กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
เราจะต้องตายแน่นอน
อดเปรี้ยวไว้กินหวาน
ทำทุกบุญ ทั้งทาน ศีล ภาวนา
ติว ยุทธศาสตร์ตามหาอารมณ์ ที่หายไปจากชีวิต คือ อารมณ์สบาย
ตอนสุดท้ายของชีวิต ก่อนจะละโลกไปสู่ปรโลก
สิ่งที่ทำไปแล้ว ก็เป็นของเราอย่างแท้จริง

ในค่ำคืนนั้น ณ วัดโบสถ์บน ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ท่านได้ตั้งสัตยาธิษฐานต่อหน้าพระพุทธปฏิมากร
มีบางคนพูดว่า “ไม่ต้องบวช...ก็เป็นคนดีได้” ซึ่งความคิดนี้ก็ถูก แต่ถูกไม่หมด เพราะการเป็นคนดีนั้นมีหลายระดับ แต่ถ้าให้ดีที่สุด ก็ต้องหมดกิเลสเข้านิพพาน
วัดพระธรรมกายจัดงานวันสมาธิโลกเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ต้นเดือน โดยมีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรม นอกจากการทำสมาธิแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อความยั่งยืนของพระพุทธศาสนาอีกด้วย
หลวงพ่อธัมมชโย ผู้นำการสร้างบารมีของหมู่คณะวัดพระธรรมกาย เป็นผู้มีใจฝักใฝ่ในทางธรรมและรักชีวิตสมณะมาก ท่านไม่ชอบชีวิตทางโลก อยากบวชมาตั้งแต่ยังเยาว์วัย
เมื่อใจทุกดวงของทุกคนหยุดนิ่งอยู่ภายในจนเข้าถึงแหล่งแห่งความสุขที่แท้จริงแล้วใจจะบริสุทธิ์มากขึ้น ความสุขอันไม่มีประมาณก็จะเกิดขึ้น ความคิดเบียดเบียนกันจะมลายหายไป
อัตภาพของการเป็นมนุษย์นั้นสั้นยิ่งนัก อุปมาเปรียบดั่งรอยขีดไม้ลงบนผืนน้ำ มีเกิดขึ้นและตั้งอยู่เพียงชั่วครู่ แล้วก็ดำเนินไปสู่ความดับสลายในที่สุด

พุทธศาสนิกชนสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ณ โรงเรียนบ้านสงเปือย
งานบุญเนื่องในวันธรรมชัย และพิธีปุพพเปตพลี เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่หมู่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว
พิธีถวายสังฆทาน และพิธีทอดผ้าป่าสร้างสุขพิมาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปีศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย
วัดพุทธฮัมบวร์ก ประเทศเยอรมนี ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตร ณ เมืองเบลีเฟรด
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในวันธรรมชัย และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัด
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันธรรมชัย

คำถาม : ดิฉันทะเลาะกับพี่สาวตั้งแต่ยังเด็กเพราะพี่ทำไม่ดีกับพ่อแม่จนถึงวันนี้ก็ยังลืมเหตุการณ์ในอดีตไม่ได้
คำถาม : หนูรู้สึกเบื่อโลกทำอย่างไรดีคะ เบื่อทุกอย่างในชีวิตเลยคะ พระอาจารย์ : คุณโยมดูดี ๆ นะบางคนก็รู้สึกเบื่อ
คำถาม : การจะเลือกใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิต เราจะมีวิธีจับสังเกตได้อย่างไรคะว่าคนไหนนิสัยดี?
คำถาม : คนจำนวนไม่น้อยเป็นทุกข์เพราะมีหนี้สินรุงรังจะแก้ปัญหาให้ได้หมดหนี้ให้ได้ผลต้องทำอย่างไรดีคะ

ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น
การออกกำลังกายที่ดีที่สุด คือ การเดินกับการวิ่ง วันละประมาณครึ่งชั่วโมง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง

โลกธรรม มี 8 อย่าง คือ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ ได้รับสรรเสริญ ถูกนินทาได้สุข ได้ทุกข์
มรรค แปลว่า ทาง หมายถึงทางปฏิบัติ หรือทางดำเนินชีวิต ซึ่งมีทั้งหมด 8 ประการ
รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล เป็นกุศลธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นคนดี
การจะเป็นปุคคลปโรปรัญญูบุคคลได้นั้น ต้องประกอบด้วย ดูคนเป็นและสามารถนำธรรมะไปสั่งสอนได้
นิพพานที่เป็นสถานที่อยู่ของกายธรรมนั้น อยู่ในศูนย์กลางของกายธรรมนั่นเอง
นิพพาน ๓ คือ  นิพพานกิเลส ๑  ขันธนิพพาน ๑  ธาตุนิพพาน ๑
นิพพานเป็นอายตนะอันหนึ่ง  ซึ่งแตกต่างออกไปจากโลกายตนะและอายตนะทั้ง ๖ ทั้ง ๑๒ นั้น
หากว่าเป็นเณรไปฆ่าสัตว์เข้า จะเป็นไง มันก็มีแต่เปลือกนอกนะซิ ตัวเณรหายไปเสียแล้ว
ถ้าไม่พยายามให้สุดฉากหลังเช่นนี้ละก็ เป็นบ่าวเป็นทาสเขา ไม่ใช่คนฉลาด จะเอาเป็นเกณฑ์ไม่ได้
ผู้เทศน์ก็ยังเป็นบ่าวเขาอยู่ ยังเป็นบ่าวเป็นทาสเข้าอยู่ ยังเอาตัวรอดไม่ได้ เพราะอะไร?

คุณยายสอนหลวงพ่อว่าบุญบารมีนั้นไม่สามารถได้มาฟรีๆเราต้องทำของเราเองเมื่อทำแล้วจึงจะได้
บางวันคุณยายก็นึกสนุกวันหนึ่งท่านบอกหลวงพ่อสมัยที่ยังไม่ได้บวชว่าคุณๆคุณไปดูหนุ่มสาวเขาคุยกันสิ
คุณยายมักจะสอนหลวงพ่อด้วยการเล่าเรื่องย้อนหลังย้อนหลังไปไกลๆ ชาตินั้น ชาตินี้ ชาติโน้น
การบูชาข้าวพระนี้มีมาก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะมาเรียนธรรมะกับคุณยาย
หลวงพ่อมีความสุขมากที่ได้เรียนวิชชาธรรมกายจากคุณยาย
           เมื่อถึงวันสงกรานต์คุณยายจะนำพระที่แกะสลักจากหินแก้วธรรมชาติ พระบรมสารีริกธาตุในเจดีย์เล็กๆ และดวงแก้วในตู้มาสรงด้วยน้ำฝนสะอาด

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร