สิบปีเศษมาแล้ว เมื่อพ่อข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่
...อ่านต่อ
เรื่องของจิตใจ นอกจากความรู้สึกทุกข์สุข เฉยๆ
...อ่านต่อ
ข้าพเจ้าขอย้อนไปถึงชีวิตวัยเยาว์ในอดีต
...อ่านต่อ
การสัมผัสถูกต้อง เป็นอาการกระทบกันระหว่างประสาททางผิวหนัง
...อ่านต่อ
มื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๗ ข้าพเจ้าเรียนอยู่คณะอักษรศาสตร์
...อ่านต่อ
ในวัยเด็ก ตั้งแต่จําความได้จนถึงอายุราวๆ ๑๑-๑๒ ปี
...อ่านต่อ
ไปเยี่ยมป้าเงินครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๓๒
...อ่านต่อ
ข้างหลังบ้านพักหลังปัจจุบันของข้าพเจ้า เป็นเรือนไม้สองชั้น
...อ่านต่อ
เมื่อเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.๒๕๐๓
...อ่านต่อ
ในคราวกลางเดือนกันยายน ๒๕๓๒ นี้เอเพื่อนรุ่นพี่ผู้หนึ่่ง
...อ่านต่อ
คนทําบาปไว้ ใกล้ตายต้องทุกข์หนักด้วยคตินิมิตกรรมนิมิต
...อ่านต่อ
ข้าพเจ้ามีบ้านพักอยู่ในซอยค่อนข้างลึก
...อ่านต่อ
เมื่อข้าพเจ้าพูดว่า ทุกคนต้องเจ็บไข้ได้ป่วย
...อ่านต่อ
ข้าพเจ้าอยากจะเล่าถึงความทุกข์จากความตาย
...อ่านต่อ
เมื่อวันอาทิตย์กลางเดือนมิถุนายน ๒๕๓๒
...อ่านต่อ
คนที่ในเวลามีชีวิตอยู่ ไม่ได้ประกอบบาปกรรมร้ายแรง
...อ่านต่อ
เมื่อประมาณปี๒๕๑๓ ข้าพเจ้าเข้าวัด
...อ่านต่อ
กลิ่นเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ด้วยประสาทจมูก
...อ่านต่อ
ด้วยเหตุที่ รูป (สี) เสียง กลิ่นรส สัมผัสทางกาย
...อ่านต่อ
เมื่อข้าพเจ้ารู้จักความตายครั้งแรกนั้น คงมีอายุราวๆ ๕-๖ ขวบ
...อ่านต่อ
การตอบแทนบุญคุณที่มีอานิสงส์มากที่สุด
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล