ธรรมกถึก แปลว่า ผู้กล่าวสอนธรรม คือ ผู้แสดงธรรมหรือนักเทศน์
...อ่านต่อ
ธรรมกถา แปลว่า การกล่าวธรรม การกล่าวเรื่องธรรม
...อ่านต่อ
ธชี หมายถึงพราหมณ์ นักบวช
...อ่านต่อ
ธรรม แปลว่า สภาพที่ทรงไว้ คือสิ่งทรงความเป็นตัวของตัวเองไว้
...อ่านต่อ
ทุกกรกิริยา แปลว่า การกระทำสิ่งที่ทำได้โดยยาก
...อ่านต่อ
ที่พักสงฆ์ หมายถึงสถานที่พำนักพักพิงชั่วคราวของพระภิกษุสามเณร
...อ่านต่อ
ทักษิณานุปทาน แปลว่า การเพิ่มให้ซึ่งทักษิณา
...อ่านต่อ
ทักษิณา แปลว่า เหตุเป็นเครื่องเจริญด้วยโภคสมบัติเป็นต้น
...อ่านต่อ
เถรานุเถระ แปลว่า พระเถระผู้ใหญ่และพระเถระผู้น้อย
...อ่านต่อ
เถยจิต ( อ่านว่า เถย – ยะ – จิต ) แปลว่าจิตคิดจะขโมย
...อ่านต่อ
ถูปะ แปลว่า กระหม่อม ยอด จอม หน้าจั่ว
...อ่านต่อ
ถีนมิทธะ คือ ความหดหู่และเคลิบเคลิ้ม
...อ่านต่อ
ถวายอดิเรก คือการที่พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาแด่พระเจ้าอยู่หัว
...อ่านต่อ
ถวายพรพระ เป็นชื่อเรียกการสวดบทสวดของพระสงฆ์อย่างหนึ่ง
...อ่านต่อ
ถวายเนตร เป็นชื่อพระพุทธรูปยืนปางหนึ่งเรียกว่า พระปางถวายเนตร
...อ่านต่อ
ไตรทวาร แปลว่า ประตู ๓ ประตูช่องทาง ๓ ช่องทาง
...อ่านต่อ
ตำนาน ทั่วไปหมายถึงเรื่องแสดงกิจการอันเป็นมาแล้วแต่ปางหลัง
...อ่านต่อ
ตถาคต เป็นพระนามที่ใช้เรียกพระพุทธเจ้าพระนามหนึ่ง
...อ่านต่อ
เดินคาถา เป็นสำนวนวัด หมายถึงการว่าหรืออ่านคาถาในการเทศน์มหาชาติ
...อ่านต่อ
เดาะ ในคำไทย หมายถึงร้าวจนจะหัก
...อ่านต่อ
ดูกร ( อ่านว่า ดูกะระ, ดูกอน) เป็นคำที่นิยมใช้สมัยโบราณ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร