วารสารอยู่ในบุญ ธรรมะออนไลน์

พระธรรมเทศนา ปุจฉา-วิสัชนา บทความข่าว ผลการปฏิบัติธรรม ตักบาตรพระ บาลีน่ารู้ กฏแห่งกรรม ฝันในฝัน case study ตักบาตรพระ บวชพระ

บทความอยู่ในบุญ โครงการอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทนานาชาติรุ่นที่ ๑ ทวีปยุโรป

สร้างโลกแก้ว
เรื่อง : อัญชลี เรืองจิต

 

สร้างโลกแก้ว

 

โครงการอุปสมบทหมู่

พระธรรมทายาทนานาชาติ
รุ่นที่ ๑ ทวีปยุโรป
Change the World in Belgium

          นิมิตหมายแห่งสันติสุขอันแท้จริงได้เริ่มต้นขึ้น โดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ส่งหมู่คณะไปบุกเบิกเผยแผ่ธรรมะในทวีปยุโรป เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคมพ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งปรากฏมีศูนย์สาขาต่างประเทศเกิดขึ้น ๒๓ แห่ง ตั้งแต่เหนือจรดใต้ครอบคลุม ๑๐ ประเทศ ในทวีปยุโรป ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ “วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์” ประเทศเบลเยียม

 

สร้างโลกแก้ว

 

สร้างโลกแก้ว

 

          การบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้มีคณะสงฆ์จากหลายประเทศไปร่วมพิธี และมีชาวพุทธจากประเทศต่าง ๆ ไปร่วมพิธีนับพันคน

 

สร้างโลกแก้ว

 

          คำว่า “เบเนลักซ์” เป็นชื่อกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคยุโรปตะวันตก ประกอบด้วยสมาชิก ๓ ประเทศคือ เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ และลักเซมเบิร์ก โดยนำเอาพยางค์หน้าชื่อของแต่ละประเทศมาตั้งเป็นชื่อ  “สาธารณรัฐเบเนลักซ์” ซึ่งมีจำนวนประชากรประมาณ ๒๗ ล้านคน

 

สร้างโลกแก้ว

 

สร้างโลกแก้ว


          “วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์” ตั้งอยู่ ณ เมืองลีเดอร์ ห่างจากกรุงบรัสเซล เมืองหลวงของประเทศเบลเยียมประมาณ ๓๐ กิโลเมตร บนพื้นที่ ๓๓,๐๐๐ ตารางเมตร หรือประมาณ ๒๐ ไร่ พุทธสถานแห่งนี้เป็นประหนึ่งมีวิษณุกรรมเทพบุตรมาเนรมิต เพราะมีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน เหมาะสำหรับเป็นบุญสถานเพื่อการประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง ภายในวัดมีสวนต้นไม้อายุนับร้อยปีเป็นสิบต้น มีสระน้ำและทางเดินไว้สำหรับพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางพรรณไม้ที่ร่มรื่น ภายในอาคารหลักสูง ๓ ชั้น มีห้องปฏิบัติธรรมขนาด ๒๕๐ ที่นั่ง และพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชชาธรรมกาย ในภาคพื้นยุโรปอย่างแท้จริง

 

สร้างโลกแก้ว


          ภายในวัดมี “อุโบสถ” พร้อม “องค์พระประธาน” อันศักดิ์สิทธิ์ สามารถรองรับพระภิกษุร่วมประกอบสังฆกรรมได้ถึงคราวละ ๑๐๐ รูป ซึ่งทางวัดได้จัดงานมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์ “พิธีผูกพัทธ-สีมาปิดทองฝังลูกนิมิต ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม” เมื่อเดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อให้คณะสงฆ์ประกอบสังฆกรรมได้ถูกต้องตามพุทธานุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการอุปสมบทพุทธบุตรในต่างแดน พิธีในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เดินทางไปเป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วยรองสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะ และคณะสงฆ์จากประเทศไทย ประเทศในทวีปยุโรป ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศศรีลังการวมกว่า ๒๐๐ รูป เดินทางไปร่วมพิธี และมีชาวพุทธเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศในทวีปยุโรป
กว่า ๒,๐๐๐ คน

          ต่อมาเมื่อมีโบสถ์ถูกต้องตามพระธรรมวินัยแล้ว จึงจัดพิธีอุปสมบทพระธรรมทายาทนานาชาติทวีปยุโรปขึ้นเป็นครั้งแรก ระยะเวลาอบรมระหว่างวันที่ ๕ สิงหาคม ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมีพระครูวิเทศธรรมภาวนา (ไวโรจน์ วิโรจโน) เป็นประธานสงฆ์ในการจัดโครงการอุปสมบทหมู่ฯ และมีพระครูปลัดภาวนาวัฒน์ (ประคองศักดิ์ สติปญฺโญ) เป็นประธานคณะกรรมการพิธีกรรมงานบวช และได้รับความร่วมมือจากศูนย์สาขาในภาคพื้นยุโรปทุกประเทศส่งพระพี่เลี้ยงไปช่วยงาน และส่งธรรมทายาทเข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก รวมจำนวนผู้บวชในครั้งนี้ ๔๖ ท่าน

 

สร้างโลกแก้ว


          วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดให้เป็นพิธีอุปสมบทครั้งสำคัญ ที่เหล่าสาธุชนทุกคนต่างเฝ้ารอคอย เริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ เหล่านาคธรรมทายาทยืนสงบนิ่งรายรอบอุโบสถในพิธีเวียนประทักษิณที่กำลังจะเริ่มขึ้น ริ้วขบวนนำด้วยพานธูปเทียนแพพระอุปัชฌาย์ ถัดมาเป็นพานพุ่มดอกรักสีขาว พานกรวยดอกลำเจียก และขบวนนาคธรรมทายาท ต่อด้วยคณะผู้ปกครองและคณะญาติที่สะพายบาตรประคองผ้าไตรด้วยความปลื้มปีติในบุญใหญ่จากการเป็นญาติแห่งพระพุทธศาสนา

          เสียงสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย “อิติปิโส ภควา...” ก้องกังวานไปทั้งแนวสวนป่า ทุกดวงใจต่างตรึกระลึกถึงบุญกุศลโดยไม่ยอมให้บุญตกหล่นแม้แต่นิดเดียว

          หลังเสร็จสิ้นพิธีเวียนประทักษิณเป็นพิธีขอขมา ซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญยิ่งทั้งของผู้บวชและคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง เพราะเป็นโอกาสที่ผู้บวชจะได้ขออโหสิกรรมในความผิดพลาดล่วงเกินที่เคยกระทำไว้เพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ในชีวิตพรหมจรรย์ ซึ่งในพิธีนี้ หยาดน้ำตาแห่งความปลื้มปีติของหลาย ๆ คนเอ่อล้นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

 

สร้างโลกแก้ว

 

สร้างโลกแก้ว

 

“คนมีตั้งหลายพันล้านคน
ชาตินี้เราจะชวนคนสร้างความดีได้สักล้านคนไหม
เราต้องคิดว่า จะต้องชวนคน
ให้มาสร้างความดีให้ได้เป็นล้านคน”
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

 

สร้างโลกแก้ว

 

           ขั้นตอนพิธีบรรพชาและพิธีอุปสมบทซึ่งเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์จัดขึ้น ณ อุโบสถวัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ โดยมีพระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๗ เป็นพระอุปัชฌาย์ บรรยากาศในพิธีปราศจากเสียงอึกทึกวุ่นวาย มีเพียงเสียงจากการประกอบพิธีกรรมดังชัดเจนท่ามกลางความเงียบสงบ ในขณะที่ผู้มีบุญในชุดขาวต่างพร้อมใจกันนั่งสงบนิ่งพนมมือด้วยความเคารพในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ บางท่านนั่งหลับตาทำสมาธิใต้ร่มไม้ ทุกภาพที่เกิดขึ้นช่วยเพิ่มพูนความศรัทธาเลื่อมใสแก่ผู้พบเห็น รวมทั้งชาวท้องถิ่นที่เพิ่งเข้ามาสัมผัสพิธีกรรมของชาวพุทธเป็นครั้งแรก

           หลังเสร็จสิ้นพิธีบรรพชา เป็นพิธีถวายบาตรและเครื่องไทยธรรม เมื่อคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเข้าประจำพื้นที่ตามหมายเลขเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาของการถวายบาตรและเครื่องไทยธรรมแด่ธรรมทายาทในชุดผ้ากาสาวพัสตร์

          จากนั้น เป็นพิธีตักบาตรสามเณรใหม่ ต่อด้วยพิธีอุปสมบทในภาคบ่าย ตลอดเวลาในช่วงนั้น สายตาทุกคู่ต่างจับจ้องมองดูเหล่าธรรมทายาทเบื้องหน้า ที่ล้วนแต่มีกิริยาสงบ สำรวม น่าเลื่อมใส และต่างปลาบปลื้มใจที่เห็นท่านได้ยกฐานะจากผู้นับถือพระรัตนตรัยขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยแล้ว และสำหรับคนเป็นพ่อเป็นแม่นั้น คำสักล้านคำคงไม่สามารถพรรณนาถึงความปีติตื้นตันใจในวันนี้ได้หมดสิ้นเพราะหลายท่านไม่เคยนึกเลยว่าจะมีโอกาสเห็นหมู่ญาติอันเป็นที่รักบรรพชาอุปสมบทในดินแดนที่ห่างไกลเช่นนี้

          ขอกราบอนุโมทนาบุญกับพระภิกษุสามเณรธรรมทายาทนานาชาติทุกรูป ที่มีโอกาสเข้าอบรมธรรมทายาทนานาชาติรุ่นแรกของทวีปยุโรป ตลอดจนขออนุโมทนาบุญคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และคณะเจ้าภาพทุกท่าน ที่ร่วมสนับสนุนให้การบวชครั้งประวัติศาสตร์นี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี..

บทความนี้ ถูกใจคุณหรือไม่ + -

บทความอยู่ในบุญทั้งหมด ฉบับที่ ๑๓๒ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร