กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
คำถาม : การนั่งสมาธิแม้จะเป็นเดือนเป็นปีแต่ไม่สามารถทำใจนิ่งหรือนึกภาพดวงแก้วได้เลย
คำถาม : พี่สาวไม่สามารถมีลูกได้จึงได้จัดหาภรรยารน้อยมาให้สามี เพื่อจะได้มีทายาทสืบสกุลอย่างนี้จะผิดศีลกาเมไหมคะ
คำถาม : คนที่มีอาชีพเกี่ยวข้องกับอาชีพขายบริการ เช่น ตัดเสื้อผ้าโป้ ๆ มาขาย
คำถาม : สามีทำผิดศีลกาเมนอกใจภรรยาท้องแก่จะทำให้ชีวิตมีแต่อุปสรรคทำอะไรไม่เจริญจริงหรือไม่คะ

ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น
การออกกำลังกายที่ดีที่สุด คือ การเดินกับการวิ่ง วันละประมาณครึ่งชั่วโมง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง

ธุดงคสถานชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จัดพิธีหล่อเทียนพรรษามหามงคล ถวายวัด 9 วัดในจังหวัดลพบุรี
วัดพระธรรมกายกุมมะ เป็นตัวแทนมอบปัจจัยจำนวน 100,000 เยน ผ่านที่ว่าการอำเภอมายบาชิ
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนางาโน่เป็นตัวแทนร่วมส่งกำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ฝนตกหนักครั้งใหญ่
งานบุญวันอาทิตย์ พร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
วัดพระธรรมกายลอนดอน ประเทศอังกฤษ ได้จัดสอนสมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวท้องถิ่น
 วัดพระธรรมกายนางาโน่  ประเทศญี่ปุ่น ได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีปล่อยปลา และถวายคิลานเภสัช 

ในวันอาสาฬหบูชานี้ จึงควรที่พุทธศาสนิกชนจะหวนระลึกถึงปฏิปทาของพระพุทธองค์ พึงให้ความสำคัญในการศึกษาทั้งภาคปริยัติและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจัง
พระอัญญาโกณฑัญญะมีชื่อเดิมว่า โกณฑัญญะ เป็นบุตรของพราหมณ์ผู้มั่งคั่ง เกิดที่หมู่บ้านโทณวัตถุ กรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ ท่านเป็นพราหมณ์ประจำราชสำนักศากยะ
ถ้ารับมาแล้วมีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะต่อลมหายใจพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไปอีก  ก็ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายอะไรเลยมิใช่หรือ  เพราะถ้าจะปล่อยให้วัดวาอารามไม่มีเงินสนับสนุน  พระก็คงอยู่ไม่ได้
ตลอด ๑๔ ปีที่ผ่านมา แม้ว่าพวกเราต่างเต็มใจส่งความช่วยเหลือไปยังวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรมมาโดยตลอด และจะยังส่งต่อไปก็ตาม แต่คงจะดีกว่านี้มากมายถ้าเราอยู่ร่วมกันได้ด้วยความสามัคคี
ตราบใดที่ยังมีการสืบต่อของพระรัตนตรัย  มีผู้เข้าถึงพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ  สังฆรัตนะ  ก็ได้ชื่อว่ายังมีพระพุทธศาสนาอยู่  ซึ่งหมายถึงว่า  อายุพระพุทธศาสนาจะยืนยาวเป็นแสงสว่างแก่ชาวโลกต่อไป
การค้นพบ “คาถาธรรมกาย” ครั้งหลังสุดในผืนแผ่นดินล้านนา คือ ที่วัดศรีมงคล (ก๋ง) จ.น่าน เมื่อราวเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ทุกบุญที่เราทำ
ยิ่งมีความตั้งใจเอาบุญมาก
ต้องสั่งสมบุญให้เยอะๆ
ทรัพย์คืออุปกรณ์
มีพระผ่านหน้าบ้าน
โลกอยู่ได้ด้วยการให้

โลกธรรม มี 8 อย่าง คือ ได้ลาภ เสื่อมลาภ ได้ยศ เสื่อมยศ ได้รับสรรเสริญ ถูกนินทาได้สุข ได้ทุกข์
มรรค แปลว่า ทาง หมายถึงทางปฏิบัติ หรือทางดำเนินชีวิต ซึ่งมีทั้งหมด 8 ประการ
รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล เป็นกุศลธรรมที่ทำให้บุคคลเป็นคนดี
การจะเป็นปุคคลปโรปรัญญูบุคคลได้นั้น ต้องประกอบด้วย ดูคนเป็นและสามารถนำธรรมะไปสั่งสอนได้
เมื่อไปถึงพุทธรัตนะเข้าแล้ว ไปถึงธรรมรัตนะเข้าแล้ว ไปถึงสังฆรัตนะเข้าแล้ว พระพุทธเจ้าอยู่ในสถานที่ใดใดไปทูลท่านก็ได้
ปัจจัยสันนิสสิตศีล พิจารณาปัจจัยทั้ง ๔ คือ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ คิลานปัจจัย ไม่บริโภคด้วยตัณหา
ผู้ปฏิบัติศาสนาทำตัวของตัวไม่เข้าถึงพระรัตนตรัย ก็ได้ชื่อว่าไม่รู้จักศาสนาเลย เหมือนอย่างคนรับจ้างเลี้ยงโค
พวกนักปฏิบัติเข้ากลางไปไม่ถูกเป็นลูกพระตถาคตไม่ได้  ถ้าเข้ากลางถูกจึงเป็นลูกพระตถาคตได้ 
ถ้าว่ามีธรรมกาย ง่ายเต็มที ทำบุญเท่าไรได้หมด เพราะเหตุว่าธรรมกายนำไปบอกว่าให้อนุโมทนา ก็ได้สำเร็จสมปรารถนา
การประพฤติให้เป็นประโยชน์  ทำอะไรให้เป็นตัวอย่างดีทั้งนั้น  จะทำสิ่งใดด้วยกายทุกอย่าง  ให้เป็นตัวอย่างดีของเพื่อนมนุษย์  

คุณยายสอนหลวงพ่อว่าบุญบารมีนั้นไม่สามารถได้มาฟรีๆเราต้องทำของเราเองเมื่อทำแล้วจึงจะได้
บางวันคุณยายก็นึกสนุกวันหนึ่งท่านบอกหลวงพ่อสมัยที่ยังไม่ได้บวชว่าคุณๆคุณไปดูหนุ่มสาวเขาคุยกันสิ
คุณยายมักจะสอนหลวงพ่อด้วยการเล่าเรื่องย้อนหลังย้อนหลังไปไกลๆ ชาตินั้น ชาตินี้ ชาติโน้น
การบูชาข้าวพระนี้มีมาก่อนหน้าที่หลวงพ่อจะมาเรียนธรรมะกับคุณยาย
หลวงพ่อมีความสุขมากที่ได้เรียนวิชชาธรรมกายจากคุณยาย
           เมื่อถึงวันสงกรานต์คุณยายจะนำพระที่แกะสลักจากหินแก้วธรรมชาติ พระบรมสารีริกธาตุในเจดีย์เล็กๆ และดวงแก้วในตู้มาสรงด้วยน้ำฝนสะอาด

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร