กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพิลังคิกภารทวาชพราหมณ์ ผู้ใดประทุษรัายต่อคนผู้ไม่ประทุษร้าย
เราเคยคิดไหมว่าการที่เราจะวินิจฉัยใครว่าเป็นคนดีหรือคนไม่ดี เราใช้อะไรเป็นตัววัด บางคนบอกว่า คนนี้เขาทำดีก็เป็นคนดี คนนี้เขาไม่ดี
ภาษิตของพระวิมลาปุราณคณิกาเถรี ข้าพเจ้าเป็นผู้เมาวรรณะ
 การจัดงานบำเพ็ญกุศล การจัดงานบำเพ็ญกุศลนั้นควรเป็นไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งผู้ละสังขารและญาติมิตร ที่ยังมีชีวิตอยู่ คือเป็นทางมาแห่งบุญกุศลสำหรับดวงวิญญาณของผู้ละโลก และญาติมิตรผู้ร่วมบำเพ็ญบุญ
 Keep your mind clear  so you can receive the big merit 
(กุลบิดาคฤหบดีทูลถาม)
ดีกว่ารอให้เขาทำอุทิศให้กินในวันหน้า
การจะตัดสินตัดใจในการทำงานใดก็ดี สิ่งที่ต้องรู้ขั้นต้น คือ ผลของการพูดเท็จ การพูดเท็จจะทำให้ความกล้าเผชิญความจริงมันหมดไป
การทำความสะอาดร่าง ปกติแล้วมักจะดำเนินการโดยลูกหลานและญาติใกล้ชิด ด้วยการอาบน้ำอุ่นให้ก่อนแล้วล้างด้วยน้ำเย็นฟอกสบู่ขัดถูร่างกายศพให้สะอาด จากนั้นใช้น้ำขมิ้นทาทั่วร่างกายศพและประพรมน้ำหอม จากนั้นแต่งกายตามฐานะของผู้ตายหรือสวมชุดขาวให้ โดยใช้เสื้อผ้าที่สะอาดและใหม่ที่สุด
กายกับใจรวมลงตรงจุดศูนย์

เมื่อ ๔ ปีก่อน พระอาจารย์ ดร.ปรมัย ธนิสฺสโร ได้เดินทางไปสอนสมาธิแก่กลุ่มคนชรากลุ่มหนึ่งที่ประเทศลัตเวีย ซึ่งท่านได้ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งชื่อ “ไอวา”
จากสถานการณ์ฝนตกหนักเพราะพายุโซนร้อน “ซินลากู” พัดเข้าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ ๑๔ อำเภอของจังหวัดเลย
คณะสงฆ์อำเภอคลองหลวงร่วมกับคณะศิษย์ฯ วัดพระธรรมกายมอบเวชภัณฑ์และชุดส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-๑๙ แก่โรงเรียนอนุบาล อบต.คลองสี่
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีจัดประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการและเปิดศูนย์เรียนรู้การดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข รองรับการศึกษาดูงานจากทั่วประเทศ ณ วัดพระธรรมกาย
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีร่วมมือกับชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานีฯ และภาคีเครือข่าย จัดประกวด “บอกรักให้ก้องฟ้า ผ่านบทเพลงน้ำใจแม่” รอบคัดกรองสู่รอบระดับประเทศ
สวัสดีครับ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ นี้ ทางด้านสุขภาพกายเราต่างต้องใส่ใจดูแลกันเป็นพิเศษบนฐานวิถีชีวิตใหม่ หรือ New Normal ส่วนทางด้านพลังใจนั้นยิ่งต้องให้ความสำคัญด้วยการแบ่งปันให้เราผ่านพ้นเรื่องนี้ไปด้วยกัน

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดกิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ ผ่านระบบการถ่ายทอดสดทางออนไลน์
วันพระแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ที่ผ่านมา คณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญเนื่องในวันพระ
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 212 จบ
วัดพระธรรมกายจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย
วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว ประเทศเดนมาร์ค ได้ให้การต้อนรับนักเรียนชาวท้องถิ่นในประเทศเดนมาร์ก
ธุดงคสถานชลบุรี จัดพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันพระที่ผ่านมา

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

 อย่างที่ทราบกันดีแล้วว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้คนละชั่ว ทำดี ทำจิตให้ผ่องใส เพื่อการกำจัดกิเลสอาสวะให้หมดสิ้นไป แต่ในการดำเนินชีวิตจริงของบุคคลทั่วไปไม่ได้ทำความดีแต่เพียงอย่างเดียวได้ตลอด
เรื่องชีวิตและกรรม มีความสลับซับซ้อนมากดังพรรณนามา คนทีมองชีวิตและกรรมไม่ตลอดสาย จึงไม่อาจเข้าใจชีวิตและกรรมอย่างแจ่มแจ้งโดยตลอดได้
สมัยนั้น ท่านพระสารีบุตรเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายอภิวาทแล้วนั่ง ณ ที่สมควร ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า
 ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้นแล
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.018092866738637 Mins