ชาวสมุทรปราการ จัดพิธีสวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร, จุดโคมประทีป ,เวียนประทักษิณ น้อมบูชา องค์พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เนื่องในวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๙
...อ่านต่อ
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีโปรยทรายเป็นปฐมเริ่มสถาปนาพระเจดีย์สวรรค์วัดป่าหมาก อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
...อ่านต่อ
พิธีจุดเทียน "แสงแห่งสันติภาพโลก" ครั้งที่ ๓ ณ เมือง อิโลอิโล ประเทศฟิลิปปินส์ วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
...อ่านต่อ
วันธรรมชัย (๔๗ พรรษา) วันแห่งชัยชนะโดยธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘
...อ่านต่อ
วันสมาธิโลก และอาทิตย์ต้นเดือน พิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
พิธีขอขมารับผ้าไตร ของนาคธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP) วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๘
...อ่านต่อ
พิธีบรรพชา โครงการอุปสมบทหมู่ รุ่นเข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย ครั้งที่ ๑๒ วันเสาร์ที่ ๑๘ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๘
...อ่านต่อ
พิธีตัดปอยผม โครงการอบรมธรรมทายาทนานาชาติ (IDOP)
...อ่านต่อ
พิธีขอขมาและมอบผ้าไตร โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
...อ่านต่อ
พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ "เจดีย์สวรรค์วัดบ้านขุน" ณ วัดบ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
...อ่านต่อ
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กลั่นแผ่นดิน และโปรยทรายเพื่อสถาปนา พระเจดีย์สวรรค์ ณ วัดบ้านแม่แสนสุข ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๑ มิย. พ.ศ.๒๕๕๘
...อ่านต่อ
พิธีตอกเสาเข็มต้นแรกเพื่อสถาปนาสร้างวัดพระธรรมกายสิงคโปร์
...อ่านต่อ
ธรรมทายาทอุดมศึกษา รุ่นที่ ๔๓ ,ธรรมทายาทอุดมศึกษายุวพุทธศาสตร์ รุ่น ๑ และธรรมทายาทพระพี่เลี้ยงเข้าพรรษา
...อ่านต่อ
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญนำหมู่คณะจากประเทศไทย รวมทั้งมูลนิธิธรรมกาย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว ที่ประเทศเนปาล
...อ่านต่อ
"เส้นทางสันติภาพ" การอัญเชิญและสมโภช "แก้วบรมจักรพรรดิรัตนะสีมาบาวาเรีย"
...อ่านต่อ
โครงการบวชพระเข้าพรรษา ปี 2558
...อ่านต่อ
วิสาขบูชา วันสำคัญของชาวโลก พิธีตักบาตร พิธีบูชาข้าวพระ พิธีถวายผ้าไตรและไทยธรรมพระภิกษุอุปสมบทอุทิศชีวิต พิธีอุปสมบทสามเณรอุทิศชีวิต ๑๒ รูป พิธีจุดวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณรอบมหารัตนวิหารคด ณ สภาธรรมกายสากล / อุโบสถ วัดพระธรรมกาย / มหารัตนวิหารคด
...อ่านต่อ
พิธีตักบาตร พิธีบูชาข้าวพระ พิธีถวายผ้าไตรและไทยธรรมพระภิกษุอุปสมบทอุทิศชีวิต พิธีอุปสมบทสามเณรอุทิศชีวิต ๑๒ รูป พิธีจุดวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณรอบมหารัตนวิหารคด ณ สภาธรรมกายสากล / อุโบสถ วัดพระธรรมกาย / มหารัตนวิหารคด
...อ่านต่อ
โรงครัว 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี
...อ่านต่อ
พิธีถวายมหาสังฆทานพุทธบุตร ๓๐,๐๐๐ กว่าวัดทั่วประเทศ และพุทธบุตร ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดภาคใต้ ปีที่ ๑๑ ครั้งที่ ๑๑๑
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง