโรปรัญญูบุคคลได้นั้น ต้องประกอบด้วย ดูคนเป็นและสามารถนำธรรมะไปสั่งสอนได้
ท่านทั้งหลาย ได้เสียสละเวลาอันมีค่า มาศึกษาในทางพระพุทธศาสนานี้เป็นกิจส่วนตัวสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ท่านทั้งหลายที่พร้อมใจกันมา น้อมถึงพระอาจารย์ซึ่งกระทำกาลกิริยา ควรตัวตาย แต่ว่าไม่ตาย
ตั้งแต่มีธาตุมีธรรมมา ของศักดิ์สิทธิ์ขนาดนี้พึ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก
ชาติภูมิเดิมเป็นพ่อค้า เข้าตั้งภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านหมู่เหนือของวัดสองพี่น้อง
พระสูตรนี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงในเรื่องจิตแผ่เมตตาไปยังสัตว์ ทรงรับสั่งให้ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา ยึดพระอริยะเป็นแบบอย่างในการทำตัวเองให้บริสุทธิ์งกาย วาจา ใจ จึงได้ชื่อว่า ประกอบด้วยเมตตา เป็นสาวกของพระศาสดาที่แท้จริง
พระจันทร์ เวลากลางคืนขึ้นเป็นประมุขของดาวนักขัตฤกษ์ทั้งหลายดาวมีมากน้อยเท่าใดในท้องฟ้า ดาวย่อมเป็นรองดวงจันทร์

ตั้งแต่เติบโตมาหลวงพ่อมักจะมีข้อสงสัยอยู่ในใจเกี่ยวกับเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนรกสวรรค์และกฎแห่งกรรม
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เกิดเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2452
ให้นั่งขัดสมาธิ โดยเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือ ข้างซ้าย วางไว้บนหน้าตักพอสบายๆ หลับตาเบาๆ
คุณยายเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งในคณะทำ วิชชาของพระเดชพระคุณหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)
วิชชาธรรมกายทำให้เราค้นพบว่า แท้จริงแล้ว มวลมนุษยชาตินั้นล้วนมาจากจุดกำเนิดเดียวกัน
           ในการศึกษาวิชชาธรรมกายนั้น วิชชาแรกที่ต้องเรียนคือ การระลึกชาติ ซึ่งเป็นการย้อนหลังสาวไปหาเหตุว่า ก่อนเรามาอยู่ตรงนี้

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร