อาโรคฺยปรมา ลาภา ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ (ขุ.ธ. มจร. ๒๕/๒๐๔/๙๖)


นิสัย คือ พฤติกรรมเคยชิน ซึ่งเกิดจากการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดบ่อยๆ จนติด เมื่อติดแล้ว ถ้าไม่ได้ทำอีก ก็จะรู้สึกหงุดหงิด
...อ่านต่อ
วิธีผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีอยู่หลายวิธี เช่น การนวด โยคะ ฤๅษีดัดตน การฝังเข็ม เป็นต้น
...อ่านต่อ
การออกกำลังกายที่ดีที่สุด คือ การเดินกับการวิ่ง วันละประมาณครึ่งชั่วโมง อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง
...อ่านต่อ
ให้บริหารร่างกายในท่านอนนี้ทุกวัน เวลาเข้านอน และก่อนจะลุกจากที่นอน หรือแม้เวลานอนพัก
...อ่านต่อ
นั่งบนเก้าอี้หรือม้านั่งที่มั่นคง และไม่สูงกว่าระดับเข่า โดยนั่งให้ชิดขอบด้านหน้า ให้ช่วงต้นขาพ้นขอบเก้าอี้ออกมา
...อ่านต่อ
การบริหารร่างกาย เพื่อจัดการให้โครงสร้างของร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลเสมอ ด้วยตัวของมันเอง
...อ่านต่อ
เราสามารถรักษาโครงสร้างร่างกายของเรา ให้อยู่ในภาวะสมดุลตลอดเวลา สุขภาพของเราให้แข็งแรงไปด้วย
...อ่านต่อ
ในการ นั่ง นอน ยืน เดิน วิ่ง ทำงานหรือกิจกรรมใดๆ ก็ตาม ต้องฝึกตัวเอง ให้มีสติระวังรักษาแนวกระดูกสันหลังให้อยู่ในแนวแกนปกติ
...อ่านต่อ
ดุลยภาพบำบัด คือ วิธีการป้องกันบำบัดรักษาโรคและบำรุงสุขภาพ ด้วยการปรับความสมดุลโครงสร้างของร่างกาย
...อ่านต่อ
สาเหตุของความเจ็บป่วยหลายๆ โรค มาจากตัวเราเอง ดังนั้น เราจึงต้องมีสติควบคุมกำกับการทำงานของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และพังผืด
...อ่านต่อ
การที่กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และพังผืดในส่วนต่างๆ ของร่างกาย มีการหดและดึงรั้งอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้น
...อ่านต่อ
อาการที่คนเรารู้สึกเจ็บปวดเกิดขึ้นเพราะ เนื้อเยื่อในบริเวณที่เจ็บปวด ขาดเลือดไปเลี้ยง และกําลังเกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อบริเวณนั้น
...อ่านต่อ
คนเรามีการเคลื่อนไหว กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และพังผืด จึงต้องมีการยึด ๆ หด ๆ อยู่ตลอดเวลา
...อ่านต่อ
โครงสร้างพื้นฐานของร่างกาย คือ โครงกระดูก ซึ่งประกอบด้วยกระดูกที่มีรูปร่าง และขนาดต่างๆ เรียงเชื่อมต่อกัน
...อ่านต่อ
การที่ร่างกายจะดำรงภาวะปกติได้นั้นอวัยวะทุกส่วนจะต้องทำงานพร้อมกันเป็นปกติ และต้องทำงานประสานสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี
...อ่านต่อ
ภาวะปกติของร่างกาย หมายถึง ภาวะที่ร่างกายไม่เจ็บป่วยระบบต่างๆ ของร่างกายทำงานได้อย่างสมบูรณ์ตามธรรมชาติ
...อ่านต่อ
เมื่อทานลูกอมแล้ว น้ำตาลจะติดอยู่ที่ฟันเป็นเวลานานเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ในปาก
...อ่านต่อ
ใครที่นั่งสมาธิไม่นานก็หลับคอตกทุกครั้ง เพราะเส้นบริเวณคอติด เกิดการดึงรั้งทำให้ไปกดเส้นเลือดที่อยู่บริเวณคอ
...อ่านต่อ
การนั่งหลังงอมีหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น กล้ามเนื้อเส้นเอ็นไม่แข็งแรง โครงสร้างของร่างกายผิดปกติ
...อ่านต่อ
ในระหว่างเดินทาง ไม่ว่าเดินทางโดยเครื่องบินหรือทางใดก็ตาม สิ่งที่ควรยึดถือเป็นข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือ
...อ่านต่อ
วัตถุประสงค์สำคัญในการใช้สมุนไพรปรุงอาหาร นอกจากเพื่อให้เกิดความอร่อยแล้ว ยังมีอีก ๓ ประการ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล