"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กาลเวลาที่ทรงคุณค่า อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบ
...อ่านต่อ
 "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการฟังธรรม 5 ประการ คือ ผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง ย่อมเข้าใจชัดในสิ่งที่ได้ฟังแล้ว
...อ่านต่อ
 "บุคคลใด เลี้ยงมารดาและบิดาโดยธรรม แม้เทวดาและมนุษย์ย่อมสรรเสริญผู้เลี้ยงมารดาและบิดานั้น บุคคลใด เลี้ยงมารดา
...อ่านต่อ
 "ภิกษุผู้สันโดษ ย่อมเป็นผู้อยู่เป็นสุขในทิศทั้งสี่ และเป็นผู้ไม่หงุดหงิด สันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้ ย่อมครอบงำอันตราย
...อ่านต่อ
"ผู้ใดมีความเคารพในพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ย่อมได้รับการสรรเสริญในปัจจุบัน เขาเป็นผู้มีปัญญา
...อ่านต่อ
" ราชรถอันวิจิตรย่อมคร่ำคร่าโดยแท้ อนึ่ง...แม้สรีระก็ย่อมเข้าถึงชรา แต่ทว่าธรรมของสัตบุรุษหาเข้าถึงชราไม่
...อ่านต่อ
หลายคนเคยได้ยินคำว่า “นานาจิตตัง” ซึ่งคำนี้มีความหมายว่า ความคิดที่แตกต่างกัน หรือคิดไม่เหมือนกัน ซึ่งแน่นอนว่า คนละคนความคิดก็ต้องคนละอย่างอยู่แล้ว
...อ่านต่อ
ให้เข้าใจถึงความเป็นจริงของโลกและชีวิต รู้จักบังคับจิตใจ ไม่ปล่อยให้หลงไหลไปในสิ่งที่ไร้สาระ
...อ่านต่อ
อย่างสม่ำเสมอ สร้างกันทุกภพทุกชาติ บารมีถึงเต็มเปี่ยมได้ฉันนั้น
...อ่านต่อ
เพราะกำลังใจไม่เข้มแข็งพอ และบางทีอาจจะเป็นเพราะความไม่รู้ว่า ความดีนั้นคืออะไรทำไปทำไม
...อ่านต่อ
เราจะเห็นว่า บุญที่ทำเอาไว้กับพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็น เนื้อนาบุญ สามารถบันดาลสมบัติใหญ่ให้เกิดขึ้นอย่าง น่าอัศจรรย์ โดยที่เจ้าของบุญเองก็คาดไม่ถึง
...อ่านต่อ
การอธิษฐานจิตเป็นการวางผังความสำเร็จให้กับชีวิต หากปรารถนาให้แรงอธิษฐานส่งผลโดยเร็วพลัน ต้องสั่งสมบุญไว้มาก
...อ่านต่อ
"นรชนเหล่าใดเมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ ถูกเทวทูต ตักเตือนแล้วยังประมาทอยู่ นรชนเหล่านั้นจะเข้าถึง หมู่สัตว์อันเลวทราม ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาลนาน"
...อ่านต่อ
สั่งสมบุญไว้ จะเข้าไปขออาศัยอยู่ในวิมานของคนอื่นก็ไม่ได้ ประเภทไม่ได้ทำบุญก่อนตาย ก็มีแต่จะกลายเป็นสัมภเวสีล่องลอยไม่มีวิมานสถิตย์ บางทีต้องอาศัยศาล
...อ่านต่อ
ถือเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเป็นรากฐาน ในการพัฒนาในทุกๆสิ่ง ชีวิตของคนเราจะสูงส่งหรือตกต่ำ ก็อยู่ที่การพัฒนาตนเองในภพชาติปัจจุบันนี้เป็นสำคัญ อุปสรรคต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต
...อ่านต่อ
เราเป็น ผู้ลิขิต ภาพในอนาคต ฉะนั้น จำเป็นอย่างยิ่ง ที่เราจะต้องมี ภาพดีๆ ไว้ในใจ ให้ภาพ แห่งการสร้างบารมี ติดอยู่ ในใจของเรา ไปทุกภพทุกชาติ กระทั่งถึง ที่สุดแห่งธรรม.
...อ่านต่อ
จะเห็นถูกต้องได้ต้องเห็นที่ตรงกลาง จะเห็นธรรมภาย ในด้วยใจที่บริสุทธิ์หยุดนิ่ง ถ้าเห็นธรรมได้จึงจะรู้เห็นถูก ต้องตามความเป็นจริง ดังนั้นอย่าได้ประมาทในการฝึก ใจให้หยุดนิ่ง
...อ่านต่อ
ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าใจ ของเราเอง นักปราชญ์บัณฑิตที่แท้จริง เวลาจะทำอะไร เขาจะเริ่มต้นที่ใจก่อน หรือแม้กระทั่งการที่จะพัฒนาประ- เทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองนั้นต้องเริ่มที่พัฒนาคน
...อ่านต่อ
คนเราควรเตือนสติกัน แนะนำกัน และห้ามปรามกัน จากธรรมของอสัตบุรุษ คนที่ทำเช่นนั้นย่อมเป็นที่รักของ คนดี แต่ไม่เป็นที่รักของคนไม่ดี"
...อ่านต่อ
ล้วนแต่มีกรรมเป็นของตน หากจะดูว่าชาติที่แล้วมา บุคคลเป็นเช่นไร ก็ให้สังเกตุดูว่า ปัจจุบันบุคคลนั้นเป็นอย่างไร
...อ่านต่อ
เราจะอยู่ตรงไหน หากโอกาสแห่งการสร้างบุญมาถึงแล้ว ควรรีบเก็บเกี่ยวเอาบุญไป ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งเป็นอย่างน้อย เพราะถ้าเราปล่อยให้โอกาสที่ดี
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล