วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ พิธีเจริญพระพุทธมนต์พิเศษเนื่องในวันธรรมชัยและพิธีมุทิตาสักการะเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก

ทบทวนบุญ
เรื่อง : จันทร์ ซีโร่

 

พิธีเจริญพระพุทธมนต์พิเศษ
เนื่องในวันธรรมชัย
และพิธีมุทิตาสักการะ
เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก

 

ทบทวนบุญ

 

ทบทวนบุญ

 

          การเจริญพระพุทธมนต์นั้น โบราณาจารย์กล่าวว่าเปรียบเสมือนได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะขณะที่สาธยายมนต์แต่ละบท ผู้สวดย่อมมีกายและวาจาที่บริสุทธิ์ มีจิตใจจดจ่อแน่วแน่อยู่กับบทเจริญพระพุทธมนต์จนจิตมีสมาธิ ใช้สติพิจารณาจนเกิดปัญญา และมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนซาบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยอย่างแนบแน่น ขณะเดียวกัน ผู้ฟังการเจริญพระพุทธมนต์ก็ย่อมได้รับอานิสงส์ ได้เกิดความรู้ เกิดปัญญา มีจิตที่สงบลึกซึ้งตามไปด้วย ซึ่งในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยศรัทธาสาธุชน ตลอดจนเหล่ากัลยาณมิตรผู้มีบุญทั้งหลาย ได้จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์ขึ้นเป็นกรณีพิเศษเนื่องในวาระครบ ๔๔ ปี วันธรรมชัย ซึ่งเป็นวันคล้ายวันบวชของพระเทพญาณมหามุนี(หลวงพ่อธัมมชโย) ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๗ สิงหาคม ที่ผ่านมา พิธีจัดขึ้น ณ ห้องแก้วสารพัดนึก สภาธรรมกายสากลโดยมีพระพรหมเวที เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานนำเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยพระเถรานุเถระผู้ทรงคุณธรรมจากทั่วประเทศ จำนวน ๑๐๘ รูป

         ในเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. เมื่อคณะพระเถรานุเถระ ๑๐๘ รูป เข้าประจำแท่นมณฑลพิธีแล้ว พระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ผู้แทนพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย ตามด้วยพิธีกรนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย นำอาราธนาศีล ๕ และ กล่าวคำอาราธนาพระปริตร จากนั้นพระพรหมเวทีเมตตานำพระเถรานุเถระจำนวน ๑๐๘ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ น้อมถวายแด่พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เนื่องในวันธรรมชัยเพื่อเป็นสิริมงคล ส่วนญาติโยมทั้งหลายที่ไปร่วมงานก็จะได้รับอานิสงส์แห่งการฟังพระพุทธมนต์มากมายหลายประการและยังเป็นการเจริญศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่ง ๆขึ้นไป

         หลัง จากพิธีเจริญพระพุทธมนต์เสร็จสิ้นลงแล้วในเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. มีการประกอบพิธีมุทิตาสักการะแด่พระพรหมเวที เนื่องในวาระที่พระเดชพระคุณได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกรับงานการคณะสงฆ์ อันมีเขตปกครอง ๕ ภาค ได้แก่ภาค ๘ ภาค ๙ ภาค ๑๐ ภาค ๑๑ และภาค ๑๒

 

ทบทวนบุญ

 

ผู้ฟังการเจริญพระพุทธมนต์
ก็ย่อมได้รับอานิสงส์
ได้เกิดความรู้ เกิดปัญญา
มีจิตที่สงบลึกซึ้ง
ตามไปด้วย

 

ทบทวนบุญ

 

          ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลยสกลนคร หนองบัวลำภู ขอนแก่น มหาสารคามกาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครพนมยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ นครราชสีมา บุรีรัมย์ชัยภูมิ สุรินทร์ ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทราสระแก้ว

 

ทบทวนบุญ


           พิธีกรรมครั้งนี้ มีเหล่าพระเถรานุเถระนับตั้งแต่เจ้าคณะจังหวัด เจ้าอาวาสวัดและศูนย์สาขาในเขตปกครองเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกร่วมพิธีน้อมถวายมุทิตาสักการะอย่างเนืองแน่นและพร้อมเพรียง

 

ทบทวนบุญ

 

ในนามคณะกัลยาณมิตร
วัดพระธรรมกาย
ทั้งในและต่างประเทศ
ขอกราบมุทิตาสักการะแด่
พระเดชพระคุณพระพรหมเวที
ด้วยเศียรเกล้า

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๓๒ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร