ไม้ล้มจักค่ามให้ ดูการ คนท่าวล้มข้ามพาน ห่อนได้
...อ่านต่อ
เทพาพันเทพเรื้อง ฤทธิรงค์ บ่เท่าพระอินทร์องค์ หนึ่งได้
...อ่านต่อ
ไม้ล้มควรข้ามได้ โดยหมาย คนล้มจักข้ามกราย ห่อนได้
...อ่านต่อ
แมลงวันท่วยเด็กน้อย นารี พลูกัดชลกุณที ลูกไม้
...อ่านต่อ
คนรักมีมากไซร้ แสดงผล ชังมากนินทาตน โศกเศร้า
...อ่านต่อ
ผิรู้รู้จุ่งให้ เทียมคน จักเงื่องเงื่องเป็นกล เงื่องแหง้
...อ่านต่อ
เป็นชายความรู้ยิ่ง เป็นทรัพย์ ทุกประเทศมีผู้นับ อ่านอ้าง
...อ่านต่อ
วิชาเป็นเพื่อนเลี้ยง ชีวิต ยามอยู่เรือนเมียสนิท เพื่อนร้อน
...อ่านต่อ
ความเพียรเป็นอริแล้ว เป็นมิตร คร้านเกียจเป็นเพื่อนสนิท ร่วมไร้
...อ่านต่อ
จักเรียนความรู้พิ- นิจครู จักกล่าวภรรยาดู พวกพ้อง
...อ่านต่อ
ปางน้อยลำเหนียกรู้ เรียนคุณ ครั้นใหญ่ย่อมหาทุน ทรัพย์ไว้
...อ่านต่อ
ความรู้เรียนเมื่อน้อย หนังสือ ค่อยสมรรถจึงหัดปรือ โล่ดั้ง
...อ่านต่อ
เมื่อน้อยเรียนเร่งรู้ วิชา ครั้นใหญ่หาสินมา สู่เหย้า
...อ่านต่อ
หาสินห้าขวบเข้า พยายาม แสวงคู่ผู้เมียสาม ขวบเข้า
...อ่านต่อ
สามัญลักษณะ แปลว่า ลักษณะที่มีเสมอกันในสังขารทั้งปวง
...อ่านต่อ
นายเรือนใหญ่อยู่เหย้า เรือนตน นายช่างเป็นใหญ่คน ลูกบ้าน
...อ่านต่อ
ข้าท่านคร้านหลีกเจ้า จากเจียร ซีบ่เล่าเรียนเขียน อ่านไซริ
...อ่านต่อ
ราชาธิราชน้อม ในสัตย์ อำมาตย์เป็นบรรทัด ถ่องแท้
...อ่านต่อ
บรรทมยามหนึ่งไท้ ทรงฤทธิ์ หกทุ่มหมู่บัณฑิต ทั่วแท้
...อ่านต่อ
ลิ้นพราหมณ์ตานกแร้ง จมูกมด น้ำจิตพระยากำหนด ยากแท้
...อ่านต่อ
พิษร้อนในโลกนี้ มีสาม พิษหอกดาบเพลิงลาม ลวงไหม้
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล