กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
ลูกมีปัญหาเรื่องมีบุตรยาก แต่งงานมา ๘ ปีแล้ว อายุใกล้เลขสี่เข้าไปทุกทีแต่ก็ยังไม่มีบุตร
คุณแม่เป็นลูกคนที่สอง ในจำนวนพี่น้อง ๕ คน ซึ่งเป็นหญิงล้วน มีฐานะดี แถมยังสวย ฉลาด เรียนเก่ง
ความตาย...ไม่มีสัญญาณอะไรเลย
เราเเก่กันไปทุกวัน
ลูกเกิดมาในตระกูลที่ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน
เวลาในโลกนี้เหลือน้อยลงไปทุกที

มหาเถรสมาคม มีมติให้วัดไทยทั่วโลก จัดงานเนื่องในวันมาฆบูชา
กิจกรรมงานบุญวันอาทิตย์ ภายในงานมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นมาร่วมงานบุญในครั้งนี้
พระมหาพรหม  ภัททสีโล  ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรม
พระอาจารย์ชาย ญาณวีโร  เป็นประธานสงฆ์ มานำสวดมนต์ในครั้งนี้ 
คณะสงฆ์จากวัดพุทธฮัมบวร์ก ไปเป็นเนื้อนาบุญ ณ ร้านนวดรัตนา Thaimassage
ผู้ปกครองพาบุตรหลานจำนวนมากมาเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ปี2561

นับเป็นช่วงเวลาอันทรงคุณค่าที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกของโลกด้วยการรวมพลังแห่งความบริสุทธิ์
โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ก้าวไกลมาถึงปีที่ ๓๖ ได้ด้วยความเสียสละและมโนปณิธานอันสูงส่งจากจิตใจอันงดงาม
พระภิกษุ-สามเณรวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกร่วมใจกันสร้างบุญใหญ่ถวายหลวงพ่อทัตตชีโวในวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ถ้าได้ศึกษาธรรมเนียมการใส่ชุดขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรมจะพบว่า.. สิ่งนี้เป็นวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ในครั้งพุทธกาล
การตักบาตรก็เป็นหนึ่งในพุทธประเพณีที่ชาวลำปางให้ความสำคัญ และจัดกิจกรรมต่อเนื่องกันมาอย่างสม่ำเสมอ
สำหรับในรอบปีที่ผ่านมา เป็นที่น่าปีติใจว่า บรรดานักวิชาการและนักวิจัยของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยเองก็ยังมีความเคลื่อนไหวในเวทีวิชาการ

โลกธรรม มี 8 อย่าง คือ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ ได้รับสรรเสริญ ถูกนินทาได้สุข ได้ทุกข์
มรรค แปลว่า ทาง หมายถึงทางปฏิบัติ หรือทางดำเนินชีวิต ซึ่งมีทั้งหมด 8 ประการ
รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล เป็นกุศลธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นคนดี
การจะเป็นปุคคลปโรปรัญญูบุคคลได้นั้น ต้องประกอบด้วย ดูคนเป็นและสามารถนำธรรมะไปสั่งสอนได้
ณ  บัดนี้จักได้แสดงธรรมิกถาแก้ด้วยสัจจกริยาคาถา  วาจาเครื่องกล่าวในกาลกระทำสัจ  เรียกว่า  สัจจกริยาคาถา
เคารพพุทธรัตนะเป็นยาอันอุดมอันประเสริฐ  ยาอันอุดมอันประเสริฐทำอะไรให้แก่เรา  ทำความสงบโรคภัยไข้เจ็บให้หมดได้ด้วยประการทั้งปวง
ณ บัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงความจริงความสัตย์ ซึ่งปรากฏชัดตามตำรับตำราอันมีมาในโพชฌงคปริตร
ณ บัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงธรรมิกถา แก้ด้วยความชนะและความแพ้ สองกระแส โลกปรารถนาความชนะทุกถ้วนหน้า
ขันธปริตร แปลว่า  รักษาขันธ์ ความรักษาขันธ์ ความคุ้มครองขันธ์  ความป้องกันขันธ์
ณ  บัดนี้อาตมภาพจักแสดง  กรณียเมตตสูตร  ซึ่งยังค้างอยู่ในสัปดาห์ที่ล่วงไปแล้วนั้น

คุณยายมักจะสอนหลวงพ่อด้วยการเล่าเรื่องย้อนหลังย้อนหลังไปไกลๆ ชาตินั้น ชาตินี้ ชาติโน้น
การบูชาข้าวพระนี้มีมาก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะมาเรียนธรรมะกับคุณยาย
หลวงพ่อมีความสุขมากที่ได้เรียนวิชชาธรรมกายจากคุณยาย
           เมื่อถึงวันสงกรานต์คุณยายจะนำพระที่แกะสลักจากหินแก้วธรรมชาติ พระบรมสารีริกธาตุในเจดีย์เล็กๆ และดวงแก้วในตู้มาสรงด้วยน้ำฝนสะอาด
สิ่งต่างๆที่หลวงพ่อเล่ามานี้ยังไม่ถึงจุดที่เป็นจริงของคุณยายเป็นเพียงแค่ระดับพื้นผิว
  ในช่วงที่เรียนธรรมะอยู่กับคุณยายนั้นเอง คราวหนึ่งระหว่างปิดเทอมภาคฤดูร้อน โยมพ่อพาหลวงพ่อไปอยู่กับท่านที่ต่างจังหวัด

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร