กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
หยุดเป็นตัวสำเร็จ อยากเป็นตัวไม่สำเร็จ หยุดเป็นตัวทำให้ง่าย อยากทำให้ยาก
ประเทศชาติ ตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมกลุ่มคนที่มีเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ภาษา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
คุณยายอาจารย''มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ท่านได้รู้เรื่องราว เกี่ยวกับชีวิตของตัวท่านเอง รู้เรื่องบุญเรื่องบาป รู้ถึงว่าการกระทำทุกอย่าง ล้วนแต่มีผลที่จะติดตามตัวไปในภพเบื้องหน้า
ก่อนอื่นเรามาดูทรรศนะของพระพุทธศาสนาในเรื่องการกำเนิดจักรวาล โลกมนุษย์ และสรรพสิ่งกันก่อน จักรวาล ของเรานั้นได้เกิดขึ้นและถูกทำลายลงมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน
คุณแม่ดื่มเหล้ามานานจนเป็นนิสัย หากวันใดไม่ได้ดื่มก็จะกระสับกระส่าย นอนไม่หลับ ซึ่งก็เหมือนคนส่วนใหญ่ที่นิยมทานเครื่องดื่มประเภทเหล้าเบียร์
มือเลอะล้างที่มือ เท้าเลอะล้างที่เท้า ใจเลอะไม่ล้างที่ใจแล้วจะ ล้างที่ตรงไหน

ทำสมาธิ สัมมาอรหัง ก็ได้บุญแล้ว การได้ธรรมกายไม่ใช่ของง่าย ๆ ใจเรามันวิ่งไปทั่วรอบโลก ต้องดึงมันเข้ามา ให้หยุดให้นิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกาย เหนือสะดือ ๒ นิ้วมือ เรื่องอื่นอย่าไปคิด
คุณยายทองสุขมีอัธยาศัยชอบพูดคุยช่างเจรจา เป็นบุคลิกที่แตกต่างจากคุณยายจันทร์ ที่เป็นคนพูดน้อย แต่ภายในท่านเหมือนกัน จะเห็นได้ว่าผู้ทําหน้าที่รบกับพญามารจะมีอัธยาศัยอย่างหนึ่ง ส่วนผู้ทําหน้าที่เผยแผ่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง อย่างไร
เรื่องธรรมะยายทำจนรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างว่า อะไรเป็นอะไร อะไรอยู่ที่ไหน อย่างกับว่าสมมุติของหยาบนะ เข็มอยู่ตรงไหน จานอยู่ตรงไหน ต้องไปค้นหามาให้หลวงพ่อวัดปากน้ำจนได้ ธรรมะก็เหมือนกัน ต้องค้นได้ขนาดนี้ เรื่องนั่งธรรมะยายเก่งมาก นั่งเก่งจริง ๆ เวลาเข้า
ในการศึกษาวิชชาธรรมกาย คุณยายสามารถตอบคําถามของพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ทุกคําถามเพราะท่านเอาใจใส่ในการทําวิชชาอยู่ตลอดเวลา หากมีใครว่าอะไรท่าน ท่านก็เฉยๆ ไม่ได้คิดโต้ตอบแต่อย่างใดและไม่นํามาใส่ใจ ท่านมีแต่ธรรมะและภารกิจของพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ในใจ สิ่งที่ท่านกลัวมีเพียงอย่างเดียว คือกลัวพระเดชพระคุณหลวงปู่จะเรียกท่านว่า “ไอ้ขี้ไต้” ซึ่งเป็นคําที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ใช้เรียกผู้ทําวิชชาที่ไม่สามารถตอบคําถามได้
คุณยายมีสิ่งซ่อนเร้นอยู่ภายในร่างที่สงบเงียบ เรียบง่าย และอ่อนน้อมถ่อมตน คือ ไม่ว่าจะหลับตาหรือลืมตาท่านก็มองเห็นความสว่างภายใน พอมองผ่านแสงสว่างท่านก็จะเห็นดวงภายใน และกายภายใน เห็นพระธรรมกายซ้อนกันอยู่เป็นชั้นๆ เมื่อส่งใจผ่านเข้าไปเรื่อยๆ ความละเอียดของใจ ก็จะลุ่มลึกยิ่งขึ้น มิฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถตอบ คําถามของพระเดชพระคุณหลวงปู่ได้เลย
พวกเราอย่าน้อยใจ เราต้องเข้าใจว่า หลวงพ่อมีงานมาก ไม่ได้มาโอ๋  พวกเรา ยายไม่ชอบให้ใครมาโอ๋เลย แต่คนบางพวกแก่งแย่งชิงดีกัน อะไร ๆ ก็อยากให้หลวงพ่อโอ๋ แย่งกันไปแย่งกันมา ธรรมะก็เลยไม่ก้าวหน้า

สาธุชนชุมนุมคุณธรรมวัดโคกหญ้า ทำกิจกรรมสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
โรงเรียนไทยนิยมศึกษาสงเคราะห์ จัดกิจกรรม 9 ล้านดวงใจ ทำดีเพื่อพ่อ
ในช่วงฤดูกาลเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาที่ชาวพุทธทั่วประเทศจะเข้าวัดทำบุญ
ขณะนี้ได้มีการปรับยอดการสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรที่ 123,456,789
วัดพระธรรมกายเทนเนสซีได้จัดงานบุญวันอาทิตย์ และสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
พิธีอัญเชิญพระธรรมกายพร้อมเสียงสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รอบเมือง

เราเกิดมาเพื่อสร้างบารมี การสร้างบารมีเป็นงานที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติ
มิจฉาวณิชชา คือ การค้าขายที่ไม่ชอบธรรม 5 ประการ
ขันธ์ 5 นี้ โดยย่อเรียกว่า นามรูป นาม ได้แก่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูป คงเป็นรูป
พลธรรมนี้ อินทรีย์ 5 ก็เรียก เพราะเป็นใหญ่ในกิจของตน ธรรม 5 ประการนี้สามารถกำจัดธรรมที่เป็นข้าศึกได้
“ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” ที่เรียกโดยย่อว่า “ธรรมจักร” เปล่งจากพระโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นครั้งแรก เพื่อประทานแก่ปัญจวัคคีย์
เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศแถบตะวันตกของโลก ที่แม้จะเจริญรุ่งเรืองด้านวัตถุ อันได้แก่ วิทยาการ เทคโนโลยี
การทยอยสั่งสมบุญ ก็ไม่ได้ผิดหลักการทำบุญแต่ประการใด เพราะเราก็ไม่ได้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
โครงการอบรมธรรมทายาท ณ วัดพระธรรมกาย เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๕ และได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
บทธัมมจักกัปปวัตนสูตรนั้นเป็นบทพระธรรมเทศนาที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์
ใกล้รุ่งของคืนวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ณ สาลวโนทยาน สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธปรินิพพาน ยังความเศร้าเสียใจให้แก่เหล่าพุทธบริษัท ๔

สุกรปราบพยัคฆ์ วัฑฒกีสูกรชาดก ว่าด้วยหมูสู้เสือได้ด้วยสามัคคีกัน หน้า 1
วัฏฏกาชาดก นกคุ่มโพธิสัตว์ ว่าด้วยการทำให้เกิดความสุข หน้า 1
อินทสมานโคตตชาดก  ชาดกว่าด้วยการสมาคมกับสัตบุรุษ
กากชาดก ว่าด้วยการผูกอาฆาต

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร