กิเลสบังคับให้ทำกรรม มีผลเป็นวิบาก ถ้ายังไม่หมดกิเลสก็ต้องเวียนว่ายตายเกิด ในวัฏฏสงสาร


เมื่อเปรียบเทียบรูปกายจะพบว่า  เทวดาทำกรรมดีได้น้อย ทำกรรมชั่วได้น้อย เพราะเป็นกายละเอียด และไม่มีใครขาดแคลนสิ่งใด มีความสุขอยู่ด้วยกำลังบุญของแต่ละตน
...อ่านต่อ
         สัตว์นรกจะตายเพราะถูกทัณฑ์ทรมาน ตายเกิดๆ จนนับครั้งไม่ถ้วน เมื่อหมดกรรมสัตว์นรกจะวิ่งหลุดจากมหานรกเข้าไปอุสสทนรก
...อ่านต่อ
 ในวันพระขึ้น 15 ค่ำ คือวันพักในยมโลก แต่ในมหานรกกับอุสสทนรกไม่ได้พัก ในคืนเดือนเพ็ญ เจ้าหน้าที่ยมโลกจะหยุดทัณฑ์ทรมานสัตว์นรก
...อ่านต่อ
เมามันกับการทำหน้าที่ทรมานสัตว์นรก แสดงว่าบาปยังหนาแน่นอยู่ยังต้องทำหน้าที่อีกยาวนาน
...อ่านต่อ
ในยมโลก เจ้าหน้าที่มาจาก นาค ยักษ์ ครุฑ และกุมภัณฑ์ที่มีบุญปนบาปอยู่มาก
...อ่านต่อ
 เมื่อกายละเอียดหลุดออกจากกายหยาบในสภาพใจที่ไม่หมองไม่ใส หรือใจหมองไม่มาก ไม่ว่าจะไปที่ไหนพอครบ 7 วัน
...อ่านต่อ
สัตว์นรกมีชีวิตอยู่เพื่อเสวยทุกข์ อันเกิดจากบาปอกุศลที่ตนเองได้ทำเอาไว้
...อ่านต่อ
นรก มาจากคำว่า นิรย แปลว่า ไม่มีความสุขความสบาย
...อ่านต่อ
เกิดจากอกุศลกรรมซึ่งมีหลายสาเหตุ และรูปกายของเปรตมักจะบอกบุพกรรมที่ทำเอาไว้ เช่น
...อ่านต่อ
เปรต หมายถึง สัตว์ที่มีฐานะห่างจากความสุขทั้งหลาย
...อ่านต่อ
 คือ ความกำหนดหมาย / ความจำ มีปรากฏแก่สัตว์เดรัจฉาน สัญญาที่ปรากฏแก่สัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย มี 3 อย่าง
...อ่านต่อ
สัตว์เดรัจฉาน ต้องประสบทุกข์ทางกายภาพ อย่างน้อย 3 ประการเป็นประจำ
...อ่านต่อ
สัตว์เดรัจฉานแยกประเภทโดยขา มี 4 ประเภท 1. ประเภทไม่มีขา เช่น งู ปลา ไส้เดือน เป็นต้น 2. ประเภท มี 2 ขา เช่น เป็ด ไก่ นก เป็นต้น
...อ่านต่อ
    สัตว์เดรัจฉานมีชีวิตอยู่เพื่อเสวยทุกข์อันเกิดจากบาปอกุศลที่ตนเองทำผิดพลาดเอาไว้
...อ่านต่อ
สัตว์เดรัจฉานส่วนใหญ่เกิดได้ 3 แบบ คือ เกิดในครรภ์ เช่น วัว ควาย หมู สุนัข แมว เป็นต้น
...อ่านต่อ
   เดรัจฉาน คือ สัตว์ผู้ไปโดยส่วนขวาง เรียกว่า ติรัจฉาน หรืออีกความหมายหนึ่งแปลได้ว่าสัตว์ที่ขวางจากมรรคผล คือไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้
...อ่านต่อ
ชีวิตมนุษย์ มีทั้งสุขและทุกข์ แต่สุขน้อยกว่าชาวสวรรค์
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแบ่งประเภทของคน ตามการไปเกิด มาเกิดไว้ 4 จำพวก คือ
...อ่านต่อ
   พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญเคยให้โอวาทไว้ว่าการไปเกิด มาเกิดมีขั้นตอนการ
...อ่านต่อ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงองค์ประกอบของการปฏิสนธิ 3 ประการ
...อ่านต่อ
คุณสมบัติ 3 ประการ ที่คนในชมพูทวีปประเสริฐกว่าคนในทวีปอื่น และเทวดาชั้นดาวดึงส์คือ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล