เพียงหนึ่งคำ หนึ่งกวี ที่สอนจิต ความศักดิ้สิทธิ้ คุณคำ มหาศาล
...อ่านต่อ
วันเวลา...ผ่านไปเร็วไวนัก วันหยุดพักชีวิตคนยากพ้นหนี
...อ่านต่อ
เกิดเป็นคน ตรองใจ ให้จงหนัก ความจงรัก ภักดี ศรีศาสนา
...อ่านต่อ
การตักเตือนซึ่งกันและกันนั้น เมตตามั่นรักหวังดีศรีสุขศานต์
...อ่านต่อ
สายธารรัก ศรัทธา กัลยาณมิตร สายธารจิต เสียสละ ประสิทธิ้ผล
...อ่านต่อ
ยี่สิบสามมีนาคมบ่มบุญใส เป็นวันได้บวชสามเณรเด่นราศี
...อ่านต่อ
"หนึ่งคน" รัก เมตตา ปรารถนาดี "หนึ่งคำ" ชี้ เตือนจิต คิดเกื้อหนุน
...อ่านต่อ
คนใจกว้าง...ใจใหญ่...ใจยุติธรรม คนแนะ-นำ ช่วยคน พ้นทุกข์เข็ญ
...อ่านต่อ
ถูกคือถูก ผิดคือผิด จิตตรงซื่่อ ต้องยึดถือ คืลธรรม นำสุขศานต์
...อ่านต่อ
ภาพแห่งบุญบารมีที่เราสร้าง ทุกสิ่่งอย่างทั้งหลายฉายรัศมี
...อ่านต่อ
อรุณสว่างญาติธรรมผู้จำเริญ เส้นทางบุญที่เราเดินด้วยใฝ่ฝัน
...อ่านต่อ
"คนตาบอด" แต่ใจไม่ยอมบอด ใจรักชาติศาสน์ตลอดทอดทางสวรรค์
...อ่านต่อ
อันความดีความงามคือความสุข กำจัดทุกข์ภัยกิเลสเหตุเศร้าหมอง
...อ่านต่อ
อาจต่างถิ่นต่างที่ต่างมีเกิด บุญประเสริฐที่สุดเป็นมนุษย์หนอ
...อ่านต่อ
...เขามีบุญคุณ... เพราะ "เขามีบุญคุณ" หนุนนำช่วย
...อ่านต่อ
หยุดบาป...ตลอดชีวิต หยุดจิต...ตลอดกาล
...อ่านต่อ
อย่าหลงตัวเหลิงใจว่าใหญ่เก่ง มาอวดเบ่งอ้างชั้นสำคัญหมาย
...อ่านต่อ
เกิดเป็นนักสร้างบารมี ต้องมั่นความดีเด่นจิต
...อ่านต่อ
พรุ่งนี้...ย่อมมีแน่ ขอเพียงแค่คุณมีลม
...อ่านต่อ
ชวนให้รวยสวยฉลาดสมปรารถนา ชวนให้มาเข้าวัดขัดเกลานิสัย
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล