เราต้องหยุดนิ่งสนิท เห็น จำ คิด รู้ หยุดสนิทเป็นจุดเดียวกันที่ศูนย์กลางกายฐานที่ 7


สมาธิสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้อย่างไร
...อ่านต่อ
ใจ หยุดสนิทไว้ กลางกาย ฟ้า ถล่มดินทลาย นิ่งไว้
...อ่านต่อ
ทำดีที่สุดแล้ว หรือยัง ดี ที่สุดต้องนั่ง หยุดได้
...อ่านต่อ
คลื่นทะเลมุ่งขึ้น เนินไศล ลูกธนูมุ่งพรูไป สู่เป้า
...อ่านต่อ
จงก้าวตามพ่อชี้ มัชฌิมา เส้นทางพระสัมมา พุทธเจ้า
...อ่านต่อ
เมื่อใจติดก็ดิดใจ ฉันติดใจความสุขไม่มีประมาณ
...อ่านต่อ
ใครเป็นผู้ค้นพบว่า การวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย จะนำความสงบสุขมาสู่มนุษยชาติ ทำไมศูนย์กลางกาย จึงมีความสำคัญขนาดนั้น
...อ่านต่อ
เราไม่ได้ใครจะได้เล่าลูกเอ๋ย ทำเสบยใจสบายได้แหง๋แหง๋
...อ่านต่อ
ถ้าความคิดเกิดขึ้นมาให้ไหลผ่าน อย่าต่อต้านก็จะหายถ้าไม่สน
...อ่านต่อ
ลูกก็ต้องหยุดไว้ กลางกาย หมั่นฝึกอย่าดูดาย ลูกแก้ว
...อ่านต่อ
ส. สี่ ส. มั่นไว้ ให้ดี จักถึงธรรมเร็วจี๋ แน่แท้
...อ่านต่อ
วัฒนธรรมขององค์กรเรา ต้องเริ่มต้นที่การรักการปฏิบัติธรรม หลวงพ่อเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติธรรม เมื่อนั่งสมาธิจนใจละเอียดแล้ว คุณยายก็บอกเรื่องเป้าหมายชีวิต
...อ่านต่อ
ถ้าอยากเข้าถึงธรรมกันจริง ๆ ต้องใช้ทุกอนุวินาทีให้เป็นประโยชน์ โดยการประคับประคองใจของเรา ให้อยู่ภายในให้ได้
...อ่านต่อ
ประคอง จิตนิ่งไว้ กลางกาย ประหนึ่ง ดูหนังฉาย เรื่องแก้ว
...อ่านต่อ
สัมมา ย่อมาจาก มรรคมีองค์ ๘ ตั้งแต่ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ
...อ่านต่อ
เห็นดวงใสติดแล้ว กลางกาย ตรึกนิ่งอย่าให้หาย ลูกแก้ว
...อ่านต่อ
ทุกทุกสิ่งมีอยู่แล้วในกลางกาย แม้อารมณ์สบายที่กำลังแสวงหา
...อ่านต่อ
นั่งยิ้มยิ้มสิจ๊ะหน้าแย้มยิ้ม หลับตาพริ้มยิ้มละไมดั่งเพชรใส
...อ่านต่อ
หากลูกละเอียดแล้ว เมื่อใด งานหยาบเสร็จเร็วไว เมื่อนั้น
...อ่านต่อ
เพียรให้มั่นเถิดไซร้ สายกลาง ลูกน่ะมาถูกทาง แน่แท้
...อ่านต่อ
ปฏิบัติ ธรรมนำสุขให้ ชีวา ต้อง ตรึกกลางกายา อย่าคร้าน
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล