หญิงชายบ้าบาปเถ้า ทุรชน ใครอดออมข้าคน หมู่นี้
...อ่านต่อ
ช้างสารหกศอกไซ้ เสียงา งูเห่ากลายเป็นปลา อย่าต้อง
...อ่านต่อ
หญิงทาสทางทาสใช้ โดยควร อย่าและเล็มลามลวน วากเว้
...อ่านต่อ
ทาสาอย่าคิดไว้ วางใจ ปกปิดกลภายใน อย่าหง้าย
...อ่านต่อ
ความลับอย่าให้ทาส จับที ปกปิดมิดจงดี อย่าแผร้
...อ่านต่อ
แมลงวันท่วยเด็กน้อย นารี พลูกัดชลกุณที ลูกไม้
...อ่านต่อ
ทาสาอย่าคิดไว้ วางใจ ปกปิดกลภายใน อย่าหง้าย
...อ่านต่อ
หญิงชั่วชู้ร้ายรัก ฤาคลาด เห็นบุรุษนักปราชญ์ เกลียดใกล้
...อ่านต่อ
คนใดคนหนึ่งผู้ ใจฉกรรจ์ เคียดฆ่าคนอนันต์ หนักแท้
...อ่านต่อ
ดังฤาแม่น้ำและ หนทาง ศาลสระโรงบึงบาง บ่อห้วย
...อ่านต่อ
ถ่อลอยกลางแม่น้ำ ฤาจะเอา แม้มิบุบบางเบา มอดย้ำ
...อ่านต่อ
หญิงชั่วชู้ร้ายรัก ฤาคลาด เห็นบุรุษนักปราชญ์ เกลียดใกล้
...อ่านต่อ
หญิงชั่วผัวหย่าร้าง สามคน ข้าหลีกหนีสามหน จากเจ้า
...อ่านต่อ
หญิงประทุษฐ์ทำเล่ห์ซ้อน เหนือชาย คิดคดมุ่งมั่นหมาย ค่ำเช้า
...อ่านต่อ
เมียมากจุ่งระมัดหมั้น ตัวตน มันย่อมหามนต์ดล คิดร้าย
...อ่านต่อ
แพ้ศึกหลบหลีกได้ รอดตน แพ้คดีทุกข์ทน ทรัพย์ผ้าย
...อ่านต่อ
คนใดคนหนึ่งผู้ ใจฉกรรจ์ เคียดฆ่าคนอนันต์ หนักแท้
...อ่านต่อ
รบศึกชนะได้ ในณรงค์ รบแม่เรือนตัวยง ขยาดแพ้
...อ่านต่อ
ผจญคนมักโกรธด้วย ไมตรี ผจญหมู่ทรชนดี ต่อตั้ง
...อ่านต่อ
ใครจักผูกโลกแม้ รัดรึง เหล็กเท่าลำตาลตรึง ไป่หมั้น
...อ่านต่อ
เรียนพระธรรมแท้ผูก ศาสนา ปลอกผูกคชตรึงตรา ตรากหมั้น
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล