กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
เป็นสาเหตุเเห่งความฟุ้งซ่าน
ให้ร่วมมือกับหลวงพ่อโดยพยายามหมั่นตรึก นึกคิดที่ศูนย์กลางกายอย่างสบายๆ ตลอดเวลา
คุณยายเมตตาเรียกอาตมามาปฐมนิเทศ ท่านบอกว่า ออกไปบอกบุญน่ะ จำไว้ ๔ อย่าง
อุปติสสปริพาชก  (ชื่อเดิมของพระสารีบุตรเถระ) ถามพระอัสสชิเมื่อพบกันครั้งเเรก
หลวงพ่อมุ่งหวังอยากให้ลูกทุกคนได้เข้าถึง วิชชาธรรมกาย มีความปรารถนามาก ไม่เคยหลุดจากใจเลยตั้งแต่บวชมาจนถึงวันนี้
เมื่อได้พบคุณยายครั้งแรกแล้ว ในใจอาตมาก็นึกอยู่ว่า อยากจะพบท่านอีก
จุดเล็กๆ ใสๆ เท่าปลายเข็มเเต่ชัด เห็นรายละเอียด ขยายออกไปรอบตัว ทุกๆ อย่างอยู่ในจุดเล็ก ใสๆ นี้ ยิ่งหยุด ยิ่งบริสุทธิ์ ยิ่งนิ่งเเน่นมากขึ้น ยิ่งรู้เเจ้งเห็นเเจ้ง ยิ่งมีความสุข ในจุดเล็กๆ ใสๆ จุดเล็กใสๆ นั่นนะ
เพราะพวกเรามาจากครอบครัวที่หลากหลาย ท่านจะสอนให้อดทน สิ่งที่ท่านสอนมีอยู่ ๓ ประเด็น
ถ้าไม่เห็นก็คือ ไม่ได้นึก ไม่ใช่นึกเห็นเอง "นึกมาเอง" ไม่ใช่ "นึกไปเอง" เวลาเห็นจริงจะตกศูนย์เปลี่ยนมิติ ชัดเจน เเจ่มเเจ้งจริงๆ
คืนนี้เป็นคืนที่ ๑๖ ของการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม ถวายแด่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง อาตมาขอถือโอกาสแสดงธรรมถึงคุณธรรมของคุณยายอาจารย์ฯ ของเรา เพื่อเป็นกุศโลบายในการสร้างความดีแก่ทุกๆ ท่านต่อไป
วางใจให้หยุดนิ่ง นุ่ม เบาสบาย ทำใจให้ใสๆ เกลี้ยงๆ ชัด ใส สว่าง มีความสุข ความบริสุทธิ์ ชัด ใส สว่าง เข้ากลางคล่อง ว่องไว ใจมีพลัง อย่าไปตั้งใจมาก นิ่งๆ สบายๆ
ผู้ที่เราจะไปทะเลาะด้วย คือ พญามารเป็นมารตัวจริงไม่ใช่พวกเดียวกันเอง ถ้าหันหน้าไปเจอว่าเป็นมนุษย์ ก็อย่าไปทะเลาะกับเขา

นับจากวันที่พระบรมศาสดาเอกของโลกดับขันธปรินิพพาน กาลเวลาล่วงเลยมาแล้ว ๒,๕๖๔ ปี แต่ถึงกระนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายยังคงตามระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและปฏิบัติตนตามคำสอนของระพุทธองค์อยู่มิเสื่อมคลาย
เราทำกิจการทำการค้าก็มุ่งหวังกำไร แต่คนเรามันต่างกันที่คนหนึ่งคิดว่าจะทำให้มันดี จะเอาดีก่อนแล้วค่อยเอากำไร แต่อีกคนคิดจะเอากำไรก่อน สินค้าจะดีหรือไม่ดียังไม่คำนึงถึง สองคนต่างกันที่การจัดลำดับความสำคัญอะไรก่อนอะไรหลัง
จากหนุ่มน้อยผู้มีความผูกพันในพระพุทธศาสนา เป็นลูกที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่เมื่อจบการศึกษาแล้ว เติบโตเป็นผู้ใหญ่ เขาเลือกเส้นทางชีวิตของตนเอง ห่างจากครอบครัวออกไปใช้ชีวิตที่ท้าท้าย ในที่สุดเป็นเจ้าของธุรกิจที่เจริญรุ่งเรือง แต่ต้องแลก…กับการทำปาณาติบาตทุกวัน
ภารกิจด้านสาธารณสงเคราะห์นั้น ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของคณะสงฆ์ ซึ่งมหาเถรสมาคมได้กำหนดไว้ว่า การทำสาธารณสงเคราะห์ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจ ๖ ด้าน ที่ได้มอบหมายให้กับเจ้าคณะพระสังฆาธิการในทุกลำดับชั้น และทุกวัดวาอารามได้สนองภารกิจนี้พร้อมกันทั่วทั้งสังฆมณฑล ซึ่ง “วัดพระธรรมกาย” ก็เป็นหนึ่งในวัดวาอารามที่ได้ทำหน้าที่สนองงานด้านการสาธารณสงเคราะห์
แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ยังคงเป็นไป แต่จิตใจของนักสร้างบารมีทุกท่านยังคงผ่องใสด้วยการสั่งสมบุญตามฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ผ่านระบบ Online ด้วยการทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนากันอย่างต่อเนื่อง
มีบางคนบอกว่า การจะมีคุณค่าชีวิตและประสบความสำเร็จมากกว่าใคร ก็ต้องเป็นคนรวยกว่า มีบ้านใหญ่โตกว่า มีสมบัติมากกว่า มีรูปร่างหน้าตาดีกว่า หรือมีคนนับหน้าถือตามากกว่า ซึ่งหากเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องวัดคุณค่าและความสำเร็จในชีวิต ก็มีส่วนถูก แต่ไม่ถูกทั้งหมด

พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรผู้สอบผ่านบาลีสนามหลวง
ผู้แทนวัดพระธรรมกาย และพระวิชัย จิตฺตทนฺโต ร่วมกันมอบข้าวสาร เครื่องปรุง และเครื่องบริโภค เพื่อสมทบสนับสนุนการดำเนินงาน
พระเดชพระคุณพระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม ได้เมตตาเป็นประธาน และเข้าเยี่ยมให้กำลังใจพระภิกษุสามเณรผู้เข้าสอบธรรมสนามหลวง
คณะสงฆ์ คณะกัลยาณมิตร ผู้แทนวัดพระธรรมกาย ลงพื้นมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 70 ชุด ณ ชุมชนหน้าวัดบางปลา
คณะสงฆ์ คณะกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี ลงพื้นมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 120 ครัวเรือน ณ บ้านโรงช้าง
ณ วัดพระธรรมกายซีแอตเติล รัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดพิธีจุดประทีปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ ในวันออกพรรษา

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

ตามธรรมดาเมื่อมีการฝึกงาน ย่อมต้องมีสถานที่และอุปกรณ์สำหรับใช้ในการฝึกงานนั้นๆ ในทำนองเดียวกัน การฝึกคุณธรรมพื้นฐาน ๓ ประการ
เป้าหมายอันสูงสุดของมนุษยชาติ คือ “การทำพระนิพพานให้แจ้ง” ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ต่างตรัสยืนยันเอาไว้ว่า เป็นสุขอย่างยิ่ง ในด้านการปฏิบัติเพื่อบรรลุนิพพานนั้นจะต้องปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ
เป็นพระสูตรที่เป็นการถามตอบปัญหาระหว่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับอาฬวกยักษ์ ในเขตเมืองอาฬวี ประเทศอินเดียภายหลังจบพระธรรมเทศนา อาฬวกยักษ์ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน 
ธรรมในที่นี้ หมายเอา เทศนาธรรม อันได้แก่ธรรมที่พระองค์ทรงเทศน์มาตลอด ๔๕ พรรษา ซึ่งมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามโอกาสที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงแสดงแก่ผู้ฟัง
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.027149283885956 Mins