กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
อันพ่อแม่ทุกคนย่อมปรารถนายิ่งนักที่จะเห็นลูกของตนเป็นคนดี มีความสุข มีความก้าวหน้า และไม่มีทุกข์ภัย
หลวงพ่อพูดมาแต่ต้นแล้วว่า คนเราเมื่อยังไม่หมดกิเลสมันก็มีโอกาสทำผิดทำพลาดกันได้ทั้งนั้น
เมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่ว มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆ คนนะให้นั่งขัดสมาธิ โดยเอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย
 "แม่” คำสั้น ๆ ที่มีความหมายต่อทุกชีวิต "แม่” คือสตรีผู้ให้กำเนิด มอบลมหายใจ และเลี้ยงดูลูกด้วยความรักเสมอมา
"สมาธิไม่ใช่แค่เพียงความผ่อนคลาย แต่มันมีเป้าหมายไกลเกินกว่านั้น ไกลเกินกว่าที่คุณหรือใครเข้าใจกัน
สี่คนหาม​ สามคนแห่​ คนเดียว​นั่ง​แคร่​  สองคนพาไป​ หมายถึง​อะไร?
มีเเต่บุญกับบาปเท่านั้น
เราจะต้องเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้น ถึงคราวตนเองตกทุกข์ ใครใดเล่าเขาจะเป็นทุกข์ เป็นที่พึ่งให้ ก็มีแต่ตนเท่านั้นที่จะต้องทนทุกข์ 
ก็ยากที่จะเป็นใหญ่
  เมื่อเราบูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่ว ให้มุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆ คนนะให้นั่งขัดสมาธิ
วันนี้...คุณยายยังคงนอนพักอยู่ที่เตียง ท่านไม่สบาย พี่อารีพันธุ์โทรศัพท์ปรึกษาอาการของคุณยายกับคุณหมอตลอดเวลา  ส่วนข้าพเจ้าและเปิ้ลนั่งอยู่ที่ปลายเตียงของคุณยาย เพื่อนวดฝ่าเท้าให้ท่าน
๑๗.๐๐น. พี่อารีพันธุ์ต้องพาคุณยายไปที่เรือนอีกหลังหนึ่งเพื่อให้ท่านอาบน้ำ เวลาที่คุณยายไม่อยู่ที่เรือนหลังนี้

ศูนย์โยคะอิตูซี (Ituze Center) ณ เมืองคิกาลิ (Kigali) ประเทศรวันดา (Rwanda) เป็นศูนย์ที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการสอนโยคะและการฝึกสติ
มีคำกล่าวที่ว่า “ชีวิตคือการเดินทาง” แต่ใครเล่าจะทราบได้ว่า เส้นทางใดเป็นเส้นทางที่ถูกต้องและลัดตัดตรงที่สุดต่อการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะการดำเนินชีวิตในสังสารวัฏอันยาวไกล
ถ้าไม่มีการทอดผ้าป่าเกิดขึ้น พระภิกษุสงฆ์ในยุคนี้ก็จะลำบากกันมาก เนื่องจากต้องตรากตรำไปหาผ้ามาทำผ้าไตรจีวรกันเองเหมือนยุคต้นพุทธกาล
การถวายยารักษาโรคเป็นบุญใหญ่ที่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะการถวายยารักษาโรคให้อานิสงส์มาก ซึ่งถ้าใครไม่อยากเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่อยากทรมานจากการเป็นโรคร้าย ควรสร้างบุญนี้ให้เป็นอาจิณกรรม หรือทำบุญประเภทนี้บ่อย ๆ
วัดพระธรรมกายถวายข้าวสารและนมถั่วเหลือง สมทบโครงการ “มอบทาน มอบธรรม” สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช และมอบถุงยังชีพส่งแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่สู้ภัยโควิด-๑๙ แก่ ตชด. ภาค ๑
สวัสดีครับ ในระยะเวลากว่า ๔ เดือนที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 กระผมพร้อมด้วยหมู่คณะในนามผู้แทนวัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย

คณะกัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่น ในประเทศสวีเดน ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญในพิธีบูชาข้าวพระ
วัดพระธรรมกายแคนซัส  ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัย และพิธีปล่อยปลา
ณ โรงเรียนวัดพนาสณฑ์ จังหวัดนราธิวาส ได้จัดโครงการโรงเรียนศีลธรรม นำสู่สันติสุข ซึ่งเป็นค่ายพหุวัฒนธรรม 2 ศาสนา
นักเรียนโรงเรียนวัดสุขวัฒนาราม จังหวัดนครปฐม ร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ยุค New Normal
วัดภาวนาโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้จัดพิธีบูชาข้าวพระเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมา
วันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 ที่ผ่านมา คณะกัลยาณมิตร ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญในพิธีบุพเปตพลี

สามเณรนิโครธผู้เป็นสมณะน้อย แต่เป็นผู้จุดชนวนให้พระเจ้าอโศกผู้มีฝ่ามือชุ่มด้วยโลหิตเปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนา
ความดีสากลพื้นฐาน 5 ประการ คือ คุณลักษณะที่มนุษย์ทุกคนต้องมี เพื่อพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ
นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้นแล
 หากเราลองสังเกตจะพบว่า มนุษย์มีความแตกต่างกันมาแต่กำเนิด ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตา ฐานะทางสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากกฎแห่งกรรมมีความซับซ้อนยากต่อการทำความเข้าใจ พระอรรถกถาจารย์จึงได้รวบรวมและจัดหมวดหมู่เนื้อหากฎแห่งกรรมขึ้น
กฎแห่งกรรม  เป็นหลักธรรมสำคัญที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้ เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดลุ่มลึกซับซ้อน
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ท่านเกิดวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๒๗  ตรงกับวันศุกร์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จุลศักราช ๑๒๔๖
บุญที่เกิดจากการบริจาคทานนั้น เมื่อบริจาคบ่อยครั้งเข้ารวมกันได้ขนาดโตวัดเส้นผ่าศูนย์กลางได้ประมาณ ๑ คืบ
ดวงศีล คืออะไร ?
ใจของพระแน่นในธรรมที่ให้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ว่าปุถุชนก็ไม่แน่นหนาขนาดนั้น
บัดนี้เราได้เป็นธรรมกายแล้ว เราได้สมบัติยิ่งใหญ่สมบัติอื่นสู้ไม่ได้
หญิงจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน ชายจะไปนิพพาน ก็ตั้งอยู่ในความอดทน

สมณเทวบุตรคือเทวบุตรที่ดํารงเพศสมณะ แต่มีกายภายในเป็นพระธรรมกายสถิตอยู่ในวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ของสวรรค์ชั้นที่ 4
“คุณยายอาจารย์เป็นบุคคลมหัศจรรย์ของโลก” ผู้ใดก็ตามที่มีโอกาสได้ทําบุญกับคุณยายนั้นถือว่าไม่ธรรมดา
ในกรณีของคุณยายนั้น ท่านมีปฏิปทาการสร้างบารมีตามแบบอย่างของพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำ
ทหารทางโลกนั้นยังมีวันต้องปลดเกษียณและปลดประจําการ แต่ทหารแห่งกองทัพธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีวันปลดประจําการ
คุณยายเป็นบุคคลที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่ท่านมีมโนปณิธานอันสูงส่ง ชีวิตของท่านงดงามทั้งเบื้องต้น ท่ามกลาง และเบื้องปลาย
อยู่ในวัดอย่านึกว่าง่ายนะ เพราะทุกคนก็ยังเป็นผู้ที่มาฝึกตัวกันทั้งนั้น อย่าเพิ่งไปคิดว่าคนเข้าวัดแล้วจะสมบูรณ์นะ

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร

Total Execution Time: 0.12795131603877 Mins