กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
คุณพ่อผมเป็นคนกว้างขวาง ใจใหญ่ มีลูกน้องมาก ชอบเล่นการพนัน กล้าได้กล้าเสียท่านได้สร้างฐานะจนร่ำรวยอยู่ในระดับเศรษฐีของหมู่บ้าน
ต้นไม้ที่ดูดนำ ดูดปุ๋ย อากาศ เข้าไปสะลมไว้ในต้นจนสมบูรณ์ แต่ ถึงฤดูแล้วยังไม่ออกดอก ออกผล ก็ต้องโค่นทิง
ผมทำธุรกิจหลายอย่างทั้งอสังหาริมทรัพย์ รถยนต์ และสถานบันเทิง แต่ไม่สามารถใช้ชื่อของตัวเองได้ เพราะชื่อของผมเป็นหนี้เสีย มีหนี้สินมากมาย
ในทางตรงกันข้าม ถ้าวัดใดก็ตาม ไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองโดยเฉพาะไม่สามารถแจกจ่ายโลกุตรธรรมให้กับประชาชน วัดๆนั้นก็จะต้องกลายเป็น "วัดร้าง" อย่างแน่นอน
ความสามารถทางกาย เรืยกว่า ฝีมือ แต่มีความลามารถอีกประการ หนึ่งทางปาก เรียกว่า ปาก
เหตุที่หลังจากลูกเลิกอาชีพขายของชำ จากนั้นเปลี่ยนมาเป็น ค้าขายชุดสังฆทานและโลงศพจนขาดทุน

   นับแต่ปี พ.ศ.๒๕๐๗  เป็นต้นมา คุณยายกับหลวงพ่อธัมมชโยได้นั่งเข้าที่ช่วยกันตามหมู่คณะที่จะมาร่วมสร้างบารมีกับท่าน
 “...พอคุณยายลงนำนั่งสมาธิ บุคลิกผู้หญิงชาว บ้านธรรมดา ๆ ก็เปลี่ยนไปทันที ท่านั่งตัวตั้งตรงของท่านสง่างาม
เมื่อได้มาถึงวัดปากน้ํา ภาษีเจริญแล้ว คุณยายได้มีโอกาสมากราบพระเดช พระคุณหลวงปู่เป็นครั้งแรก เมื่อท่านกราบหลวงปู่เสร็จแล้วเงยหน้าขึ้นมาเท่านั้น
นึกเสียดายทุกครั้ง ที่มาไม่ทันเจอคุณยาย อยากจะใกล้ชิดคุณยายบ้างอยากสัมผัสถึงความทรงอภิญญาของคุณยายว่าเป็นอย่างไร
ราต้องคิดให้ดีว่า ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ชาติสุดท้ายที่เราจะมีโอกาสแก้ไขตัวเราชาติสุดท้ายแล้ว
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาวิชชาธรรมกายกับคุณยายมาหลวงพ่อได้ซึมซับความรู้สึกที่ดี ซึมซับอุดมการณ์และคุณธรรม

ณ บริเวณด้านหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย
พระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
วัดพระธรรมกายเทนเนสซีจัดงานบุญวันอาทิตย์และร่วมกันสวดบทธรรมจักรกัปวัตตนสูตร
วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย ได้จัดคลาสสมาธิสำหรับชาวท้องถิ่นประจำสัปดาห์
ภายในงานพระมหาสรรเสริญ สุตชโย เป็นประธานสงฆ์ นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน
ชาวอเมริกัน ชาวเอเชียและชาวละตินอเมริกัน ได้เดินทางมาค้นหาความสุขภายใน

ความรักลูกทำให้พ่อแม่ทุ่มเทเวลาในแต่ละวัน ทำงานแลกเงินอย่างหนัก
การมีลูกในยุคสมัยที่เศรษฐกิจบีบคั้นเช่นนี้ ทำให้พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาจะเลี้ยงลูก
คนเราเมื่อเกิดมาแล้ว ก็ต้องมีวันแตกดับไปจากโลกนี้ทั้งนั้น
สิ่งแวดล้อมที่ดีย่อมส่งผลต่อลักษณะนิสัยใจคอที่ดีของลูก
ใจของมนุษย์เรานั้น สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของทั้งสงครามและสันติภาพ ถ้าใจของผู้คนเต็มไปด้วยความเร่าร้อน
วันที่ ๒๒ เมษายนของทุกปี กำหนดให้เป็นวันคุ้มครองโลก ซึ่งประกาศโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ
นอกจากนั้น ในวันนี้เรายังมุ่งมั่นในการยังจิตให้เกษมผ่องใส ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร
พระมหาธรรมกายเจดีย์ เป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและมีพระพุทธปฏิมากรแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าล้านพระองค์
การบวชในพระพุทธศาสนาเป็นการเข้าสู่กระบวนการฝึกฝนอบรมตนเอง เพื่อความสมบูรณ์และถึงพร้อมในที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์
ไม่ว่ามรสุมจะกระหน่ำเข้ามากี่ลูกก็ตาม วัดพระธรรมกายยังคงคอนเซปต์เดิม คือ มุ่งเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย

สุกรปราบพยัคฆ์ วัฑฒกีสูกรชาดก ว่าด้วยหมูสู้เสือได้ด้วยสามัคคีกัน หน้าจบ
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1
วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 1
สมบัติมหาภัย เวทัพพชาดก ชาดกว่าด้วยโทษของการไม่รู้จักกาลเทศะ หน้า 1

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร