ชายยากจนเข็ญใจ ชื่อมหาทุคตะ ออกไปรับจ้างเศรษฐี  เพื่อหาเงินมาเลี้ยงพระที่ตนนิมนต์ไว้
...อ่านต่อ
คฤหบดีและคฤหปตานีทั้งหลาย สังวาส (ความอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากัน) ๔ ประเภทนี้ คือ
...อ่านต่อ
ทรัพย์ คือ 1.ศรัทธา 2.ศีล
...อ่านต่อ
ชื่อว่าน้ำในเกวียน มีใบไม้เน่า มีสีดำ อยู่ที่เชิงเขา เมื่อมองดู ย่อมปรากฏเหมือนน้ำลึกร้อยวา
...อ่านต่อ
(ภิกษุ) : ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า  เหตุไรหนอ เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ พอเห็นกันเข้าก็เฉย ๆ หัวใจก็เฉย บางคนพอเห็นกันเข้า จิตก็เลื่อมใส
...อ่านต่อ
หากว่านรชนกล่าวพระพุทธพจน์ อันมีประโยชน์เกื้อกูลแม้มาก แต่เป็นผู้ประมาทแล้ว
...อ่านต่อ
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายย่อมคบค้ากัน ย่อมสมาคมกันโดยธาตุเทียว
...อ่านต่อ
ภาษิตของพระวัลลิยเถระ วารน(จิต)  เข้าไปอยู่ในกระท่อม(ร่างกาย) มีประตู ๕ ประตู (หมายถึง ตา หู จมูก ลิ้น กาย)
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล