วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ สองประสาน ทุกงานสำเร็จ

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป
เรื่อง : ใจแก้ว

สองประสาน
ทุกงานสำเร็จ

          จากผลการวิจัยของโครงการความร่วมมือศึกษาโรคหลอดเลือดหัวใจเอเชีย (InterASIA) เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ พบว่า คนไทยมีค่าโคเลสเตอรอลในเลือดเฉลี่ย๒๑๕ มก./ดล. ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูงเกินความพอดีและ ๓๙.๘ เปอร์เซ็นต์ ของกลุ่มตัวอย่างมีโคเลสเตอรอลเกิน ๒๔๐ มก./ดล. ซึ่งเป็นระดับที่สูงถึงขั้นต้องใช้ยารักษา ทั้งนี้เป็นเพราะการรับประทานอาหารอย่างไม่ระมัดระวังและขาดการออกกำลังกาย

          อาหารที่ผิดสัดส่วนมีผลเสียต่อร่างกาย ฉันใดความคิดด้านลบที่สะสมไว้มาก ๆ ก็บั่นทอนจิตใจของคนเราได้ ฉันนั้น ดังนั้นนอกจากการดูแลร่างกายให้แข็งแรงแล้ว เรายังต้องดูแลจิตใจให้ดีอีกด้วย เพราะร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่ดีงามย่อมผสานให้เกิดความสุขความสำเร็จได้ง่ายขึ้น และสิ่งหนึ่งที่สามารถเพิ่มพูนความดีงามในจิตใจของคนเราได้ ก็คือ “ทาน”หรือ “การให้” ซึ่งเป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานที่ก่อให้เกิดคุณธรรมอีกหลายประการตามมานั่นเอง

 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา
อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประธานฝ่ายฆราวาส

 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

ตักบาตรพระ
๑,๐๕๔ รูป
กรุงเทพมหานคร
(สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

          เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๐๕๔ รูป ณ หอประชุมใหม่สถาบัน(Convention Hall) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร การตักบาตรครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๕ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและส่งกำลังใจไปช่วยเหลือพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ใน ๔ จังหวัดภาคใต้ ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

         พิธีตักบาตรครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.๙, Ph.D.)เป็นประธานสงฆ์ ศ.ดร.ถวิล พึ่งมา อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
ประธานฝ่ายฆราวาส

 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

ตักบาตรพระ
๑,๑๑๑ รูป
จังหวัดอุตรดิตถ์

           เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีพิธีตักบาตรพระ ๑,๑๑๑ รูป บริเวณถนนประชานิมิตรหน้าศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐเอกชน บ้าน วัด และโรงเรียน ต่างร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเต็มที่เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป

 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป

 

ตักบาตรพระ ๒ ล้านรูป


          พิธีตักบาตรในครั้งนี้ มีพระเทพปริยัติวิธาน เจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์ เจ้าอาวาสวัดคลองโพธิ์เป็นประธานสงฆ์ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในวันงาน ประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจกันสวมชุดขาว เตรียมข้าวสารอาหารแห้งนำไปตักบาตรเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๓๒ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร