กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
Covid-19 แบบเรียลไทม์ กดลิ้งค์ได้เลย
สุปปิยปริพาชกกับเหล่าสาวก  เดินตามไปข้างหลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เเละเหล่าพระสาวก
 เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจเจริญสมาธิภาวนากันนะ รวมใจหยุดนิ่ง ๆ นุ่ม ๆ
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕  อาศัยใช้สอยเสนาสนะอันประกอบด้วยองค์ ๕
ทุกคนตระหนักดีว่า “กำลังใจ” คือสิ่งสำคัญ แต่จะทำอย่างไรให้เราเป็นคนที่เข้มแข็งไม่ท้อถอยง่าย ๆ และมีกำลังใจมากมายไม่สิ้นสุด
ตนเอง มนุษย์มีศักยภาพในตัวเองมากมาย แต่เราไม่สามารถดึงศักยภาพที่เรามีมาใช้ได้ทั้งหมด เพราะเราอาจจะไม่มีความมั่นใจในตัวเอง
สืบทอดคำสอนจากใบลานสู่ระบบดิจิทัล
คิดอยากได้ ทุกข์เริ่มเกิด
วิบากกรรม  ต้องรับรู้ไว้ว่าที่เราเสพสื่อทั้งหลายแหล่น่ะเราจะเสพเอาอะไร  ถ้าพลอยโมทนาบาปแล้วไม่ได้ข้อคิดไม่ได้ข้อแก้ไขอะไรเลย  ได้แค่ความขุ่นมัว นี่โง่ข้ามชาติ
ถ้าเเม้ว่าพระพุทธเจ้า พึงตรัสสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้า
ความชั่วแม้เพียงเล็กน้อย  ก็ทำให้ใจเศร้าหมอง

มีหลายคนเข้าใจผิดว่า การดื่มสุรานิดหน่อย ถ้าดื่มแล้วไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนก็ถือว่าไม่บาป แต่แท้จริงแล้ว การดื่มสุราเป็นการทำร้ายร่างกาย ถือว่าเป็นการเบียดเบียนตัวเอง
พระอาจารย์ ดร.ปรมัย ธนิสฺสโร ก็ได้เดินทางไปยังประเทศนี้ โดยไปบรรยายเรื่อง การสร้างพลังใจเพื่อสันติภาพ (Mind Empowerment for Peace) ให้แก่ผู้ทุพพลภาพ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗
เชื่อไหมคะ ในสถานการณ์ที่โลกแย่ขนาดนี้ จะมีคนอยู่ ๓ ประเภท คือ ๑. รอด ๒. ร่วง ๓. รวย แล้วคุณล่ะมีแนวโน้มที่จะเป็นแบบไหน ?
โควิด-๑๙ กำลังปฏิวัติเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วิธีคิด และวัฒนธรรมของมนุษย์อย่างไม่น่าเชื่อ มันเกิดขึ้นรวดเร็ว รุนแรง แทบไม่ทันตั้งตัว แถมไม่มีใครรู้ว่าหนังม้วนนี้จะจบอย่างไร จะมีตอนต่อไปหรือไม่ มันจึงเป็นไวรัสที่เป็นวายร้าย
แท้จริงแล้ว เดิมทีเดียวดวงจิตของมนุษย์เป็นประภัสสร คือ สว่าง ผ่องใส แต่ถ้าเราเครียดหรือวิตกกังวล สภาพจิตเราจะเป็นดวงดำ ๆ เศร้าหมองไม่ผ่องใส ซึ่งสภาพใจเช่นนี้ จะมีกระแสไปดึงดูดสิ่งไม่ดีเข้ามาหาตัว จนอาจไปดึงดูดโรคร้ายตามที่เราวิตกกังวลเข้ามาสู่ตัวเราจริง ๆ ก็ได้
พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส และพระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.๙ เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกาย มอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาล

วัดพระธรรมกายบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดงานบุญวันอาทิตย์ และพิธีถวายโคมประทีป
วัดพระธรรมกายเทนเนสซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี ได้นำทีมประเมินมาตรการสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดพระธรรมกาย
คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย ร่วมเปิดสะพานร่วมใจสามัคคี พร้อมทั้งมอบแอลกอฮอล์ล้างมือ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา ถวายข้าวสารอาหารแห้งแด่วัดและที่พักสงฆ์ในเขตอำเภอเบตง
ธุดงคสถานพัฒนานิคม จังหลัดลพบุรี จัดงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำเดือนพฤษภาคม 

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

ภายหลังจากที่พรหมได้กลายมาเป็นมนุษย์แล้วดำรงชีวิตอยู่บนโลกจนหมดอายุขัย จากนั้นก็เวียนมาเกิดอีก
เรื่องการกำเนิดโลกและมนุษยชาติ เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาต่อเนื่องมาจากการแตกทำลายของโลกคือหลังจากที่โลกถูกทำลายไปแล้ว
หลังจากได้ศึกษาภาพรวมของโลกไปเเล้ว  ต่อไปนี้  จะได้ศึกษาทางภาพรวมของชีวิตว่า 
เมื่อได้ทราบถึงองค์ประกอบของโลกแล้ว จะได้ศึกษาถึงภาพรวมของโลกในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ คือ
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.021835819880168 Mins