กัลยาณมิตร kalyanamitra : ธรรมะออนไลน์
ลูกเป็นมัคคุเทศก์ชวนนักท่องเที่ยวเข้าวัดนั้น มีอานิสงส์โดยย่อ คือ มีบริวารสมบัติติดตัวไป
บุญที่ได้มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานที่วัด จะมีอานิสงส์โดยย่อคือ จะทำให้เป็นผู้มีพรรคพวกเพื่อนพ้องมาก
อย่าไปคิดเอาชนะความเมื่อย ไม่สนใจจะดีกว่า
การระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้า มีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ไม่ว่าท่านจะทรงมีพระชนม์ชีพอยู่หรือไม่มี อานิสงส์ก็ไม่ได้แตกต่างก้น แล้วก็สืบทอดก้นเรื่อยมาเป็นพ้นปี
เด็กฝาแฝดส่วนมากเขาอธิษฐาน เช่น คนที่ถูกคอกันนิสัยต้องกัน ถึงเวลาทำบุญทำทานเขาอธิษฐาน เช่นว่า เราสองคนเกิดมากี่ภพกี่ชาติขอให้ได้เป็นพี่น้องกันตลอดไปนะ
อย่าว่าร้ายใคร อย่าอิจฉาใคร อย่าคิดร้ายใคร ๆ

คุณยายอาจารย์ทองสุข และคุณยายอาจารย์จันทร์ เป็นสหธรรมิกนักสร้างบารมีที่สามารถทําวิชชาได้ทั้งคู่ แต่ท่านมีความแตกต่างกันคือ คุณยายอาจารย์ทองสุขมีอัธยาศัยที่ถนัดในการสอนและเผยแผ่ ส่วนคุณยายอาจารย์จันทร์ไม่ค่อยชอบออกไปไหนและไม่ค่อยชอบสอนคนอื่น
ยายไม่เกลียดใครเลย เพราะยายกลัวว่า ชาติต่อไปคนเขาจะมาเกลียดยาย ยายมองไกล ๆ ไม่ได้มองแค่สั้น ๆ เฉพาะหน้า เพราะฉะนั้น ยายไม่เกลียดใคร ยายรักเขาทุกคน
วันนี้เป็นวันที่คุณยายนอนพักอยู่ที่เตียงท่านไม่สบาย พี่อารีพันธุ์โทรศัพท์ปรึกษาอาการ ของคุณยายกับคุณหมอตลอดส่วนข้าพเจ้าและเปิ้ลนั่งอยู่ที่ปลายเตียงของคุณยาย เพื่อนวดฝ่าเท้าให้ท่าน
ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น พระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไปต่างประสบความยากลําบากเรื่องอาหารการกิน เกือบทุกประเทศทั่วโลก ต่างได้รับความเดือดร้อนจากภาวะข้าวยากหมากแพง ขาดแคลนทั้งเครื่องอุปโภคและเครื่องบริโภค
เราต้องเข้ากับคนให้ได้ เขาไม่พูดด้วย เราก็พูดกับเขา เดี๋ยวเขาก็พูดกับเราเอง พวกที่หยิ่งคิดกันว่า พวกข้าก็แน่ กูก็แน่ พวกนี้อยู่คนละมุมโลกเลย
๑๗ .๐๐ น. เป็นเวลาที่พี่อารีพันธุ์ต้องพา คุณยายไปที่เรือนอีกหลังหนึ่ง ที่มีระเบียงเป็นตัวเชื่อมต่อ เพื่อที่จะให้ท่านได้อาบน้ำ เวลาที่คุณยายไม่อยู่ที่เรือนหลังนี้ข้าพเจ้าจะมารับบุญ ทำความสะอาดที่เรือนนี้

พุทธศาสนิกชนทยอยเดินทางมาสวดมนต์กันอย่างตลอดต่อเนื่อง
กัลยาณมิตรมาริน ซิมเมอมันน์ และกลุ่มกัลยาณมิตรเมืองสตุทท์การ์ท
วัดภาวนาปาล์มบีชจัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองทุนหล่อเทียนพรรษา
ซึ่งได้รับความสนใจจากชาวญี่ปุ่นจำนวนหลายท่านเข้าร่วมฝึกสมาธิ โดยพระธนาวุฒิ  ติสสฺโร
จัดสอนสมาธิแก่ชาวท้องถิ่น พร้อมทั้งกิจกรรมพิเศษ “Dhamma Talk"
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษาสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร รวม 4,528 จบ

พระบาลีหรือพระไตรปิฎกที่พิมพ์เป็นอักษรไทยและแปลเป็นภาษาไทย 45 เล่ม
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้บันทึกข้อมูลพระไตรปิฎก
พระไตรปิฎกฉบับแปลสู่พากย์ภาษาอังกฤษ จัดพิมพ์โดยสมาคมบาลีปกรณ์เป็นส่วนมาก
ชาวอังกฤษชื่อ Prof.T.W.Rhys Davids เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมบาลีปกรณ์ขึ้น
“วันวิสาขบูชา” เป็นวันสำคัญอันยิ่งใหญ่ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่มีเหตุอัศจรรย์ปรากฏแก่ชาวโลกถึง ๓ เหตุการณ์ คือการประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธองค์
ในแต่ละปี แต่ละเดือน แต่ละวัน วัดพระธรรมกายมีแต่กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ การฝึกฝนอบรมตนเอง สั่งสมบุญบารมี และเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงทำให้วัดมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และความศรัทธาเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาหลายประเภท
จริงๆทางวัดไม่ได้สร้างเป็นรูปจานบินแต่สร้างโดยอาศัยหลักพุทธปรัชญา ความรู้จากการปฏิบัติธรรม และสถาปัตยกรรมของพระพุทธศาสนาในสมัยโบราณเป็นต้นแบบซึ่งหากย้อนยุคไปดูสถูปหรือเจดีย์ทางพระพุทธศาสนายุคแรกของโลก
เมื่อกล่าวถึงความสำเร็จของการทำงานวิจัยนั้น สิ่งที่น่ายินดีอีกอย่างหนึ่งในห้วงเวลาเดียวกันนี้ก็คือ การที่ดร.ชนิดา จันทราศรีไศล บ.ศ. ๙ คนแรกของวัดพระธรรมกาย นักวิจัยของสถาบันวิจัยนานาชาติธรรมชัยได้รับเกียรติให้ตีพิมพ์ผลงานร่วมกับศาสตราจารย์ริชาร์ด ซาโลมอน
พระภิกษุรูปนี้ คือ พระ ดร. นพ. ปวิทัย วชิรวิชฺโช “ตั้งแต่เริ่มโตมา หลวงพี่มีความฝัน มีอุดมการณ์ อยากเป็นคนดี ซึ่งการเป็นคนดีนั้นต้องทำทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน
เส้นจารเนื้อความพระไตรปิฎกบนแผ่นลานนอกจากจะเป็นหลักฐานแสดงการสืบทอดพุทธธรรม แล้วยังเป็นหลักฐานบ่งบอกถึงวิวัฒนาการอักษรโบราณบนแผ่นดินไทยอีกด้วย

ลฏุกิกชาดก ชาดกว่าด้วยนางนกไส้ 
สุกรปราบพยัคฆ์ วัฑฒกีสูกรชาดก ว่าด้วยหมูสู้เสือได้ด้วยสามัคคีกัน หน้าจบ
ยาวิเศษ โกสิยชาดก ชาดกว่าด้วยถ้อยคำกับการกินไม่สมกัน หน้า 1
มณิโจรชาดก ชาดกว่าด้วยพระเจ้าอธรรมิกราช

ดู youtube ช่องกัลยาณมิตร