วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ วันรวมใจกตัญญู...บูชาครูวิชชาธรรมกาย

ทบทวนบุญ
เรื่อง : พระสมศักดิ์ จนฺทสีโล

 

ทบทวนบุญ

 

วันรวมใจกตัญญู...
บูชาครู
วิชชาธรรมกาย

ทบทวนบุญ

 

           นักเรียนนักศึกษาก่อนเริ่มเรียนต่างก็มีวันไหว้ครู และถึงจะเป็นนักมวยนักแสดงหรือศิลปินสาขาต่าง ๆ ต่างก็มีการไหว้ครูเช่นกัน การเป็นศิษย์มีครูจึงได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการอบรมสั่งสอนตามแบบฉบับของครูท่านนั้น ๆ การมีครูดี ศิษย์ก็ย่อมได้รับการถ่ายทอดสิ่งดี ๆ จากครูด้วย ซึ่งชาวพุทธถือว่าเป็นบุคคลผู้โชคดีที่มี “ครูผู้เลิศ” ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงส่งว่าเป็น “พระบรมครู” หรือ “พระบรมศาสดา” แห่งชาวโลกทั้งหลาย และเป็น “พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เอง”

          อย่างไรก็ตาม วิธีปฏิบัติให้เข้าถึงพระธรรมกายของพระพุทธองค์เลือนรางหายไปถึงสองพันปีหลังพุทธปรินิพพาน จนกระทั่งต่อมาพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หรือหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ได้สละชีวิตอย่างเด็ดเดี่ยว ปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งยวด จนสามารถค้นพบวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายให้ย้อนกลับมาสู่โลกปัจจุบันได้อีกครั้งหนึ่ง

            ดังนั้น เมื่อถึงกลางพรรษา คือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เข้าถึงพระธรรมกาย เหล่าศิยานุศิษย์ทั้งหลายจึงพร้อมใจกันจัดพิธีบูชาครูวิชชาธรรมกายเพื่อระลึกถึงพระคุณของท่าน  เพื่อความสวัสดีมีชัยและเพื่อจรรโลงความสว่างไสวของแสงธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดา ให้ยังคงเกื้อกูลก่อประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งหลายสืบไปตราบสิ้นกาลนาน

 

วันแห่งศิษย์กตัญญู
ร่วมบูชาครูวิชชาธรรมกาย

 

ทบทวนบุญ

 

           หากย้อนเวลาไปในอดีตเมื่อครั้ง ๙๖ ปี ที่ผ่านมา ณ อุโบสถวัดโบสถ์ (บน)  บางคูเวียง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ อันเป็นช่วงกลางพรรษาที่ ๑๒ ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ในวันนั้นหลวงปู่มุ่งมั่นด้วยจิตที่แรงกล้า ประพฤติปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงพระธรรมกายเป็นพยานการตรัสรู้ธรรมของพระพุทธองค์ว่าเป็นของจริง เข้าถึงได้จริง เห็นได้จริง และหลังจากนั้นท่านก็ทุ่มเทสอนวิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายแก่ชาวโลกทั้งหลาย ให้สามารถรู้และเข้าถึงธรรมตามที่ท่านได้รู้ได้เห็น พร้อมทั้งมีการสืบสานวิธีปฏิบัติต่อเนื่องกันมาถึงปัจจุบัน

          บัดนี้ วันเวลาได้เวียนมาถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ อีกครั้งหนึ่งแล้ว ซึ่งในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖นี้ ตรงกับวันที่ ๑๙ กันยายน ในวโรกาสนี้ วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้จัดให้มีพิธีบูชาครูวิชชาธรรมกาย ณ สภาธรรมกายสากล พิธีที่ยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ มีผู้คนจากทั้งในและต่างประเทศไปร่วมพิธีอย่างคับคั่งจนเต็มสภาธรรมกายสากล แม้เป็นวันพฤหัสบดีซึ่งไม่ใช่วันหยุดงานและมีฝนโปรยปรายในหลายพื้นที่ของประเทศไทย แต่เหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลายก็ไม่หวั่นต่ออุปสรรคหรือภัยทางธรรมชาติใด ๆ ต่างเดินทางไปร่วมพิธีด้วยหัวใจนักสร้างบารมีผู้เปี่ยมด้วยศรัทธา โดยในช่วงเช้าร่วมกันประพฤติปฏิบัติธรรม กล่าวคำถวายทองคำเพื่อหล่อรูปเหมือนพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ร่วมถวายสังฆทาน และรับพรพระ ส่วนในภาคบ่าย เป็นการประกอบพิธีบูชาครูวิชชาธรรมกาย โดยมีพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) เป็นประธาน

 

บูชาหลวงปู่
ทั้งองค์ภายนอกและองค์ภายใน

 

ทบทวนบุญ


          หลังจากพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ประธานสงฆ์ เปิดกรวยสักการะรูปหล่อทองคำหลวงปู่แล้ว ท่านก็นำสาธุชนทั้งหลายนั่งสมาธิรำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ ผู้ค้นพบวิธีปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงพระธรรมกาย และมีมโนปณิธานอันสูงส่งที่จะปราบมารประหารกิเลส รื้อถอนต้นแหล่งแห่งอวิชชาทั้งหลายให้หมดสิ้นไป ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับการยกย่องไว้ในอีกฐานะหนึ่งว่าเป็น  “พระผู้ปราบมาร”  ซึ่งกรณียกิจและคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของท่านปรากฏเป็นความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาสืบมาจนยุคปัจจุบัน

          เมื่อทำสมาธิกลั่นกาย วาจา ใจ จนใสบริสุทธิ์ดีแล้ว ท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนกล่าวคำบูชาครูวิชชาธรรมกาย พร้อมทั้งร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)

          การประกอบพิธีกรรมอันสำคัญครั้งนี้   ไม่เพียงปรากฏให้เห็นเป็นการบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยตาภายนอกเท่านั้น  แต่ในใจของทุกคนรำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยความเคารพเทิดทูนอย่างยิ่ง  เพราะทุกคนต่างซาบซึ้งดีว่า  การบูชาพระเดชพระคุณหลวงปู่  คือการบูชาผู้ค้นพบและสืบทอดการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงคำสอนอันสูงค่าขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ซึ่งถือเป็นมงคลอันสูงสุด  เพราะเป็นการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาอย่างแท้จริง

 

ขบวนอัญเชิญ
รูปหล่อทองคำ เลิศล้ำด้วยศรัทธา

 

ทบทวนบุญ

 

ทบทวนบุญ

 

ทบทวนบุญ

 

          เมื่อพิธีกรรมในห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากล เสร็จสิ้นลงแล้ว ในเวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.มีการจัดขบวนอัญเชิญรูปหล่อทองคำหลวงปู่ เพื่อนำไปประดิษฐานภายในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) ซึ่งริ้วขบวนนี้นอกจากมีความเป็นระเบียบงดงามแล้วยังมีความยิ่งใหญ่อลังการ ประกอบไปด้วยแถวพระภิกษุสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา และมหาเศรษฐีผู้ใจบุญที่มาร่วมแบกเสลี่ยงอัญเชิญรูปหล่อทองคำด้วยความเลื่อมใสศรัทธา และปรารถนาที่จะเชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ เพื่อติดตามท่านสร้างบารมีไปจนถึงที่สุดแห่งธรรม

 

ทบทวนบุญ

 

ทบทวนบุญ

 

ทบทวนบุญ


 

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๓๒ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร