เราต้องหยุดนิ่งสนิท เห็น จำ คิด รู้ หยุดสนิทเป็นจุดเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7


ทัพพีทองของพ่อรู้รสแล้ว นํ้าแกงแก้วรสชาติขนาดไหน
...อ่านต่อ
ดวงธรรมต้องรักษ์ใว้ อย่าหาย หยุดนิ่งอย่างสบาย นั่นไซร้
...อ่านต่อ
ทุกๆ สิ่งมีอยู่แล้วในกลางกาย แม้อารมณ์สบายที่กำลังแสวงหา
...อ่านต่อ
ทุกคนในโลก ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะต้องเดินทางไปสู่ปรโลกด้วยกันทุกคน ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยง หรือปฏิเสธได้เลย แม้ว่าจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม ซึ่งปรโลกนั้นมีทางไปอยู่ ๒ ทาง คือ สุคติ กับ ทุคติ
...อ่านต่อ
มีผู้มีบุญหลายท่าน ไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนก็ตาม ชนชั้นล่าง ชั้นกลาง ชั้นสูง ถ้าไม่เคยหมั่นนึกถึงบุญ หรือไม่รู้จักหลักสูตรของชีวิตก่อนเดินทางไปสู่ปรโลกว่า ถ้าใจใสไปดี ใจหมองไปไม่ดี (ไปอบาย)
...อ่านต่อ
เราคงนึกไม่ถึงว่า อดีตที่ผ่านมา ในภพชาติก่อน ๆ นั้น เราเคยทำบาปอกุศลไว้มากน้อยเพียงใด ซึ่งมันเป็นระเบิดเวลาของชีวิต
...อ่านต่อ
ตื่นนอนต้องนิ่งไว้   กลางกาย มั่นศึกษ์วิชช์ธรรมกาย ใฝ่รู้
...อ่านต่อ
ชีวิตในปรโลก ถ้ามีบุญมากก็ไปมีความสุขในสุคติโลกสวรรค์มาก บางท่านท่องเที่ยวอยู่ในโลกสวรรค์เลย คือจากสวรรค์ชั้นหนึ่งไปชั้นสอง สองไปสาม ไปสี่ ไปห้า ไปหก หกแล้วย้อนลงมาใหม่ หลายเที่ยวก็มี เที่ยวเดียวก็มี อย่างนี้เขาเรียกว่า ท่องอยู่ในสวรรค์
...อ่านต่อ
ถ้าใครใจใส...ก็ไปสุคติโลกสวรรค์ ถ้าใครใจหมอง...ก็ไปอบาย
...อ่านต่อ
ชีวิตในสังสารวัฏ มีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่คอยพัดผันชีวิตเราให้เป็นไปในเรื่องราวต่าง ๆ มีกฎแห่งกรรมซึ่งเป็นยิ่งกว่ากฎเหล็กทั้งหลายในโลก ที่คอยบังคับบัญชาสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่
...อ่านต่อ
เรื่องนรกสวรรค์ อย่าเข้าใจเพียงว่า สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ เอาสวรรค์มาล่อ เอานรกมาขู่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงไปรู้ไปเห็นมา
...อ่านต่อ
โลกในอุดมคติ ไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นในโลกใบนี้ แต่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว...นับครั้งไม่ถ้วน
...อ่านต่อ
ใดอื่นกี่หมื่นฟ้า  พรรณนา บ่ เทียบหนึ่งเมล็ดงา  ลูกไซร้
...อ่านต่อ
ทะเลค่อยลาดลึก  ลงไป ธรรมะพระบรมไตร  เช่นนั้น
...อ่านต่อ
ชีวิตต้องเบิกบานด้วยตัวของเราเอง นี่เป็นเรื่องที่สำคัญและสูงส่งมากเลย
...อ่านต่อ
สันติสุขภายในและประโยชน์ที่ได้รับจากการทำสมาธิ จะเกิดจากการทำสมาธิอย่างเดียวเท่านั้นหรือไม่ เราสามารถทำกิจกรรมอย่างอื่นเพื่อให้ได้ผลเหมือนกันได้หรือไม่
...อ่านต่อ
จงเป็นมิตรกับความคิดทุกๆ อย่าง คิดดีบ้างเกือบดีบ้างช่างหัวมัน
...อ่านต่อ
ดี ที่สุดหยุดไว้  ดรงกลาง แล้ว จักพบหนทาง  พ่อชี้
...อ่านต่อ
ไม่เห็นยากหากได้ หยุดใจ ปล่อยจิตสู่ภายใน เท่านั้น
...อ่านต่อ
เย็นเอ๋ยเย็นจิตแล้ว คนดี เพิ่มสุขทุกนาที แซ่บไซร้
...อ่านต่อ
ทำไมหลาย ๆ คน ชอบใช้วิธีการแก้แค้น...แทนการให้อภัย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล