จากที่เคยเล่าให้พวกเราได้อ่านกันว่า เคยกราบถวายรายงานหลวงพ่อธัมมชโย ว่าทีมงานได้ไปขยายงานตั้งวัดสาขาในอเมริกา
...อ่านต่อ
หลังจากที่ไปทำงานเผยแผ่ที่อเมริกาได้หลายปี ขณะนั้นเกิดวัดสาขาประมาณ ๑๐ แห่ง
...อ่านต่อ
ในการบริหารองค์กรนอกจากจะมีบุคลากรที่พร้อม มีทรัพยากรคือปัจจัยหรือเงินที่ไม่ติดขัดแล้ว
...อ่านต่อ
 ปัจจัยสำคัญที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนในการทำงานให้สำเร็จนั้น นอกจากบุคลากรแล้ว ก็ต้องถือว่า เงิน คือ สิ่งที่อยู่ในอันดับต้น ๆ
...อ่านต่อ
การบริหารองค์กรใด ๆ ก็ตาม หนีไม่พ้นเรื่องที่จะต้องเอาใจใส่และเข้มงวดอยู่ ๓ เรื่อง
...อ่านต่อ
ในวันมาฆบูชาที่พระบรมศาสดาได้ประทานโอวาทปาฏิโมกข์นั้น นับว่าเป็นหลักสำคัญในการทำงานเผยแผ่
...อ่านต่อ
ด้วยความมุ่งหวังและมีจุดมุ่งหมายที่จะเอาพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในต่างประเทศ วัดต่าง ๆ จึงได้มีการส่งพระธรรมทูต
...อ่านต่อ
ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเกิดจากองค์ประกอบหลายประการ
...อ่านต่อ
องค์กรที่จะประสบความสำเร็จไม่ว่าเป็นองค์กรระดับเล็กหรือระดับโลกก็ตาม จะให้ความสำคัญกับเรื่องของข้อมูลที่สุด
...อ่านต่อ
ใครที่ชอบอ่านเรื่องราวของปราชญ์จีน คงจะรู้จักกันดีว่า ท่านเม่งจื๊อ เป็นนักปราชญ์ชื่อก้อง
...อ่านต่อ
หลวงพ่อครับ ทำไมต้องไปอบรมการเลี้ยงดูบุตรด้วยครับ?
...อ่านต่อ
สังคมในอดีตเป็นสังคมเกษตรกรรม ทำให้ความสัมพันธ์ของคนในสังคม เต็มไปด้วยความอบอุ่น
...อ่านต่อ
ในองค์กรระดับโลก จะให้ความสำคัญกับเรื่องทรัพยากรบุคคลที่สุด
...อ่านต่อ
หากเราสังเกตให้ดีจะเห็นว่าองค์กรทั้งโลกที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นองค์กรทางโลกหรือองค์กรศาสนาก็ตาม
...อ่านต่อ
หลวงพ่อทัตตชีโว เคยเล่าให้ลูก ๆ ในองค์กรฟังว่า สมัยที่หลวงพ่อธัมมชโยท่านแข็งแรงนั้น ท่านจะเดินตรวจวัดเป็นประจำ
...อ่านต่อ
ในองค์กรต่าง ๆ มักจะประสบปัญหาเหมือน ๆ กัน คือ หากขาดผู้นำหรือหัวหน้าไม่อยู่ มักจะเกิดอาการสะดุดหรืองานเดินไปไม่เต็มที่
...อ่านต่อ
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกันในสังคมว่ามีอยู่ ๖ ประเภทที่อยู่รอบตัวเรา
...อ่านต่อ
การอธิษฐานจิตนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ มีผลต่อการดำเนินชีวิต แต่ยากจะหาผู้ที่จะแนะนำให้กระจ่างได้ว่าทำไมต้องทำ
...อ่านต่อ
ในเรื่องของเป้าหมายชีวิตนี้ จัดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับทุก ๆ คน เพราะเป็นประดุจหางเสือเรือ ที่จะกำหนดทิศทางของชีวิต
...อ่านต่อ
เมื่อตอนที่อยู่วัดพระธรรมกายที่ประเทศไทย มีความรู้สึกว่าเราก็เหมือนเด็กเล็กๆ ที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมาก
...อ่านต่อ
ในการอยู่ร่วมกันของคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป สิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากคือ การกระทบกระทั่งกัน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร