เมื่อข้าพเจ้าพูดว่า ทุกคนต้องเจ็บไข้ได้ป่วย
...อ่านต่อ
ข้าพเจ้าอยากจะเล่าถึงความทุกข์จากความตาย
...อ่านต่อ
เมื่อวันอาทิตย์กลางเดือนมิถุนายน ๒๕๓๒
...อ่านต่อ
คนที่ในเวลามีชีวิตอยู่ ไม่ได้ประกอบบาปกรรมร้ายแรง
...อ่านต่อ
เมื่อประมาณปี๒๕๑๓ ข้าพเจ้าเข้าวัด
...อ่านต่อ
กลิ่นเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยประสาทจมูก
...อ่านต่อ
ด้วยเหตุที่ รูป (สี) เสียง กลิ่นรส สัมผัสทางกาย
...อ่านต่อ
เมื่อข้าพเจ้ารู้จักความตายครั้งแรกนั้น คงมีอายุราวๆ ๕-๖ ขวบ
...อ่านต่อ
การตอบแทนบุญคุณที่มีอานิสงส์มากที่สุด
...อ่านต่อ
การปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญภาวนา
...อ่านต่อ
เป็นเรื่องแม่ของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าจําได้แม่นเพราะคุ้นเคย
...อ่านต่อ
ชีวิตสมัยเมื่อ ๒๐ ปีก่อนของข้าพเจ้า
...อ่านต่อ
เรื่องของเปรตเรื่องนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้พบโดยตรงด้วยตนเองเพียงแต่เคยรู้จักกับผู้ที่ตายไปเป็นเปรต
...อ่านต่อ
ถ้าจะมีใครถามข้าพเจ้าว่า ที่เล่าไว้ว่าเคยช่วยบิดาทําปาณาติบาตมาเมื่อตอนเป็นเด็กนั่นน่ะ เป็นบาปหรือเปล่า
...อ่านต่อ
เรื่องที่ข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปนี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าโดยตรง
...อ่านต่อ
สมัยเมื่อข้าพเจ้าอายุ ๗-๘ ขวบ พ่อกับแม่อนุญาตให้ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีลูกอายุ ๒ - ๓ ขวบ มาปลูกกระท่อมเล็กๆ
...อ่านต่อ
รายนี้เป็นลุงแท้ๆ ของข้าพเจ้า เป็นพี่ชายคนเดียวของแม่ ชื่อลุงหลิน
...อ่านต่อ
ข้าพเจ้าได้รู้จักกับสตรีผู้หนึ่งเป็นสตรีโสด ปัจจุบันอายุถึง ๖๕ ปี แล้ว เป็นลูกศิษย์ของบิดามารดาข้าพเจ้า
...อ่านต่อ
ข้าพเจ้าเวลานั้นยังเป็นเด็กเล็กๆ อายุประมาณ ๖-๗ ขวบ แต่พอฟังคนใหญ่คุยกันรู้เรื่องบ้างแล้ว
...อ่านต่อ
ผีที่ข้าพเจ้าเห็นครั้งนี้ พวกเขาเป็นผีตัวเล็กๆ สูงประมาณศอกเดียว สวยงามน่ารักมาก
...อ่านต่อ
เรื่อง ผีสิง หรือการขอยืมร่างใช้ชั่วคราวเพื่อติดต่อกับคนที่มีชีวิตอยู่ได้นั้น พวกตายด้วยอุบัติเหตุ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร