กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
คุณแม่บุญธรรมของสามีเป็นผู้หญิง ที่เก่งและแกร่ง
อย่าใช้คำว่า"ทำบุญไม่ขึ้น"
เมื่อเราอยู่โลกสวรรค์
คุณปู่ไม่ดื่มเหล้าแต่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ หนุ่มๆ จนกระทั่งชรา
             เมื่อไม่นานนี้ มีเหตุการณ์สะเทือนใจเกิดขึ้นกับลูก เรื่องมีอยู่ว่า วันหนึ่งขณะที่คุณยายซึ่งลูกรักท่านเหมือนคุณแม่
บุญต้องทำตอนมีชีวิตอยู่

สาธุชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมกิจกรรมขัดตะไคร่น้ำลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์
พิธีตักบาตรพระ จำนวน 1,111 รูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ถวายเป็นพระราชกุศล
สัปดาห์นี้พระอาจารย์ได้ลงรายละเอียดในเรื่องการฝึกนิสัยในห้องทำงาน
สาธุชนทุกท่านร่วมกันนั่งสมาธิทำใจให้ใสสว่าง ก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล
ธีทอดผ้าป่าเริ่มขึ้นอย่างศักดิ์สิทธิ์แบบฉบับชาวพุทธคือการให้ทุกท่านอาราธนาศีล 5
ภาคเช้าคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์ทำวัตรเช้าและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา

ในวันประวัติศาสตร์ของชาติไทยนี้คณะสงฆ์และคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยผู้แทนมูลนิธิธรรมกายได้เข้าร่วมพิธีวางดอกไม้จันทน์
การทอดกฐินเป็นกาลทานที่ผู้ถวายตั้งใจถวายเป็นมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก
ย้อนกลับไปเมื่อ ๑๓๓ ปีที่ผ่านมา เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๒๗ มีบุคคลท่านหนึ่งถือกำเนิดขึ้นมาบนโลก
การเห็นองค์พระในสมาธิมีในพระไตรปิฎกจริง และที่สำคัญการปฏิบัติแบบนี้สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้
นับเป็นภาพและข่าวที่นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่กุลบุตรวัยต่าง ๆ ยังคงศรัทธาในพระพุทธศาสนาพร้อมใจกันสมัครเป็นธรรมทายาท
ในช่วงที่ผ่านมานั้น ทางสถาบันฯ ได้รับเชิญจากทางสมาคมพุทธศาสตร์นานาชาติ หรือ International Association of Buddhist Studies (IABS)

โลกธรรม มี 8 อย่าง คือ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ ได้รับสรรเสริญ ถูกนินทาได้สุข ได้ทุกข์
มรรค แปลว่า ทาง หมายถึงทางปฏิบัติ หรือทางดำเนินชีวิต ซึ่งมีทั้งหมด 8 ประการ
รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล เป็นกุศลธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นคนดี
การจะเป็นปุคคลปโรปรัญญูบุคคลได้นั้น ต้องประกอบด้วย ดูคนเป็นและสามารถนำธรรมะไปสั่งสอนได้
พระสูตรนี้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงในเรื่องจิตแผ่เมตตาไปยังสัตว์ ทรงรับสั่งให้ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา ยึดพระอริยะเป็นแบบอย่างในการทำตัวเองให้บริสุทธิ์งกาย วาจา ใจ จึงได้ชื่อว่า ประกอบด้วยเมตตา เป็นสาวกของพระศาสดาที่แท้จริง
พระจันทร์ เวลากลางคืนขึ้นเป็นประมุขของดาวนักขัตฤกษ์ทั้งหลายดาวมีมากน้อยเท่าใดในท้องฟ้า ดาวย่อมเป็นรองดวงจันทร์
หลวงพ่อวัดปากน้ำแสดงพระธรรมเทศนาแก่พระภิกษุบวชใหม่ และเจ้าภาพพร้อมด้วย หมู่ญาติอันเนื่องด้วยสายโลหิต และด้วยความคุ้นเคย ซึ่งถือเป็นญาติอย่างยิ่ง
สมุทรสาครเป็นประมุขของแม่น้ำทั้งหลาย แม่น้ำน้อยใหญ่มี มากน้อยเท่าใดในสกลโลกธาตุ เมื่อฝนตกลงแล้วก็ท่วมล้นไปตามหน้าที่ เมื่อเต็มแม่น้ำน้อยก็ไหลไปแม่น้ำใหญ่ เมื่อเต็มแม่น้ำใหญ่ก็ต้องไหลไปสู่สมุรสาครทะเลใหญ่
ไฟเมื่อจุดขึ้นแล้ว ให้นึกถึงว่าไฟให้ความสว่างให้ประโยชน์แก่มนุษย์มากนัก ใช้ถูกส่วนเข้าแล้วให้ประโยชน์แก่มนุษย์มากนัก หุงต้มปิ้งจี่ได้ตามความปรารถนา
วนปฺปคุมฺเพ  ครั้นเมื่อพุ่มไม้ในป่ามียอดอันแย้มแล้วในต้นฤดูร้อนฉันใด พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ทรงแสดงธรรมอันประเสริฐ ให้ถึงซึ่งพระนิพพานอันประเสริฐเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลาย ฉันนั้น อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า

ในการศึกษาวิชชาธรรมกาย คุณยายสามารถตอบคําถามของพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ทุกคําถามเพราะท่านเอาใจใส่ในการทําวิชชาอยู่ตลอดเวลา หากมีใครว่าอะไรท่าน ท่านก็เฉยๆ ไม่ได้คิดโต้ตอบแต่อย่างใดและไม่นํามาใส่ใจ
เออ !ช่วยกันทำเอาบุญ พวกเรายังหนุ่มยังสาวมีกำลังช่วยกันทำงานให้ พระศาสนาทำกันแล้วก็อธิษฐานให้ได้บุญเยอะ ๆ ใครตั้งใจมากก็ได้บุญมาก ใครตั้งใจน้อยก็ได้บุญน้อย ชาติหน้ายายจะดูหน้าคนแล้วระลึกชาติว่า ใครทำอะไรมาชาตินั้นชื่ออะไร ๆ มาจากไหน
ถ้าเราอยู่ในธรรม เราดูคนทางธรรมให้ออก แล้วเราก็จะสามารถดูคนทางโลกออกได้ไม่ยาก เลย เพราะโลกหยาบกว่าธรรม ถ้าเรายังไม่สามารถทำได้ในชาตินี้ ในขณะที่เราต่อสู้ถึงที่สุดแล้ว
คุณยายมีสิ่งซ่อนเร้นอยู่ภายในร่างที่สงบเงียบ เรียบง่าย และอ่อนน้อมถ่อมตน คือ ไม่ว่าจะหลับตาหรือลืมตาท่านก็มองเห็นความสว่างภายในพอมองผ่านแสงสว่างท่านก็จะเห็นดวงภายใน และกายภายใน เห็นพระธรรมกายซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆเมื่อส่งใจผ่านเข้าไปเรื่อยๆ
เราอย่าคิดนะว่า อยู่ใกล้ยายแล้วจะได้บุญมาก คนที่จะได้บุญมากคือ คนที่นึกถึงบุญได้เท่านั้น เราต้องพึ่งบุญ พึ่งอย่างอื่นไม่สำเร็จหรอก ยายจะบอกให้
คุณยายเป็นหนึ่งในนักรบกองทัพธรรมที่มีหน้าที่ทําวิชชาเป็นหลัก นับตั้งแต่เข้าไปในโรงงานทําวิชชาของวัดปากน้ํา ภาษีเจริญ ซึ่งเป็นที่ชุมนุมของผู้มีบุญญาธิการที่เข้าถึงพระธรรมกายแล้วท่านได้เข้าไปรวมกลุ่มเพื่อทํางานอันยิ่งใหญ่และศึกษาวิชชาธรรมกายขั้นสูง

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร