ง่วง...ก็ปล่อยให้หลับ ถ้าตึง...ก็ลืมตา แล้วก็ว่ากันใหม่
...อ่านต่อ
พอภาวนาไปถึงจุด ๆ หนึ่งแล้ว คําภาวนาหายไป เมื่อไรคำภาวนาหายไป แล้วใจไม่ฟุ้ง
...อ่านต่อ
เราจะเติมแต่ความดี ผ่านมาทางขบวนความคิด คำพูด และการกระทำทุกวัน
...อ่านต่อ
ในกลางไม่มีเดา มีแต่รู้แจ้ง แจ่มแจ้ง สันนิษฐานวิทยาไม่มี
...อ่านต่อ
คือเวลาเลิกนั่งสมาธิแล้ว ให้หมั่นสังเกตว่า เราทำถูกหลักวิชชาไหม
...อ่านต่อ
วันนี้สติกับสบายของเรา ไปด้วยกันกี่ครั้ง กี่นาที กี่ครั้งต่อหนึ่งรอบ
...อ่านต่อ
การพักผ่อน คือ การสร้างบารมี ตอกย้ำซ้ำเดิมไปเรื่อย ๆ จะทําให้เราไม่ประมาท
...อ่านต่อ
ถ้าลูกไม่มีบุญรองรับ ให้พันล้านก็หมดพันล้าน ให้หมื่นล้านก็หมดหมื่นล้าน
...อ่านต่อ
คือสั่งสมบุญทุกบุญให้ตลอดต่อเนื่อง ในตอนที่ยังแข็งแรงอยู่
...อ่านต่อ
ในการสร้างบารมีในชาตินี้ ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ จะเอาไปได้...ต้องเปลี่ยนทรัพย์
...อ่านต่อ
อยากรู้เรื่องราวของตัวเองไหมจ๊ะ ถ้ารักตัวเอง ก็ต้องรู้เรื่องราวของตัวเอง เรื่องอื่นยังไม่สําคัญเท่ากับเรื่องของตัวเอง
...อ่านต่อ
ของขวัญที่ดีที่สุดที่จะถวายหลวงพ่อ คือ การให้ของขวัญจากตรงกลาง
...อ่านต่อ
ทรัพย์ในโลกมนุษย์ นอกจากมีไว้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตแล้ว เขามีเอาไว้สําหรับสร้างบารมี
...อ่านต่อ
การนั่งธรรมะทุกรอบ ให้เราหมั่นสังเกต และปรับปรุงแก้ไขตนเอง
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผู้บัญญัติ แต่มีผู้ที่เขาตั้งกฎนี้ขึ้นมา
...อ่านต่อ
อย่าเบื่อหน่ายในการสร้างบุญ อย่าเกียจคร้านในการทำความเพียร อย่าประมาทชะล่าใจว่า เราทำบุญมาเยอะแล้ว ขอพักก่อน
...อ่านต่อ
เกิดมาระลึกชาติได้ชาติเดียว อันตราย มีเรื่องกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่า มีอยู่หลายท่านระลึกชาติได้ชาติเดียว
...อ่านต่อ
ในช่วงที่บุญเก่าส่งผล บาปยังไม่ได้ช่องอะไร ๆ ก็ดีไปหมด แม้ตอนนั้นเราทำสิ่งไม่ดีก็ตาม
...อ่านต่อ
ชีวิตหลังความตายมีจริง มีคติอยู่ ๒ ทาง คือ สุคติ กับ ทุคติ
...อ่านต่อ
ชีวิตหลังความตาย ไม่มีการทํามาหากิน การทำมาค้าขาย การทําไร่ ทํานา ทำสวน
...อ่านต่อ
ให้ตัดความรู้สึกที่กายเนื้อ ไม่ต้องไปสนใจกายหยาบ เรากำลังเปลี่ยนจากสมมติไปสู่วิมุตติ ในระดับสมมติ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล