ต้นไม้ที่เกิดรวมกันเป็นป่าดงแต่ละต้นย่อมช่วยกันปะทะลมพายุให้แก่กัน จึงยืนต้นอยู่ได้นาน ผิดจากต้นไม้ที่เกิดอยู่โดดเดี่ยว
...อ่านต่อ
 กว่าจะรู้ว่า อะไรบุญ อะไรบาป อะไรดี อะไรชั่ว ก็ทำบาป ทำชั่ว เสียเยอะแยะ ครั้นบาปนั้นตามให้ผล ก็แทบกลับเนื้อกลับตัวไม่ทัน
...อ่านต่อ
    ทำไมจึงต้อง " ให้ทาน " ก่อนอย่างอื่นเพราะเหตุ ๔ ประการ ๑. ทานเป็นบันไดขั้นแรกที่จะนำขึ้นสู่เทวโลก เพราะเป็นความดีที่ทำได้ง่าย
...อ่านต่อ
   เกิดเป็นคนก็มีหน้าที่ติดตัวมาทันที โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ ตั้งแต่หน้าที่ลูก, พี่, น้อง, นักเรียน, ประชาชน, ผัว, เมีย, พ่อ, แม่,
...อ่านต่อ
 คำทั้งสองคำนี้ เป็นคำที่อมความหมายในทางดี และเป็นคำคู่กัน ผู้ชายที่จะได้ชื่อว่าสามี ก็เพราะเลี้ยงดูภรรยา ผู้หญิงที่จะได้นามว่า
...อ่านต่อ
วันหนึ่งเราต้องแก่ ต้องตาย สิ่งที่อยากได้ด้วยกันทุกคน คือความปีติ ปลื้อมใจ ไว้หล่อเลี้ยงใจให้สดชื่น ความปลื้มปีติจะเกิดได้ 
...อ่านต่อ
  ต้นไม้ที่ดูดน้ำ ดูดปุ๋ย อากาศ เข้าไปสะสมไว้ในต้นจนสมบูรณ์ แต่ถึงฤดูแล้วยังไม่ออกดอก ออกผล ก็ต้องโค่นทิ้ง
...อ่านต่อ
 หากใครฝึกได้ดีแล้ว ย่อมสามารถฝากความดีให้ชาวโลกเห็นได้มากกว่าฝีมือเสียอีกดังเช่น พระพุทธศาสนาแพร่หลายขึ้นมาได้
...อ่านต่อ
 ดาบคม แต่ไม่มีฝัก ระเบิดอันตราย แต่ไม่มีสลักนิรภัย ล้วนสามารถให้คุณและโทษกับผู้ใช้ได้เท่ากันเพราะปราศจากการควบคุมความรู้
...อ่านต่อ
  เมื่อเราปลูกมะม่วงจะอิ่มหรือจะรวย ล้วนอยู่ที่การออกผลของมัน ในช่วงแรกที่ปลูกมะม่วงจะมีเพียงลำต้น กิ่ง ใบ
...อ่านต่อ
ความทุกข์และความเสื่อมต่างๆ มีอยู่รอบตัวเราตั้งแต่เกิดและเราก็ไม่ชอบมัน แต่เราชอบและต้องการความสุข
...อ่านต่อ
 พ่อค้ารวยได้เพราะได้ทำเลดี ทุนดี และการบริหารที่ดี ชาวสวนรวยได้ เพราะได้ดินดี พันธุ์พืชดี และบริหารงานดี สาธุชนได้ปฏิรูปเทสดี
...อ่านต่อ
  ผลไม้ที่คัดพันธุ์มาดีแล้ว รสโอชะของมันย่อมติดมาในเมล็ดเมื่อนำมาปลูก ต้นของมันย่อมให้ผลที่มีรสอร่อยทันทีโดย
...อ่านต่อ
 ต้นโพธิ์ต้นไทร ถ้าปลูกในที่ดินดี ย่อมสามารถโตได้เป็นโอบๆ สูงได้ ๑๐-๒๐ วา แต่ถ้านำไปปลูกในกระถาง จะโตได้แค่เป็นบอน
...อ่านต่อ
   งานที่ยากที่สุดในโลก คืองานปลูกฝังความคิดเห็นถูก เพราะฉะนั้น ใครสอนความเห็นถูกให้ จงกราบไหว้บูชาจนกว่าจะตายจากกัน
...อ่านต่อ
คนทั่วไปมักเข้าใจว่า ผู้ที่เรียนหนังสือได้จบปริญญานั้น คือ บัณฑิตความจริงนั่นเป็นเพียงบัณฑิตทางโลกเท่านั้นยัง
...อ่านต่อ
คนเราทุกคนอยากจะดีและเด่นทั้งนั้น แต่เป็นไม่ได้ทุกคน สาเหตุใหญ่ที่เป็นไม่ได้ ก็เพราะวินิจฉัยเสีย แยกไม่ออกว่า
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร